Wouter Hoeffnagel - 08 september 2020

Kabinet presenteert Nationaal Groeifonds van twintig miljard euro

Minister Hoekstra van Financiën en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat presenteren het Nationaal Groeifonds. Dit fonds van 20 miljard euro is bedoeld voor investeringen in ontwikkelingen die bijdragen aan groei en de realisatie van de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Hoekstra wijst erop dat het Nationaal Groeifonds helpt het verdienvermogen van Nederland op een duurzame wijze te vergroten. Een onafhankelijke commissie beoordeelt subsidieaanvragen en brengt hierover advies uit. Het kabinet kan dit advies naast zich neerleggen. De Tweede Kamer krijgt de mogelijkheid investeringen te blokkeren.

Eenmalige investering

Voor aanvragen is een minimum ingesteld van 30 miljoen euro, terwijl er geen maximum geldt. Het gaat om een eenmalige investering; het fonds is niet gericht op structurele investeringen. De komende tijd kunnen ideeën op drie vlakken worden ingediend: kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Ook voor ICT-gerelateerde projecten kan een aanvraag voor subsidie uit het Nationaal Groeifonds worden ingediend. De Nederlandse AI Coalitie, een verbond van bedrijven en wetenschappers op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), waarschuwde in juni tegenover het FD nog dat uitstel van het Groeifonds schadelijk is voor de sterke positie van Nederland in AI. De coalitie werkt aan een aanvraag voor 1 miljard euro subsidie.

In tranches beschikbaar

De 20 miljard euro in het fonds wordt in tranches beschikbaar gesteld. De eerste tranche valt nog onder dit kabinet; op 1 januari moet het fonds 4 miljard euro bevatten. Volgende kabinetten beslissen over de overige tranches.

"De oprichting van het Nationaal Groeifonds is een goede ontwikkeling. Investeren is noodzakelijk. Niet alleen voor het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs, maar ook voor het realiseren van groei. Het fonds kan de basis vormen voor nieuwe innovaties, onder meer op het gebied van ICT en telecom", zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG.

SLTN Vierkant Pax8 BW 29-05 tm 18-06-2023
ALSO CTV BW 06-06-2023 t/m 15-06-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!