Redactie - 17 september 2020

WBSO in 2021: extra stimulans om te investeren in R&D

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook investeringen in Research & Development (R&D) kunnen onder druk komen te staan. Het kabinet stelt daarom in 2021 extra budget beschikbaar voor de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Dit blijkt uit de Kamerbrief waarin het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de plannen voor de WBSO in 2021 bekend maakte.

Budget 2021

Het beschikbare budget voor de WBSO in 2021 bedraagt € 1.438 miljoen in plaats van € 1.281 miljoen.

Voordeelpercentages en -bedragen

Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO verrekenen via de belastingaangifte. Ook in 2021 gelden 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage. In 2021 geldt een hoger tarief in de 1e schijf (deze gaat van 32% naar 40%).

Startende ondernemers

Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de 1e schijf. Het starterstarief gaat in 2021 van 40% naar 50%. Met deze verhoging krijgen met name innovatieve mkb'ers en starters een extra stimulans om te investeren in R&D.

Voor zelfstandig ondernemers (zzp'ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende, zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen worden eind 2020 bekend gemaakt.

Voordeelpercentes voor bedrijven in 2021

  • Tarief 1e schijf: 40%
  • Tarief 1e schijf starters: 50%
  • Grens 1e schijf S&O-(loon)kosten: € 350.000
  • Tarief 2e schijf: 16%

WBSO-evaluatie

De Kamerbrief gaat ook in op enkele nog openstaande aanbevelingen uit de WBSO-evaluatie: de ondersteuning van programmatuurontwikkeling, het verminderen van de administratieve lasten van met name kosten en uitgaven en het doelgroepbereik.

Programmatuurontwikkeling

Op het gebied van programmatuurontwikkeling hebben 2 onafhankelijke experts de definitie van het begrip programmatuur in de WBSO beoordeeld en aanbevelingen gedaan. Het rapport van de experts is opgenomen als bijlage in de Kamerbrief.

Vermindering administratieve lasten

In overleg met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven is afgesproken dat bedrijven administratieve lasten kunnen verminderen door tijdig met RVO te overleggen voor welke kosten en uitgaven zij WBSO willen aanvragen. Bedrijven krijgen zo vóór de aanvraag meer duidelijkheid welke kosten en uitgaven in aanmerking komen.

Doelgroepbereik

RVO voerde in samenwerking met het CBS een onderzoek uit naar het teruglopend aantal gebruikers en het doelgroepbereik van de WBSO. Er is geen structureel ondergebruik van de regeling. Het aantal nieuwe gebruikers neemt af, maar het aantal structurele gebruikers en de omvang van S&O-werkzaamheden blijven op peil. Voor de grootste groep WBSO-gebruikers is geen afname van het doelgroepbereik vastgesteld. Het volledige onderzoek van RVO en CBS vindt u terug op www.rijksoverheid.nl.

Meer informatie

Lees de volledige Kamerbrief. U vindt deze ook op de pagina Publicaties WBSO.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!