Wouter Hoeffnagel - 09 oktober 2020

Gemeente Dronten besteedt ICT-dienstverlening uit aan SLTN

Gemeente Dronten besteedt ICT-dienstverlening uit aan SLTN image

De gemeente Dronten is een bloeiende gemeente met ruim 40.000 inwoners, verdeeld over de stad Dronten zelf en de dorpen Biddinghuizen en Swifterbant. Dronten heeft een agrarische achtergrond, en die invloeden spelen vandaag de dag nog. Deze achtergrond brengt zeker een bepaalde nuchterheid met zich mee, bij bewoners maar ook bij de werknemers bij de Gemeente. Deze nuchterheid zochten zij ook in de partner voor de outsourcing van hun ICT-dienstverlening, en vonden zij bij SLTN.

De afhankelijkheid van IT voor een gemeente en haar inwoners en bedrijven is groot. De impact op inwoners en bedrijven van IT is heel direct. Van het aanvragen van nieuwe documenten tot het maken van afspraken, de IT moet werken. Marco Muizelaar (foto) is als ICT Servicemanager hier dagelijks druk mee en verantwoordelijk voor de juiste werking van de technische IT-infrastructuur inclusief applicaties.

Groeiende impact op de dienstverlening

“In het verleden werd de IT voor de gemeente Dronten nog intern geregeld, en dat liep op een gegeven moment niet meer goed. De bewustwording van wat IT voor een organisatie kan betekenen was laag, en er was een groeiende impact op onze dienstverlening. De toenmalige directie heeft destijds besloten om de IT uit te gaan besteden. Een behoorlijke klus, want als je gaat uitbesteden terwijl je intern niet kan bepalen hoe je het wil hebben, hoe kan een externe partij dat dan goed regelen? Uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen. Uiteraard met de nodige uitdagingen, maar daardoor weten we nu heel goed wat we willen, hoe we het willen en wat daarvoor nodig is.”

In deze periode is ook de relatie met SLTN, destijds nog Inter Access, ontstaan. SLTN was een van de drie partijen waar onze ICT-dienstverlening aan was uitbesteed. “Deze partijen werkten goed samen, maar toch merk je dat je met drie verschillende bedrijven te maken hebt. Ieder bedrijf met zijn eigen bedrijfsvoering en -filosofie, en ook met een eigen visie op IT. En we zagen dat die visies niet altijd strookten. Soms overlap, soms botsende visies. Zo ontstond onze wens voor één partij, die verantwoordelijk is en de technische regie voert.” Zodoende is er een aanbesteding uitgeschreven, met drie percelen, met de nadrukkelijke wens voor één hoofdaannemer.

Aanbesteding

De aanbesteding voor het outsourcen van ICT-dienstverlening bij een hoofdaannemer bestond uit drie percelen, namelijk 1) datacenter, storage en werkplekbeheer, 2) het interne netwerk, LAN en WiFi en 3) security operations. Uiteindelijk hebben twee partijen ingeschreven en voldeed alleen SLTN aan alle gestelde eisen. Muizelaar: “Dat wij al een langere samenwerking hadden was zeker mooi meegenomen, maar dat is geen criterium geweest in de keuze. De keuze voor SLTN zat echt op het voldoen aan de inhoudelijke eisen van de aanbesteding. Omdat we al eerder samenwerkten met SLTN en andere partijen, is het des te belangrijker de aanbesteding zuiver te houden.”

Tijdens de transitie van het oude contract naar de nieuwe situatie speelde de verbouwing van het gemeentehuis. Doordat er tot het voorjaar 2021 op verschillende andere locaties gewerkt moet worden, moest ook daar netwerkvoorzieningen komen. “Nu wordt LAN en WiFi als dienst bij SLTN afgenomen, en dat werkt prettig. Bij de terugkeer naar het gemeentehuis, gaan we dat ook zo regelen. Cisco Meraki wordt hier gebruikt, zowel de WiFi als Cloud managed switches. Dat functioneert goed, en de firmware updates die op afstand uitgevoerd kunnen worden zijn zeker een voordeel.” Ook het datacenter en storage wordt nu als dienst afgenomen. “Voorheen hadden we eigen hardware, maar daar wilden we vanaf. Los van dat we niet meer over veroudering hoeven na te denken, is deze dienst ook schaalbaar. Zowel naar boven als naar beneden, afhankelijk van onze behoefte. Helemaal met applicaties die steeds meer als SaaS worden aangeboden geeft dit andere behoeften, en betalen we alleen voor wat we gebruiken.” De gemeente Dronten heeft ook haar security operations bij SLTN uitbesteed. “Wat prettig werkt is dat SLTN haar eigen SOC – Security Operations Center – heeft, welke zelfstandig opereert en proactief adviseert en ook andere afdelingen waar nodig bijstuurt. Aanvullend hebben we ook een aantal softwarecomponenten die ons inzicht geven in alle kwetsbaarheden die er wellicht zijn, zodat daar proactief op geacteerd kan worden.

Een passend partnership

Wat bij een aanbesteding heel lastig is; we wilden een partij hebben die bij de gemeente Dronten past. Onder andere qua omvang. We zoeken flexibiliteit en korte lijnen. “Ik vind het belangrijk dat een partner flexibel kan zijn op het moment dat het nodig is. En dat ervaren wij bij SLTN als een pluspunt. Belangrijk is ook dat SLTN snapt hoe een gemeente werkt en in welke context. Ze begrijpen onze dynamiek en behoeften. Toen we bijvoorbeeld i.v.m. corona snel een oplossing nodig hadden om vanuit huis te kunnen vergaderen, hebben we samen met SLTN binnen een week Microsoft Teams geïmplementeerd voor de gehele organisatie. Een mooi traject. Ook de openheid en transparantie die we ervaren is belangrijk voor ons. Inzicht in documentatie en in onze omgeving, daar altijd bij kunnen als het nodig is. Dat was procedureel geen probleem, om het technisch te regelen had het wat voeten in de aarde, maar nu kunnen we altijd bij de real time informatie. Dat wordt gewoon geregeld bij SLTN.”

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!