Witold Kepinski - 19 oktober 2020

COVID-19 maakt technische vaardigheden urgenter

COVID-19 maakt technische vaardigheden urgenter image

Terwijl organisaties tijdens COVID-19 sneller werken aan hun digitale transformatie, staan ze ook voor grote uitdagingen in relatie tot mensen en talent. HR is nog nooit zo belangrijk geweest. IBM kondigt daarom een nieuwe studie aan met aanbevelingen over de toekomst van HR.

Het onderzoek, onder meer dan 1.500 HR-managers, richt zich op drie belangrijke uitdagingen:

Het verkleinen van de skills gap is tijdens de pandemie nog urgenter geworden. IBM-onderzoek van vóór de pandemie toonde aan dat in de komende drie jaar maar liefst 120 miljoen werknemers in de 12 grootste economieën ter wereld moeten worden omgeschoold of bijgeschoold als gevolg van AI en intelligente automatisering. Deze uitdaging is alleen maar groter geworden door COVID-19. Een IBM-studie van C-suite-leiders toonde aan dat, naarmate de digitale transformatie versnelt, ontoereikende vaardigheden de grootste hindernis vormen om vooruitgang te boeken.

De verwachtingen die werknemers hebben van hun werkgevers zijn blijvend verschoven en er is een aanzienlijke kloof in hoe effectief werkgevers en werknemers de aanpak van bedrijven ervaren. Werknemers verwachten dat werkgevers hen actiever ondersteunen in hun fysieke en emotionele gezondheid, dus ook in het verkrijgen van vaardigheden die nodig zijn voor de nieuwe manier van werken. Echter, slechts 38% van de werknemers (vergeleken met 74% van leidinggevenden) was het ermee eens dat hun werkgever hen had geholpen de juiste vaardigheden daarvoor aan te leren. Bovendien gelooft 70-80% van de leidinggevenden dat ze duidelijke communicatie en fysieke en emotionele ondersteuning bieden aan werknemers tijdens het nieuwe normaal, maar minder dan de helft van de werknemers is het daarmee eens.

HR moet naar voren worden geschoven als een strategische business partner voor het aansturen van transformaties binnen organisaties, maar op dit moment geeft slechts 19% van HR-managers aan dat HR over het juiste zakelijk inzicht beschikt. Organisaties moeten de CHRO gaan inzetten op dezelfde manier zoals de rol van de CFO zich ontwikkelde in 2008.

Het onderzoek legt de investeringen van toporganisaties in HR-transformaties bloot en doet aanbevelingen over hoe een nieuw HR-tijdperk naar voren kan worden getrokken – HR 3.0. IBM-klanten zoals Burger King, Workday en Medtronic zijn goede voorbeelden van organisaties die vooroplopen om een grotere betrokkenheid van medewerkers te ondersteunen en personeel aan te wakkeren.

Cloudian BW - week 11/12-2023 Trend Micro  BW Risk to Resilience World Tour week 20 tm 23-2023
ALSO BN start week 21

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!