Redactie - 11 januari 2021

Open Line brengt kritische zorgapplicatie naar de cloud

Open Line brengt kritische zorgapplicatie naar de cloud image

IT-dienstverlener pioniert succesvol met klant en leverancier

In een medische omgeving is het van belang dat informatie eenvoudig en veilig te raadplegen is door zorgprofessionals. Daar is een archiefsysteem voor nodig. Een Vendor Neutral Archive (VNA) biedt die oplossing. Dit is een archiefsysteem waarbij gekozen kan worden om naast alle medische, ook niet medische beelden en documenten centraal op te slaan.

Zoals veel applicaties als SaaS-dienst worden aangeboden, zo kan ook een VNA ‘uit de cloud’ voordelen bieden. De applicatie staat dan niet on-premise bij de zorginstelling, maar wordt als cloud-dienst door de IT-dienstverlener geleverd.

Overstap naar SaaS
Vaak wordt in casestudy’s belicht wat de impact is voor bedrijven als ze overstappen op SaaS- of Cloud-services. Voor ondernemingen die de schakel vormen tussen leveranciers en eindklanten, IT-partners zoals Open Line, is de omschakeling echter ook een forse stap. De reis die een IT-dienstverlener daarbij maakt belichten we in deze tekst. Deze casestudy schetst hoe de samenwerking tussen de gebruikersorganisatie (Maastro), de leverancier van het VNA (Hyland) en de implementerende partij (Open Line) verliep.

Open Line
Open Line is als IT-dienstverlener actief op het gebied van cloud. Wat de onderneming eerder nog niet deed, is het functioneel beheren van kritische applicaties voor het primaire zorgproces van patiënten. Waar het voorheen over infrastructuur, netwerken en technisch beheren ging, moest het team, inmiddels bestaande uit acht medewerkers, zich nu verdiepen in datastromen in de kliniek en het proces van bestralen.

Als IT-dienstverlener is Open Line gewend om ‘in control’ te zijn bij alles dat geleverd wordt. Techniek bestaat uit enen en nullen, is voorspelbaar, flexibel en schaalbaar, heette het terecht. Bij het leveren van VNA-dienstverlening ligt het anders.

Het VNA is een cruciale IT-component binnen het primaire bedrijfsproces van een zorgaanbieder. Dat vergt ook een andere manier van denken in commerciële zin dan veel IT-partners gewend zijn: de kosten moeten in relatie staan tot de inkomsten (vergoedingen) die aan een patiënt te relateren zijn. Daar hoort een prijsmodel bij dat hierop aansluit.

De start
Voor de medewerkers van het eerste uur in het Open Line-team was het project in eerste instantie pionieren. Open Line bevond zich als dienstverlener op onontgonnen terrein. Gelukkig waren er trainingen en congressen waardoor medewerkers snel kennis opbouwden. Tevens had een van de medewerkers een achtergrond in de wereld van PACS en VNA.

Met name leverancier Hyland speelde een rol. Zij stelde niet alleen online cursussen ter beschikking, maar gaf ook op locatie uitgebreide training.

Een van de medewerkers van Open Line bezocht in China een conferentie over medische beeldvorming en mocht daar ervaren hoeveel mensen wereldwijd bezig zijn met het optimaliseren van technologie voor medische beeldvorming en verwerking. Misschien wel het belangrijkste was echter de tijd die de medewerkers van Open Line doorbrachten bij eindklant Maastro, om te werken met de applicatie vanuit medisch perspectief.

De impact
Zoals hierboven beschreven, heeft het VNA een cruciale rol in zorgprocessen. Als dit niet werkt kunnen afdelingen hun opdracht niet uitvoeren en worden bestralingen on-hold gezet. Het mooie van deze cloud-oplossing is, dat Maastro profiteert van de mogelijkheden van dit VNA in vergelijking met voorgaande producten die ze gebruikten, is de ervaring bij Open Line.

Samenwerking met Hyland
Voor Hyland, de leverancier van het NVA, was het aanbieden van deze oplossing als managed service nieuw. In dat opzicht kon Open Line met hen gezamenlijk optrekken. Hyland hielp en helpt om Open Line in staat te stellen autonoom te werken, bijvoorbeeld door het aanbieden van extra trainingen. De technische brainstorm-sessies leveren ook Hyland weer nieuwe inzichten op het gebied van cloud en managed service dienstverlening. Het cloud-model spreekt hen, zo merkte Open Line, erg aan. De leverancier ziet daarbij beslist de waarde die de IT-dienstverlener toevoegt.

De ervaring van de klant
Deze primeur voor Open Line had niet kunnen slagen zonder de durf van Maastro als eindklant. Het fascinerende voor de medewerkers van de dienstverlener was, dat hun gesprekspartner bij de klant van huis uit een klinische achtergrond heeft. Van daaruit groeide voor hem de stap naar IT, dit om vanuit een klinisch oogpunt de IT-systemen beter te laten aansluiten op het primaire proces in de zorg.

Maastro geeft aan dat, op het moment dat Open Line het VNA als een SaaS-oplossing aanbood, er sprake was van gemengde gevoelens. Als eindklant ben je blij dat de systemen onder goed beheer komen, maar ook argwanend omdat mensen bij een dienstverlener niet per se functionele en proces kennis hebben.

Maastro nodigde medewerkers van Open Line uit om kennis te maken van het dagelijkse proces. Vervolgens kregen zij de opdracht om dit zorgproces te vertalen naar de mogelijke implementatie. Zoals Maastro het formuleert: “Samen hebben we er alles aan gedaan om de taalbarrière tussen zorg en IT kleiner te maken”. Dit gaf wederzijds vertrouwen. “We hebben bij Maastro bereikt wat wij altijd wilden: een goed beheerde VNA-omgeving waarbij een groter team de inhoud goed, adequaat en veilig kan gebruiken en waardoor we zelf eindelijk tijd kunnen besteden aan interne projecten en research, dit dankzij Open Line.”

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!