Redactie - 05 maart 2021

NL Digital House belicht impact van digitalisering in de Nederlandse politiek

NL Digital House belicht impact van digitalisering in de Nederlandse politiek image

Onder leiding van initiator en moderator Dick van Schooneveld vond een interessante politieke en vakinhoudelijke discussie plaats tussen een vijftal prominente deelnemers die actief zijn op de gebieden digitalisering en cybersecurity. Centraal stond de kernvraag wat de rol en impact van digitalisering in de Nederlandse politiek is en dus de invloed hiervan op de komende verkiezingen.

Jeannine Peek, deze week begonnen als executive bij Capgemini Nederland, trapte de bijeenkomst online af door vragen te beantwoorden over Dutch Digital Delta (ddd) / Topsector ICT, waarvan zij het boegbeeld vormt. “ddd is onderdeel van het topsectorenbeleid van de overheid. ICT is recent als sector toegevoegd aan dat beleid.” Een belangrijke en terechte stap, zo vindt ze. “Digitalisering is heel belangrijk voor Nederland, dat hebben we de afgelopen tijd gemerkt. Met ddd hebben we als doel dat Nederland de kansen op dat gebied gaat pakken. Het gaat ons daarbij niet alleen om de innovatie op zich, maar vooral om de vraag hoe het bedrijfsleven dat om kan zetten in commercieel haalbare produkten.” Ze keek ook vooruit naar de komende verkiezingen. “Helaas staat digitalisering niet als apart doel in de verkiezingsprogramma’s. Het vraagt om meer aandacht dan we nu zien.”

Minister
Dat vindt afscheidnemend Kamerlid Kees Verhoeven (D66) ook. Hij is één van de weinige politici die zich sterk op digitale thema’s richt. Hij ging in op de kansen en gevaren van de technologische revolutie. “Data is het centrale verdienmodel geworden en grote techbedrijven zijn daar enorm goed in. Dat gaat soms ten koste van de vrijheden van burgers. De politiek moet tegendruk bieden. Er moet een balans komen, die is er nu niet. Digitalisering is een heel groot en belangrijk onderwerp. Het biedt veel kansen, maar ook gevaren. Soms moet je als politiek ook begrenzen of dingen afremmen.” Hij ging ook in op digitale problemen bij de overheid. “Bij SyRI (het anti-fraudesysteem dat in strijd bleek met het Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens, red.), bij de toeslagenaffaire en bij het datalek bij de GGD bleek dit jaar drie keer dat de datahuishouding van de overheid niet op orde was, met schade voor mensen als gevolg.” Verhoeven was lid van de tijdelijke Kamercommissie voor digitale zaken. Na de verkiezingen wordt dat een vaste commissie. Een goede zaak, zo vindt hij. Op navraag van Van Schooneveld ging Verhoeven nog een stap verder. “Wat mij betreft komt er ook een minister voor dit onderwerp.”

Duurzaamheid
Inky Vos, van de Youth Climate Movement en de Sustainable Digital Infrastructure Alliance, gaf vervolgens een stem aan de jongeren, waarbij ze vooral inzoomde op de combinatie van digitalisering en duurzaamheid. “Vaak mist het onderwerp duurzaamheid als het over digitale groei gaat. Dat is een uitdaging. Nederland heeft alles in zich om de digitale groei meer te verduurzamen dan het nu al doet.”

Samenwerken
Mark Beermann, directeur van Enterprise Summit, ging vervolgens in op de positie van Nederland en de rol die zijn organisatie daarin speelt, onder andere bij het The Netherlands Pavilion tijdens het Mobile World Congress. “De goede positie van Nederland wordt erkend maar we moeten er voor zorgen dat we die positie behouden. Samenwerken is dan cruciaal. Onszelf als Nederland gezamenlijk neerzetten tijdens het Mobile World Congress 21-23 is daar een mooi en belangrijk voorbeeld van.”

“Live long and prosper”
Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, maar ook betrokken bij de Nederlandse AI Coalitie, hield een bevlogen betoog, met name richting de politieke partijen. “Als we willen dat de digitale wereld in Nederland een duwtje in de rug krijgt dan is het belangrijk dat de grote partijen zich vast gaan bijten in dat thema. Ik hoop echt dat alle partijen het ‘Live long and prosper’ van mijn held Spock (van Star Trek, red.) hoog in hun vaandel hebben staan als het om digitalisering gaat.” Een minister van Digitale Zaken is volgens hem onontkoombaar.

Miljard euro
Het webinar werd door Dick van Schooneveld afgesloten met een discussie waaraan alle deelnemers mee mochten doen. In eerste instantie ging het over de rol van mensen bij technologische innovatie. Peek: “Voor nieuwe technologie is innovatie nodig, maar ook acceptatie. Het mes snijdt altijd aan twee kanten. Ik vind het heel belangrijk dat technologie voor iedereen beschikbaar is.” Het tweede deel ging over hoe Nederland er op digitaal gebied voorstaat. Verhoeven: “Ik ben best positief over de digitale positie van Nederland in de wereld. Maar cybersecurity en privacy zijn twee thema’s waarbij er uitdagingen zijn. De afgelopen vijf jaar is er weinig geld losgekomen en dat moet de komende vijf jaar wel gaan gebeuren. Een investering voor cybersecurity en privacy moet richting de 1 miljard euro gaan. Anders kan ik straks niet meer zeggen dat Nederland het relatief goed doet.”

Dankwoord
Dank aan Enterprise Summit, WorldStartup en We Are Miles voor de organisatie van het 2e NL Digital House. Het programma van het webinar is beschikbaar op:

NL_Digital House_030321_Agenda Debate_final.pdf

Foto VLNR: Mark Beermann, Kees Verhoeven, Eppo van Nispen tot Sevenaer en Dick van Schooneveld 

Door: Johan van Leeuwen

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!