Redactie - 11 maart 2021

BTG ziet het belang en de cruciale rol van datacenters

BTG ziet het belang en de cruciale rol van datacenters image

Voor de digitale ontwikkeling van Nederland en diverse bedrijfstakken zijn datacenters cruciaal. Brancheorganisatie BTG speelt graag een verbindende rol in deze ontwikkeling. Regelmatig heeft het die rol al, zo blijkt uit de woorden van Petra Claessen, de CEO van BTG en serviceorganisatie TGG.

“Zeker als je het hebt over bedrijfskritische en missie-kritische toepassingen, dan spelen datacenters een cruciale rol”, trapt Petra Claessen het interview af. “Tot onze zeer pluriforme achterban behoren onder andere ziekenhuizen, de politie, de brandweer en ministeries. Goede connectiviteit en dus goede datacenters zijn voor hen van onschatbare waarde.” Datacenters zoals onder andere NorthC en Colt zijn op hun beurt lid van BTG en dat is niet voor niets. “Wij willen met BTG niets liever dan verbinden op inhoud en daar haken zij graag op in.”

Dat ‘verbinden op inhoud’ door BTG krijgt op steeds meer manieren vorm, juist ook als het gaat over datacenters. De samenwerking met de DDA (Dutch Datacenter Association) is het meest concrete voorbeeld. “Samen organiseren we allerlei bijeenkomsten en zo brengen we deskundigheid bij elkaar.”

BV Nederland
Of het nu om datacenters gaat, of om andere thema’s binnen de ICT en telecom: BTG denkt groot en kijkt niet alleen naar de korte termijn. BTG-leden zijn er het meest bij gebaat als de hele BV Nederland digitale stappen zet, zo is de rotsvaste overtuiging van Claessen. Met een flinke dosis enthousiasme en strijdlust probeert ze dat met BTG voor elkaar te krijgen. Ze kiest daarbij nooit voor een belerende aanpak, maar altijd voor een positieve, hulpvaardige en proactieve houding. Claessen kijkt uit naar de benoeming van de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken en is een groot voorstander van een ministerie van Digitale Infrastructuur. Ze streeft ernaar dat politici hun digitale kennis en ervaring gaan verrijken door meer samen te werken met specialistische partijen vanuit de branche. “Ze doen er echt verstandig aan om zich te omringen met een flexibele schil van deskundigen. Wij doen dat met BTG zelf ook.”

Het Deltaplan voor de Digitale Infrastructuur is daar een mooi voorbeeld van. “We pleiten daar al langer voor en hebben nu besloten zelf het voortouw te nemen, uiteraard in samenwerking met diverse brancheorganisaties en andere relevante partijen. We zoeken nu naar toenaderingen. Als de overheid daarmee aan de slag gaat, in de vorm van triple-helix-samenwerkingen, kun je samen tot een digitale agenda voor de korte en langere termijn komen. Het moet daarbij gaan over hoofdthema’s zoals cybersecurity, cloud, data, privacy, innovatie en bedrijfscontinuïteit.”

Bundeling van krachten
Het is slechts een kleine greep uit de vele samenwerkingen waar BTG als organisatie of Claessen als persoon bij betrokken zijn. Claessen is de voorzitter van iPoort, dat bijdraagt aan de digitale agenda voor Nederland. Ze is ook betrokken bij de Dutch Cloud Community. BTG werkt samen met onder andere DINL (Stichting Digitale Infrastructuur Nederland), ECP (Electronic Commerce Platform) en met wetenschappelijke instellingen zoals TNO. Ook onderhoudt het nauwe banden met het ministerie van EZK, onder andere toen de telecomfrequenties geveild werden. Veel priller is het plan van BTG en zeven andere brancheorganisaties uit de digitale sector, plus ECP en iPoort, om dit voorjaar te beginnen met de Digitale Binnenhof Academy. “Ons doel is om meer kennis over de werking van de digitale samenleving en economie over te brengen op politici. We willen hen ondersteunen met technische achtergronden, kennis en informatie over de digitale aspecten in allerlei maatschappelijke dossiers.”
Er ontstaan steeds meer van dat soort mooie samenwerkingen. “Je ziet nu echt dat er een bundeling van krachten plaatsvindt. Ik hou van samenwerken, maar dat werkt alleen als iedereen het concept begrijpt en complementair is aan elkaar.”

De genoemde voorbeelden spelen zich binnen Nederland af, maar Claessen kijkt uiteraard ook buiten de grenzen. “We ondersteunen samenwerkingsverbanden in Europa en daarbuiten zoals de International Telecommunications Users Group INTUG, waar 52 landen bij betrokken zijn. Ook zijn we in gesprek over de rol van BTG bij het grote Europese cloudproject GAIA-X en onderzoeken we de mogelijkheden om via een membership bij GSMA aan te sluiten. Ik vind het heel belangrijk dat Nederland een rol speelt bij het versterken van de Europese cloudservice. We zijn als Nederland nu eenmaal geen alleenstaand land.”

Ontwikkelingen
Claessen bespreekt graag de ontwikkelingen die ze ziet. Recent deden BTG en TGG in samenwerking met Motivaction een nieuw onderzoek, wat resulteerde in de ICT Development Index 2021. “Het was een gecombineerd kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder IT-beslissers van een breed scala aan organisaties. We vroegen daarbij onder meer naar de geplande investeringen. Daaruit kwam de invloed van de coronacrisis sterk naar voren. Bedrijven willen meer investeren in IT, maar noodgedwongen lukt dat niet voor iedereen. Zeker kleine organisaties hebben het moeilijk. Ontwikkelingen die belangrijk worden geacht zijn met name: cybersecurity, dataprivacy, Big Data en Business Analytics. Al die ontwikkelingen zijn gebaat bij een sterke infrastructuur van datacenters.”

Andere thema’s waar BTG op inspeelt - onder andere met de expertgroepen die het heeft - zijn 5G, Artificial Intelligence, Internet of Things en Smart Cities. Er komt daarnaast een nieuwe expertgroep op het gebied van Data Analytics. Ook die ontwikkelingen zijn gebaat bij datacenters. “In het geval van Smart Cities heb je datacenters nodig om data om te zetten in bruikbare informatie waar je op kunt acteren. Bij het herkennen van patronen bij AI zijn datacenters ook cruciaal. We zien in het algemeen dat datacenters steeds belangrijker worden in de functie van hub, om data te kunnen stroomlijnen die vanuit de edge of vanuit AI- of IoT-toepassingen komt. Er wordt steeds meer data geproduceerd en goede connectiviteit is dan cruciaal. Samen met al onze stakeholders en samenwerkingspartners maken we ons er hard voor om innovatie op dat gebied aan te zwengelen. In het belang van onze leden, maar ook van heel Nederland.”

Auteur: Johan van Leeuwen

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 Vertiv BW week 6 liggend oranje/vierkant blauw 04-12-2023 tm 11-12-2023
SLTN liggend

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!