Witold Kepinski - 07 april 2021

CIO Rijk: Actieplan moet informatiehuishouding Rijksoverheid verbeteren

CIO Rijk: Actieplan moet informatiehuishouding Rijksoverheid verbeteren image

Het generieke actieplan “Open op Orde” is gepubliceerd. Het actieplan gaat over de verbetering van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid als reactie op het rapport ‘Ongekend onrecht' van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

Het betreft een belangrijk rijksbreed plan van aanpak om de Informatiehuishouding bij de rijksoverheid structureel te verbeteren zo meldt CIO Rijk Lourens Visser (foto) op LinkedIn: "Dit naar aanleiding van een belangrijke aanbeveling uit het onderzoeksrapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Nu samen met de ministeries en taakorganisaties zorgen dat we dit de komende jaren op orde krijgen."

Rutte

Door de rapporten Ongekend Onrecht, het ongevraagd advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid en de monitoring van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, heeft het kabinet Rutte III besloten een grootscheepse verandering van de informatiehuishouding Rijk in gang te zetten. "Het is onomstreden dat informatie een wezenlijke grondstof is voor de werking van ons overheidsapparaat en vitaal is voor verantwoording in onze democratie. Er mag dus geen informatie kwijt zijn en ook geen twijfel over de juistheid en echtheid daarvan. Het kabinet heeft dat verder aangescherpt met concrete eisen aan de informatievoorziening naar de Tweede Kamer die gaan over openbaarheid en transparantie zoals het verstrekken van onderliggende informatie en het vraagstuk van persoonlijke beleidsopvattingen", zo staat te lezen in het actieplan.

Prinsjesdag

In het generieke actieplan is ook uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs dezelfde lijnen deze opgave vorm zullen geven zo meldt staatssecretaris Knops. De departementen en organisaties zijn verantwoordelijk voor hun eigen informatiehuishouding en hebben vaak verschillende knelpunten en opgaven. Daarom maakt elk departement, de Hoge Colleges van Staat, Rechtspraak, Politie en Openbaar Ministerie ook een eigen actieplan. Deze actieplannen beschrijven hoe de informatiehuishouding van de eigen organisatie er nu uit ziet, en hebben een stappenplan om de rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken. Per stap worden de tijd, kennis en capaciteit die nodig is en de risico’s in kaart gebracht. De plannen zijn uiterlijk 1 juli gereed en worden in de aanloop naar Prinsjesdag als onderdeel van de eerstvolgende voortgangsrapportage met de Tweede Kamer gedeeld.

Download het actieplan Open op Orde.

generiek-actieplan-informatiehuishouding.pdf

Vertiv BW week 5 liggend groen/vierkant oranje 27-11-2023 tm 04-12-2023 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Vertiv BW week 5 liggend groen/vierkant oranje 27-11-2023 tm 04-12-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!