Wouter Hoeffnagel - 19 april 2021

NEN-werkgroep voor veilige e-mail en chatapplicaties van start

NEN-werkgroep voor veilige e-mail en chatapplicaties van start image

E-mailuitwisseling is een belangrijk middel om gevoelige informatie te delen. Veiligheids- en betrouwbaarheidsvereisten worden echter niet altijd in overweging genomen. Op dit moment wordt voor veilig ad hoc verkeer van berichten en bijlagen nog veel gebruik gemaakt van de fax. De werkgroep ‘NTA 7530: Juridische informatica - Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties’ is begin april van start gegaan met de ontwikkeling van een nieuwe norm binnen het juridische veld en de ketenpartners.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt eisen ten aanzien van privacybescherming nog belangrijker. Conventionele e-mail, zonder ‘passende technische en organisatorische maatregelen’, voldoet niet aan deze eisen. Er bestaat ook nog geen duidelijkheid over de voorwaarden waaronder e-mail wél in lijn met de AVG kan worden gebruikt. NTA 7530 moet deze duidelijkheid bieden.

Fax uitfaseren

NEN is benaderd vanuit de Rechtspraak omdat zij het gebruik van de fax eind 2021 willen uitfaseren. Voor de blijvende behoefte aan veilig ad hoc verkeer van berichten en bijlagen wil de Rechtspraak daarom graag gebruik maken van een norm voor veilig mailen. Daarvoor is noodzakelijk dat veilig mailen dezelfde – juridische – zekerheid biedt als faxverkeer, zoals:

  • zekerheid over de verzender en ontvanger;
  • zekerheid over verzending en ontvangst van berichten en bijlagen;
  • zekerheid over het moment van ontvangst van bericht en bijlagen;
  • zekerheid dat hetgeen ontvangen is gelijk is aan wat verzonden is;
  • zekerheid over vertrouwelijkheid.

Vertegenwoordiging

Belangrijke documentatie dat als uitgangspunt voor de NTA 7530 kan dienen is door de werkgroep geselecteerd. Ook zijn afspraken gemaakt voor de eerste opzet van deze norm. Het is belangrijk een zo divers mogelijke stakeholdergroep bij de werkgroep aan te laten sluiten. Vanuit de werkgroep werd daarom nadrukkelijk de wens uitgesproken dat ook ‘gebruikers’ van veilig mailen in het juridisch domein en publieke sector deelnemen in de totstandkoming van de norm.

Ketenpartners binnen het juridisch domein en alle geïnteresseerden uit het veld die mee willen denken over deze NTA worden door NEN uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep. Neem hiervoor contact op via zw@nen.nl.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024
Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!