Witold Kepinski - 24 april 2021

Smart Industry programma draagt bij aan digitalisering maakindustrie

Smart Industry programma draagt bij aan digitalisering maakindustrie image

In lijn met de ambitie om in Nederland over het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa te beschikken, heeft het Smart Industry programma bijgedragen aan de verdere digitalisering van de maakindustrie. Dit meldt staatssecretaris Mona Keijzer (foto) in een brief over het Evaluatie Smart Industry programma.Het programma is niet over de hele linie eenduidig als doeltreffend te betitelen, dit verschilt per type activiteit.

Het Smart Industry programma heeft als doel de digitalisering van de Nederlandse maakindustrie te versnellen. Het programma is evenmin als eenduidig doelmatig aan te duiden, vooral vanuit het perspectief van de regio. Voor beide geldt dat nog winst behaald kan worden.

"Al met al beoordelen wij het programma als doeltreffend als het gaat om de bewustwording en agendering. Het programma heeft geholpen met het agenderen en het letterlijk op de kaart zetten van de noodzaak van (verdere) digitalisering van de maakindustrie. Ruimer gezien heeft het bijgedragen aan het imago van de hightech maakindustrie en daarmee de aantrekkelijkheid van regio’s verbeterd, bijvoorbeeld voor hightech maakindustrie en studenten techniek. We beoordelen het programma als enigszins doeltreffend als het gaat om het daadwerkelijk activeren van individuele bedrijven en het zetten van stappen in de Smart Industry transformaties. De groep bedrijven die deelneemt aan fieldlabs en R&D programma’s is relatief beperkt (circa 550 unieke bedrijven), waardoor een grote groep bedrijven binnen Nederland niet met Smart Industry (binnen het programma) aan de slag is gegaan. Daarnaast is het programma beperkt doeltreffend daar waar het gaat om de bijdrage aan skillsontwikkeling (die te laat op gang is gekomen en daarom nu maar beperkt zichtbare resultaten kan laten zien) en ICT-randvoorwaarden (ook al zijn hier enkele successen geboekt)" zo meldt het rapport.

Lees de Evaluatie van de impact van het programma Smart Industry in de periode 2015-2020. 

 

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!