Wouter Hoeffnagel - 18 mei 2021

T-Mobile gaat 5G aanbieden op Noordzee

T-Mobile gaat 5G aanbieden op Noordzee image

T-Mobile introduceert in het drukste en meest bevaren gebied van de Noordzee via de 700MHz toegang tot haar 5G-netwerk. Het aanbod is gericht op onder meer de pleziervaart en visserij, als in andere beroepsvaart zoals het loodswezen, de reddingsbrigade, de kustwacht en windmolenparken.

De provider biedt ssinds de lancering van haar landelijk dekkend 5G-netwerk in 2020 al 5G aan in delen van het directe kustgebied van de Noordzee, tot en met circa 22 kilometer uit de kust. Bij de veiling van de 700Mhz frequentieband kreeg T-Mobile frequenties in handen voor de uitbreiding van het netwerk naar de Noordzee in de economisch exclusieve zone van Nederland.

Snelle digitalisering

De Noordzee is een van de drukste wateren van de wereld. Als gevolg van de snelle digitalisering van sectoren, neemt de vraag naar snelle en stabiele mobiele connectiviteit er in rap tempo toe. De verwachting is dat de vraag in de komende jaren verder zal groeien. Onder andere bij offshore windmolenparken, booreilanden, scheepvaart- en havenlogistiek, maar ook voor de pleziervaart en veerdiensten.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: “We dagen onszelf elke dag uit om kwaliteit van wereldklasse te leveren en onze klanten het beste van het beste te bieden. De uitbreiding van het T-Mobile 5G-netwerk over de 700MHz naar dit gebied is een belangrijke stap in het nog verder optimaliseren van onze service en dienstverlening voor al onze klanten. Een stap die ook verdere versnelling van de Nederlandse offshore-industrie mogelijk maakt. Met deze vergunning staat niets ons in de weg om ons state-of-the-art 5G-netwerk nog verder uit te breiden van nationale dekking op land én op zee. We stoppen niet tot iedereen verbonden is.”

Veiling

De veiling van de vergunningen voor het bieden van 5G-dekking via de 700 MHz op de Noordzee, vanaf twaalf nautische mijlen uit de kust, startte op 15 april en is afgelopen week afgerond. Agentschap Telecom maakte eerder deze week de uitkomsten bekend. In de veiling werd eerst de hoeveelheid spectrum verdeeld. Vervolgens werden de posities in de band vastgesteld. Het T-Mobile netwerk is daardoor sinds 17 mei in delen van het Noordzeegebied actief, waarbij T-Mobile voor het plaatsen van antennes gebruik kan maken van een reeds bestaand en nieuw aan te leggen hoogspanningsnetwerk op zee. De door T-Mobile verkregen frequenties zijn geldig tot en met 2040.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 SLTN Vierkant
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!