Witold Kepinski - 08 september 2021

Rijksoverheid gaat voorkant en achterkant ICT optimaliseren

Rijksoverheid gaat voorkant en achterkant ICT optimaliseren image

Optimaliseren van dienstverlening als richting, basis infra op orde als randvoorwaarde. De overheid wil vernieuwen om burgers en bedrijven beter bedienen en om de interne informatievoorziening van rijksonderdelen op peil brengen en houden. De klant moet centraal worden gesteld in de (digitale) dienstverlening van de overheid. Dat staat in I-strategie Rijk 2021 – 2025 dat naar de Tweede Kamer gestuurd. Samen met de CIO’s van alle ministeries en hun grote uitvoeringsorganisaties zijn daarin de tien belangrijkste thema’s voor de informatievoorziening van het rijk voor de komende jaren bepaald.

"Als CIO’s hebben we zowel ontwikkeling en onderhoud voor de infrastructuur (de achterkant) in portefeuille, als de (digitale) weg naar het hart van de klant (de voorkant). De CIO verbindt deze met elkaar voor een optimaal evenwicht zo staat in het thema onderdeel het 'Bestendigen ICT-landschap'", zo melden Maarten Jonker, CIO Belastingdienst & portefeuillehouder ICT-landschap, en Aart van der Vlist, CIO Politie & portefeuillehouder ICT-landschap.

Voorkant: dienstverlening optimaliseren

Verder melden de CIO's: "Aan de ‘voorkant’ leveren we de dienstverlening aan mens en maatschappij. We ondersteunen hen zo optimaal mogelijk met applicaties. Bijvoorbeeld het UWV aan u.itkeringsgerechtigden, DUO als het gaat om contacten met studenten, de Belastingdienst voor de aangifte omzetbelasting door bedrijven, of Rijkswaterstaat voor contact met weggebruikers via allerlei kanalen. De dienstverlening - klantinteracties van de (rijks)overheid met allerlei burgers en bedrijven - moet goed op elkaar aansluiten. Het moet logisch zijn vanuit het perspectief van de klant. In die dienstverlening zit de inspiratie, de richting én de drive voor de vernieuwing; de digitale transformatie. Dat geldt voor de eigen dienstverlening, de dienstverlening vanuit het rijk en vanuit de hele overheid in samenhang. Wat in die dienstverlening optimaal is, hangt zowel samen met de vraag van de klant, de ontwikkelingen van de techniek (ICT), als met de mogelijkheden van het huidige ICT-landschap. Dat landschap verandert op de achtergrond altijd mee, om nieuwe mogelijkheden te kunnen bieden en (nieuwe) risico’s te adresseren."

“Het stoppen van ICT is soms belangrijker om te managen, dan het omgaan met nieuwe ontwikkelingen” zo meldt Maarten Jonker, CIO Belastingdienst & portefeuillehouder ICT-landschap.

Achterkant: infrastructuur op orde

Voor de digitale transformatie is een solide fundament nodig: een stevige, toekomstvaste, flexibele digitale infrastructuur, die beschikbaar is voor dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Die infrastructuur bestaat uit meerdere delen: er is de GDI (de overheidsbrede Generieke Digitale Infrastructuur), de rijksbrede infrastructuur en natuurlijk de infrastructuur van de organisatie zelf, bijvoorbeeld die van UVW of de Belastingdienst. "Wanneer je als CIO teveel op de achterkant gaat, verlies je de impact aan de voorkant. En die voorkant - waarde toevoegen voor mens en maatschappij - daar doen we het voor”, aldus Aart van der Vlist, CIO Politie & portefeuillehouder ICT-landschap.

Lees verder alle details in: I-strategie Rijk 2021 – 2025.

I-Strategie-Rijk.pdf

 

Cloudian BW - week 11/12-2023 Pax8 BW 29-05 tm 18-06-2023
SLTN liggend

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!