Witold Kepinski - 06 oktober 2021

ICT-kosten gemeenten stijgen

ICT-kosten gemeenten stijgen image

De gemiddelde ICT-kosten per inwoner stijgen in 2020 met 7 euro naar 93 euro. De softwarekosten en ICT-personeelskosten volgen de trend en stijgen licht met respectievelijk 1 en 2 euro per inwoner. De infrastructuurkosten stijgen tegen de trend in met 4 euro per inwoner. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door investeringen in kwaliteit en continuïteit van ICT-dienstverlening. Daarnaast zijn gemeenten zijn door COVID-19 genoodzaakt om versneld te investeren in het hybride werken. Het uitbesteden van ICT-diensten neemt toe, maar de verwachte personele verschuiving is nog niet zichtbaar. Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT Benchmark Gemeenten van M&I/Partners.

De ICT-kosten stijgen naar 93 euro per inwoner

De gemiddelde ICT-kosten van gemeenten in boekjaar 2020 stijgen naar 93 euro per inwoner. In 2019 waren de gemiddelde ICT-kosten 86 euro per inwoner. Dit betekent een stijging van 7 euro per inwoner. De softwarekosten en ICT-personeelskosten volgen de kostentrend van de afgelopen jaren en stijgen ten opzichte van 2019 met respectievelijk 1 en 2 euro per inwoner. De infrastructuurkosten breken met de kostentrend van de afgelopen 5 jaar en stijgen met 4 euro per inwoner ten opzichte van boekjaar 2019. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door investeringen in kwaliteit en continuïteit van ICT-dienstverlening. “Wij zien gemeenten die nadrukkelijk investeren in het redundant uitvoeren van hun datacenters” zegt Pim Freriks, senior adviseur bij M&I/Partners.

COVID-19 als katalysator van het hybride werken

Door COVID-19 moesten gemeentelijke bestuurders en ambtenaren wennen aan de nieuwe omstandigheden en beperkingen én aan de nieuwe mogelijkheden. De coronamaatregelen zorgde in veel gevallen dus voor versnelde investeringen in plaatsonhafhankelijk werken. Gemeenten maakten kosten voor aanschaf van nieuwe laptops en tablets, de kosten voor het mobiel bellen stegen en daarnaast zijn er in veel gevallen extra kosten gemaakt voor het verhogen van de capaciteit van het datacenter. Gemeenten die al bezig waren met deze nieuwe vormen van werken moesten versneld deze transitie afronden en gemeenten die hier helemaal nog niet mee bezig moesten in grote stappen investeringen doen in hybride werkvormen.

De inschatting is dat in 2020 ongeveer 3 euro per inwoner aan extra kosten zijn gemaakt om deze versnelling te faciliteren. Door investeringen in het plaatsonafhankelijk werken zullen kosten deze kosten de komende jaren nog blijven. De crisis heeft in die zin digitalisering versneld en het hybride werken is nu de norm.

Uitbesteden neemt toe maar verwachte personele verschuiving nog niet zichtbaar

Er wordt steeds meer ICT als dienst ingekocht. Gemeenten zijn steeds meer bezig hun infrastructuur als dienst af te nemen en het percentage software dat als SaaS-oplossing wordt afgenomen stijgt naar 35%. We verwachten dat dit percentage in 2025 groeit naar 60%. De verwachte personele impact die wordt toegeschreven aan outsourcing is nog nauwelijks te zien in de benchmarkcijfers.

Door ICT in te kopen als beheerde dienst worden gemeenten deels ontzorgd en maken zij hun ICT-ondersteuning robuuster. Het uitbesteden van ICT en de verSaaSing heeft effect op de organisatie en kosten van gemeenten. Marktpartijen rekenen risico-opslag, winst en moeten btw afdragen. Hierdoor zijn de kosten vaak hoger. Daarnaast is de verwachting dat gemeenten uiteindelijk minder beheerders in dienst hebben en meer personeel dat de regie voert op de ICT-dienstverlening, en dus alle leveranciers. Deze verschuiving van beheerfuncties naar regiefuncties zien we nog nauwelijks terug in de benchmark. We verwachten deze ontwikkeling de komende 5 jaar terug te zien.

Resultaten ICT Benchmark Gemeenten

Ontdek de belangrijkste conclusies, resultaten en kengetallen in het ICT Benchmark Gemeenten rapport op de www.mxi.nl/ictbenchmarkgemeenten van M&I/Partners.

Online kennissessie: ICT-kosten gemeenten nader verklaard

M&I/Partners organiseert donderdag 28 oktober van 12.00 tot 13.00 uur een online kennissessie over de ICT-kosten bij gemeenten. Ga samen met ons online in gesprek over de belangrijkste uitkomsten en kengetallen van de ICT-kosten bij gemeenten. Aanmelden kan hier.

ICT Benchmark Gemeenten

Al ruim 16 jaar brengt M&I/Partners voor gemeenten en samenwerkingsverbanden de ICT-kosten in kaart. De ICT-Benchmark Gemeenten geeft de deelnemers o.a. inzicht in de ICT-kosten (waaronder werkplek, personeel, software en infrastructuur), de kosten van ICT-diensten (waaronder hosting van applicaties en informatiemanagement) en inzicht in de volwassenheid van de ICT-dienstverlening. Daarnaast organiseert M&I/Partners inspiratiesessies voor deelnemende organisaties om met elkaar het gesprek te voeren over het verhaal achter de ICT-kosten. www.mxi.nl/ictbenchmarkgemeenten

Dutch IT Channel Awards Nomineer Nu vierkant SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024
SentinelOne bannercampagne BW BN 04-09-2023 tm 31-01-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!