Wouter Hoeffnagel - 13 oktober 2021

CIO's en IT-leiders: Samenwerking CIO-CFO stimuleert bedrijfstransformatie

CIO's en IT-leiders: Samenwerking CIO-CFO stimuleert bedrijfstransformatie image

70% van ondervraagde CIO's en IT-leiders zegt dat de coronapandemie hun financiële transformatiestrategieën met ten minste een jaar heeft versneld. Progressieve CIO's sturen financiële transformatie aan met een meer strategische, datagestuurde en op samenwerking gerichte mentaliteit.

Dit blijkt uit onderzoek van Workday, leverancier van enterprise cloudapplicaties voor financiën en human resources, en Deloitte Global naar hoe de door corona veroorzaakte digitale versnelling de mentaliteit van chief information officers (CIO’s) heeft beïnvloed. Uit het onderzoek blijkt dat CIO's mede de leiding nemen in financiële transformatie en het aanpassen van strategieën om te voldoen aan veranderende bedrijfs- en technologie-eisen. 70% van de ondervraagde CIO's geeft daarbij aan hun financiële transformatiestrategieën met ten minste een jaar te hebben versneld.

Transformatie van bedrijfsfinanciën

Het rapport A More Effective CIO-CFO Partnership is gebaseerd op onderzoek onder meer dan 600 executives over de hele wereld. Uit het onderzoek blijkt dat de zogenaamde progressieve CIO's, een subsegment van slechts 8% van de ondervraagden, een specifieke aanpak hanteren voor de transformatie van de bedrijfsfinanciën. Zij gedragen zich anders dan hun collega's op het gebied van mentaliteit, samenwerking en technologiestrategie.

CIO's en IT-leiders ervaren een toenemende druk om hun digitale strategieën aan te passen en te versnellen zonder de kritieke bedrijfsactiviteiten te verstoren. Als gevolg hiervan hebben vooruitstrevende CIO's strategische samenwerkingen binnen hun organisaties opgebouwd. 90% van de Progressive CIO's geeft dan ook aan dat hun IT-afdelingen inmiddels veel meer geïntegreerd zijn in andere delen van de organisatie dan 12 maanden geleden.

Ondersteuning op drie gebieden

Progressive CIO's ondersteunen de financiële transformatie op drie belangrijke gebieden.

  • Het gebruik van data in het besluitvormingsproces: Progressive CIO’s prioriteren data-aggregatie en -beheer, en zij begrijpen dat effectief gebruik van deze data cruciaal is. Bijna alle Progressive CIO's (92%) zeggen dat "het samenvoegen van financiële bedrijfsdata op één plek de topprioriteit is".
  • De samenwerking met finance om transformatie te stimuleren: Als het gaat om de transformatie van de bedrijfsfinanciën kunnen er ernstige financiële gevolgen zijn wanneer IT en de financiële functie niet op elkaar zijn afgestemd. 83% van de Progressive CIO's stelde dat "we onze groeidoelstellingen niet kunnen behalen tenzij IT en finance beter samenwerken".
  • Een wendbare en incrementele cloud-aanpak voor transformatie: Progressive CIO’s erkennen dat modernisering niet ten koste mag gaan van bedrijfsresultaten. Meer dan de helft (54%) van de Progressive CIO's (vergeleken met 37% van alle respondenten) is meer geneigd om stapsgewijs voorzieningen uit te rollen in een end-to-end cloudstrategie om legacy enterprise resource planning-systemen (ERP's) te moderniseren. Tegelijkertijd waken ze ervoor dat verstoringen tot een minimum worden beperkt wanneer digitale initiatieven worden uitgevoerd.

Transformatie in finance versnellen

"Ons onderzoek toont aan dat Progressive CIO's zich richten op de samenwerking tussen IT en finance, wendbare uitvoering van strategieën en de ontwikkeling van meer mogelijkheden om data in te zetten. Hierdoor zijn ze toegerust om transformatie in finance te versnellen en strategische bedrijfsresultaten te stimuleren", zegt Sheri Rhodes, chief information officer bij Workday. "Modernisering en automatisering in finance is een belangrijk - zo niet het belangrijkste - digitale initiatief voor ondernemingen. Dit onderstreept het belang van de relatie tussen CIO en CFO om bedrijfsdoelen te halen"

"De meest succesvolle IT-leiders van vandaag werken nauw samen met finance om gemeenschappelijke doelen, processen en prioriteiten te realiseren", zegt Matt Schwenderman, hoofd Deloitte Global Workday Financial Management. "Hoewel we zien dat als gevolg van de coronapandemie digitale technologieën voortdurend worden geprioriteerd, benadrukt ons onderzoek dat Progressive CIO's erkennen dat de digitale verstoringen die financiële transformatie op gang brengt de focus van de bedrijfsleiding zal verschuiven naar bedrijfsinzichten en data-analyse"

Meer informatie is beschikbaar in het rapport 'A More Effective CIO-CFO Partnership'.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!