Wouter Hoeffnagel - 16 december 2021

Burgercoöperatie wil met koop grond komst Meta-datacenter in Zeewolde tegenhouden

Burgercoöperatie wil met koop grond komst Meta-datacenter in Zeewolde tegenhouden image

Een flinke tegenslag voor de komst van een datacenter van Meta, moederbedrijf van Facebook. De verkoop van de grond door de gemeente Zeewolde aan Meta staat op losse schroeven. Door een arrest van de Hoge Raad is een directe verkoop aan Meta niet mogelijk. Burgercoöperatie Land van Ons toont daarnaast eveneens interesse in de grond.

"Naar aanleiding van de berichtgeving over een grootschalig datacenter voor Facebook (tegenwoordig META) in de polder bij Zeewolde hebben we als bestuur gemeend dat Land van Ons niet langer passief kan toekijken. We willen de gemeente een alternatief bieden", schrijft Land van Ons op zijn website. "Waar de politiek niet bij machte is om iets te doen, moeten we als burgers zelf het voortouw nemen en dit niet zomaar laten gebeuren. We bieden de gemeente Zeewolde een alternatief en stellen voor dat Land van Ons het betreffende land koopt."

'Noodzakelijke stap'

Het burgercoöperatie noemt de stap noodzakelijk. Land van Ons noemt het opkopen van de land een krachtig middel om de komst van het datacenter tegen te houden. De coöperatie wil de aangekochte land inzetten voor natuurinclusieve landbouw. Land van Ons wijst er onder andere op dat door de komst van het datacenter 166 hectare grond aan landbouw wordt onttrokken. Ook wijst de burgercoöperatie op de impact op het landschap en watergebruik in Nederland. Duizenden mensen hebben al hun steun toegezegd aan het initiatief.

Land van Ons komt met het initiatief na een recent arrest van de Hoge Raad om de verkoop van de grond open te stellen voor meer geïnteresseerden. De Hoge Raad stelt dat overheden bij de verkoop van schaars onroerend goed geen directe transacties mogen aangaan met marktpartijen. Ook grond valt hieronder. De verkoop moet ook worden opengesteld voor andere gegadigden.

Uitzondering mogelijk

Het arrest bevat een uitzonderingsmogelijkheid indien aangetoond kan worden dat de komst van het datacenter noodzakelijk is en alleen de partij waaraan de grond verkocht wordt dit kan realiseren. Op dit moment bezit Meta slechts de helft van de benodigde 166 hectare grond voor het datacenter in Zeewolde. De overige hectares moeten nog worden verkocht, maar dit lijkt nu dus op losse schroeven te staan.

Tegelijkertijd wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat de bouw van het datacenter doorgaat. Een voorstel van de ChristenUnie (CU) om het project in Zeewolde te blokkeren is verworpen. De CU stelt in het voorstel dat eerst een landelijke visie moet worden ontwikkeld voor datacenters in Nederland. De gemeenteraad in Zeewolde neemt op 16 december een besluit over een herziening van het bestemmingsplan dat nodig is voor de komst van het datacenter.

Een brief van Land van Ons aan de gemeente Zeewolde is hier te vinden.

Cloudian BW - week 11/12-2023 NTT BW start 31-5 TM 14-6
ALSO CTV BW 30-05-2023 t/m 06-03-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!