Redactie - 18 januari 2022

Implementatiepilot Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer

Implementatiepilot Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer image

Medio 2022 wordt naar verwachting de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) ingevoerd. Het doel van deze wet is om de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren en burgers en bedrijven het recht te geven om elektronisch zaken te doen met de overheid. Degenen die dat willen, moeten een digitale kanaal kunnen kiezen voor hun contact met de overheid. Om te waarborgen dat iedereen met de overheid kan (blijven) communiceren, is het belangrijk dat communicatie op papier mogelijk blijft.

Het ministerie van BZK publiceerde in 2017 een voorlopige handreiking (PDF) voor de implementatie van de wet. Intussen is het wetsvoorstel op verschillende punten aangepast, ook in 2020 zijn er wijzigen doorgevoerd. Gemeenten moeten daarom nu nagaan of er maatregelen nodig zijn om aan de wet te voldoen.

Doel van de implementatiepilot

Vanaf november 2020 lopen bij vijf gemeenten pilots met als doel inzicht te krijgen hoe een gemeente met minimale inspanning kan voldoen aan de Wmebv. Naast een inventarisatie met behulp van een aangepaste ‘Handreiking Implementatie Wmebv’, voert een gemeente concrete veranderingen door. De pilotgemeenten brengen in beeld wat voor hen de randvoorwaarden zijn om (minimaal) te voldoen aan de wet.

Deze pilots hebben op dit moment een looptijd tot medio mei 2021. Daarna verwachten het Ministerie van BZK en VNG Realisatie de uitkomsten te delen met alle gemeenten.

Potentiële opbrengsten van de pilots

In de pilots komt aan de orde wat nodig is voor implementatie van deze wet. Met die ervaringen wordt o.a. de handreiking definitief gemaakt. Potentiële opbrengsten waar nu aan gedacht wordt zijn onder andere:

Vernieuwde handreiking plus checklist

Voorbeeldlijst bestuurlijk verkeer

Modelbeleid voor kanaalwijzing

Modelbeleid voor zorgplicht

Generiek contact- en bezwaarformulier (conform Wmebv)

Aan de slag met de Wmebv

Er is op dit moment een aantal nuttige informatieve bronnen beschikbaar om met de Wmebv aan de slag te gaan:

Presentatie met de visuele weergave van de Wmebv (huidige eisen versus nieuwe eisen) (PDF)

Webinar Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer 28-1-2021 (presentatie door ministerie van BZK) (YouTube)

Volledige uitwerking van vragen en antwoorden n.a.v. de webinar (PDF)

Presentatie van het ministerie van BZK (gebruikt tijdens de webinar) (PDF)

De handreiking inclusief checklist (PDF)

Cloudian BW - week 11/12-2023 Trend Micro BW week 20 rm 23-2023
ALSO CTV BW 23-05-2023 t/m 30-05-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!