Wouter Hoeffnagel - 23 januari 2022

Nijmegen krijgt digitale twin voor veilige evenementen

Nijmegen krijgt digitale twin voor veilige evenementen image

Nijmegen krijgt een digitale 3D-tweelingstad. In het Fieldlab Grootschalige Evenementen Nijmegen werken verschillende organisaties intensief samen aan een innovatief 3D-model van de stad, om het organisatie- en veiligheidsproces rond grote evenementen zoals de Vierdaagsefeesten te optimaliseren.

De 'digitale tweelingstad' helpt iedereen die te maken heeft met de organisatie van een evenement door de fysieke wereld op straat te vertalen in een 3D-evenemententerrein. Hierin zijn alle relevante eisen, voorwaarden, kaartmateriaal en data uit verschillende systemen gekoppeld. Zo kan een organisator zijn evenemententerrein realistisch inrichten in de driedimensionale interactieve kaart van de fysieke omgeving, passend in de regels voor zijn vergunningaanvraag. Een vergunningverlener kan het plan op deze manier efficiënter en beter toetsen aan eisen, omgeving en voorwaarden. Voor en tijdens het evenement kan in de tweelingstad ook gesimuleerd, gecontroleerd en gemonitord worden voor efficiënte handhaving en betere veiligheid.

Fieldlab

Het Fieldlab Grootschalige Evenementen ontwikkelt de komende vijf jaar toepassingen van dit praktijkmodel voor de hele cyclus rond evenementorganisatie, van plan tot evaluatie. Als alle partijen in alle fasen over dezelfde informatie kunnen beschikken, is de kans op fouten kleiner en kan de veiligheid beter gewaarborgd worden.

Na de eerste ontwikkelingsfase, die begin 2022 naar verwachting gereed is, kan de Digital Twin gebruikt worden bij het plannen van de inrichting van de openbare ruimte, het evenemententerrein en voor de vergunningaanvraag en -beoordeling. Dit proces wordt efficiënter doordat alle eisen en beschikbare relevante data nu in één systeem inzichtelijk zijn.

Bezoekersstromen simuleren

Een vervolgfase in de ontwikkeling wordt het simuleren en monitoren van bezoekersstromen en drukte voor en tijdens het evenement, zodat beter crowdmanagement en handhaving mogelijk worden. Dit zorgt voor een betere, realistische voorbereiding voor de organisator en veiligheidsdiensten, waarbij alle partijen dezelfde data tot hun beschikking hebben, zodat zij bijvoorbeeld het evenementengebied kunnen verkennen of incidenten kunnen oefenen.

Het doel van het Fieldlab is deze digitale tweelingstad landelijk inzetbaar maken, zodat evenementorganisatoren in de toekomst in verschillende steden op dezelfde manier hun evenement kunnen plannen. Daarom is er ook veel aandacht in het proces om data en algoritmen zorgvuldig, veilig, rechtvaardig, open en controleerbaar toe te passen.

Partners

Het Fieldlab Grootschalige Evenementen Nijmegen wordt gevormd door de Nationale Politie, gemeente Nijmegen, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Stichting Vierdaagsefeesten en Stichting DE 4DAAGSE. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met landelijke partners zoals het Kadaster, het IFV, uCrowds, Esri Nederland, MOJO en Cyclomedia.

Petra Claessen, CEO BTG en BTG Services: "De digital twin van Nijmegen laat goed zien, hoe digitale elementen de fysieke evenementen, sterk kunnen ondersteunen. In dit specifieke project helpt de digital twin organisatoren van evenementen in Nijmegen. De tool vertaalt de fysieke wereld in een 3D-wereld. De organisator kan het evenemententerrein realistisch inrichten in de driedimensionale interactieve kaart van de fysieke omgeving. De vergunningslener kan het plan hierdoor beter toetsen aan de eisen en voorwaarden. BTG stimuleert dergelijke initiatieven en werkt er ook nauw in samen."

Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!