Redactie - 24 januari 2022

Breens Network neemt Progress Onderwijs over

Breens Network neemt Progress Onderwijs over image

Breens Network heeft Progress Onderwijs overgenomen. Met deze acquisitie bouwt Breens Network haar positie verder uit als aanbieder van een veilige- en betrouwbare werk- en leeromgeving in het onderwijs. Progress is de specialist voor Student Informatie Systemen (SIS) in het hoger onderwijs.

De overname van Progress, van de Rijksuniversiteit Groningen, versterkt de digitale werk- en leer oplossing van Breens Network. De combinatie van Progress, met het eerder geacquireerde Educator, verstevigt het aanbod van een flexibel Student Informatie Systeem voor het hoger onderwijs en het mbo, waarin de student centraal staat. De toevoeging van Progress geeft Breens Network een significante positie in het verwezenlijken van haar missie: het onderwijs te ontzorgen door het bieden van ondersteuning bij hun digitale transformatie naar een veilige digitale werk- en leeromgeving. Samen bedienen ze ca. twee miljoen studenten, docenten en medewerkers in het onderwijs.

Al meer dan 25 jaar ondersteunt Breens Network onderwijsinstellingen bij hun digitale transformatie. Wij ontwikkelen oplossingen op basis van bewezen toepassingen en nieuwe technologieën, waarbij wij onze uitgebreide IT-expertise combineren met jarenlange kennis van de onderwijsmarkt.

Breens Network is een Nederlandse EdTech-organisatie, ontstaan vanuit de ambitie om het Nederlandse onderwijs te ondersteunen bij het gebruik van nieuwe digitale technologieën en daarbij behorende processen en werkwijzen. Generaties studenten, docenten, management en bestuurders ervaren de omslag naar een hybride werkwijze van fysiek én digitaal. Dit vindt plaats in een dynamische omgeving waar voortgaande professionalisering, gepersonaliseerd leren vanuit de Cloud, zich aan de maatschappij aanpassende curricula, maar ook cyberveiligheid steeds meer georganiseerd moeten worden.

“Breens Network ondersteunt een “leven lang ontwikkelen”. “De digitalisering in het onderwijs verdient een solide en betrouwbare partner. In deze tijd is richtinggevend advies, ontwikkeling, implementatie, beheer en vertrouwen meer dan ooit nodig”, aldus Breens Network CEO, Geert-Jan van der Snoek. “De overname van Progress Onderwijs geeft ons de unieke mogelijkheid om, samen met het eerder geacquireerde Educator, door te bouwen aan een flexibel, gepersonaliseerd en toekomstbestendig onderwijssysteem, waarin de student centraal staat. Het is een aanzienlijke versterking - en verbreding - waarin onze veilige en betrouwbare werk- en leeromgeving het uitgangspunt vormt”.

Progress Onderwijs is een IT-organisatie met 30 jaar ervaring met het onderwijslogistieke proces in het hoger onderwijs bij zowel kleine als grote HBO instellingen en universiteiten. Zij leveren een gevarieerd en compleet pakket aan instrumenten en diensten die ingezet worden om samen met de onderwijsinstellingen het beheer van studenteninformatie en de kwaliteitszorg in het hoger onderwijs naar een hoger plan te brengen. Progress is de specialist voor Student Informatie Systemen (SIS) in het hoger onderwijs en Progress Verkiezingen, een oplossing voor ondersteuning van verkiezingen, en levert haar diensten voor o.a. de Rijksuniversiteit Groningen, Fontys Hogescholen, NHL Stenden, Hanzehogeschool Groningen en TUDelft.

Voor Progress Onderwijs betekent toetreding tot Breens Network goede groeimogelijkheden, versterking van de continuïteit voor de onderwijsinstellingen en verbreding binnen de digitale werk- en leeromgeving. Jan Batteram, directeur van Progress Onderwijs: “Voortkomend uit de Rijksuniversiteit Groningen zijn wij nauw betrokken bij het onderwijs en vanuit onze technologische kennis ondersteunen wij de verdere digitalisering van de onderwijsprocessen. Met een team van bevlogen mensen, hoog opgeleide experts, deskundigen van het onderwijsproces spelen wij dagelijks in op de behoefte van onze klanten. Met de toetreding tot Breens Network kunnen wij de sterke positie op het gebied van Student Informatie Systemen verder uitbouwen en zijn wij een uitstekende aanvulling op het aanbod van Breens Network in het hoger onderwijs. De combinatie van Breens Network en Progress geeft klanten en medewerkers van Progress Onderwijs de mogelijkheid om beter in te kunnen spelen op de behoeftes vanuit de markt op het gebied van veilig, duurzaam digitaliseren.”

Comstor BW 5 dec tm 10 dec 2023 SLTN Vierkant
SentinelOne bannercampagne BW BN 04-09-2023 tm 31-01-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!