Redactie - 29 januari 2022

Supercomputer TU Delft is officieel geopend

Supercomputer TU Delft is officieel geopend image

TU Delft heeft nu haar eigen supercomputer: DelftBlue. Onlangs vond de officiële opening plaats van deze DelftBlue supercomputer. Onderzoekers, studenten en onderwijs kunnen gebruik maken van de rekenkracht van het Delft High Performance Computing Centre (DHPC) voor het oplossen en doorrekenen van complexe, maatschappelijke problemen.

Onderzoek, onderwijs en innovatie
High Performance Computing (HPC) is een alomtegenwoordige technologie die kan bijdragen aan de excellentie van onderzoek, onderwijs en innovatie aan de TU Delft. Het maakt het bijvoorbeeld mogelijk om simulaties te gebruiken voor onderzoek in de plaats van ingewikkelde of tijdrovende experimenten. Tegelijkertijd kan het combineren en doorrekenen van verschillende databronnen nieuwe inzichten opleveren. Dit maakt HPC een krachtige tool voor uiteenlopende vakgebieden, zoals materiaalkunde, vloeistofdynamica, kwantummechanica, design-optimalisatie, big-data mining en kunstmatige intelligentie (AI).

Snelste computers ter wereld
Een supercomputer bestaat uit een groot aantal krachtige processoren, die samen gebruikt kunnen worden om een rekencapaciteit te bereiken die ver boven die van een standaard computer ligt. De Delftse computer komt met een snelheid van twee petaflops (een miljoen maal een miljard berekeningen per seconde) ongeveer op plaats 250 van de 500 snelste computers ter wereld.

Een langgekoesterde wens
Sinds 1984 kunnen universiteiten gebruik maken van de supercomputers van de Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam (SARA), tegenwoordig onderdeel van SURF. “Dat ging lang goed, maar uiteindelijk begon het toch te kriebelen bij de wetenschappers. Ze misten lokaal iets, dat alleen in Amsterdam beschikbaar was”, zegt prof.dr.ir. Kees Vuik. Hij is wetenschappelijk directeur van het DHPC, en tevens wetenschappelijk directeur van het Delft Institute for Computational Science and Engineering (DCSE).

Complexe uitdagingen
Met deze enorme extra rekenkracht kan de TU Delft beter inspelen op maatschappelijke, steeds complexere uitdagingen. Rector magnificus Tim van der Hagen zegt in deze video: “Ik ben erg enthousiast over supercomputer DelftBlue op onze campus. Ons motto als TU Delft is impact hebben voor een betere samenleving, en we weten allemaal dat de uitdagingen waar we voor staan steeds complexer worden. Daarom hebben we enorme computerkracht nodig.”

Commvault BW 30-05 tm 07-06-2023 Trend Micro BW week 20 rm 23-2023
ALSO CTV BW 30-05-2023 t/m 06-03-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!