Wouter Hoeffnagel - 22 februari 2022

Amsterdam UMC kiest voor hyperconverged infrastructuur van Nutanix

Amsterdam UMC kiest voor hyperconverged infrastructuur van Nutanix image

Het Amsterdam UMC, de fusieorganisatie van het AMC en VUmc, zet de hyperconverged infrastructure (HCI)-oplossing van Nutanix in om zijn gebruikers een stabiele en veilige virtuele werkplek te garanderen en de migratie naar Windows 10 te ondersteunen. De keuze viel op HCI van Nutanix omdat dit concept voldeed aan de belangrijkste eisen voor beschikbaarheid, flexibiliteit en efficiënt beheer.

“Nutanix loopt voorop in de HCI-wereld en biedt robuuste en toekomstbestendige technologie. Bovendien zijn hun oplossingen centraal te beheren. Hierdoor hebben we grip op de gehele stack”, zegt Khalid El Adib, Teamleider Werkplek Beheer en Ontwikkeling bij het Amsterdam UMC.

Het Amsterdam UMC heeft als universitair medisch centrum drie kerntaken. Naast het verlenen van kwaliteitszorg ligt de focus op onderzoek en opleiding. De ondersteuning van al deze activiteiten in de dynamische zorgwereld stelt hoge eisen aan de IT-omgeving. Zeker omdat de continuïteit en beschikbaarheid van werkplekken voor artsen en verpleegkundigen direct impact op heeft de zorg in de regio Amsterdam.

Migratie naar een hyperconverged infrastructuur

In nauw overleg richtte Nutanix een proof of concept in, inclusief performance-testen uitgevoerd door een onafhankelijk partij. Dit was het vertrekpunt voor de migratie van de virtuele werkplekomgeving naar een hyperconverged infrastructuur op basis van Nutanix AOS en AHV. Daarnaast bieden deze keuzes Amsterdam UMC de flexibiliteit en schaalbaarheid voor de adoptie van toekomstige ontwikkelingen. Bovendien is het beheer sterk vereenvoudigd met Nutanix Prism.

Beide partijen werkten nauw samen bij het ontwerp en de uitrol van de nieuwe infrastructuur. El Adib: “De samenwerking was zeer constructief en prettig. Er was sprake van een echt partnerschap. Onze mensen zijn vooraf goed getraind en gecertificeerd. Het implementatietraject, inclusief testen en in productie nemen, is goed gecoördineerd en vrijwel vlekkeloos verlopen.”

De nieuwe omgeving biedt 28.000 gebruikers een hoog beschikbare en veilige werkplek. El Adib legt uit: “Deze werkplekken worden voor een belangrijk deel door zorgprofessionals gebruikt. Zij hebben nu op verschillende apparaten snel toegang tot data en applicaties.” De onderliggende hardware is stabiel en conform ontwerp opgeleverd. Op die manier is de continuïteit van de zorg gewaarborgd.

IT-team kan meer tijd besteden aan innovatie

Nutanix Prism biedt Amsterdam UMC een dashboard voor het beheer van de complete omgeving. Er is altijd een actueel beeld van de infrastructuurcomponenten. Hoewel Amsterdam UMC de omgeving zelf beheert, monitort Nutanix de omgeving proactief. Bij afwijkingen wordt in overleg actie ondernomen. Ook upgrades en updates kunnen nu sneller worden uitgerold. Met Nutanix is het beheer vereenvoudigd, waardoor het IT-team meer tijd aan innovatie kan besteden.

Amsterdam UMC beschikt nu over een stevig fundament met verschillende bouwstenen om de transitie van de IT-omgeving en de organisatie effectief te ondersteunen. El Adib: “Zowel binnen onze organisatie als in de zorgmarkt gaan de ontwikkelingen razendsnel. Daarom is een schaalbare IT-infrastructuur met minimale beheerinspanningen noodzakelijk. Dat geeft ons de flexibiliteit om de komende jaren zo nodig snel uit te breiden of in te krimpen én te blijven innoveren.”

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!