Redactie - 10 maart 2022

NCD: bestuurders heroverweeg mandaat bedrijven Rusland en Belarus

NCD: bestuurders heroverweeg mandaat bedrijven Rusland en Belarus image

De Russische en Wit-Russische militaire invasie van Oekraïne is niet alleen een aanval op een democratisch, Europees land, maar ook een aanval op onze Europese normen en waarden. Dit meldt de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren (NCD): "Onze kernprincipes van vrijheid, democratie en zelfbeschikking staan op het spel en vereisen dat we solidair handelen."

NCD meldt:

Samen met onze internationale koepelorganisatie ecoDa roepen wij daarom alle Nederlandse bestuursleden op om hun mandaten in Russische en Wit-Russische bedrijven te heroverwegen. Wij zijn van mening dat nú het moment is om beslissingen over investeringen en operationele processen in Rusland en Wit-Rusland tegen het licht het houden. Eerder genomen besluiten zijn onder de huidige omstandigheden wellicht immoreel of zelfs misdadig geworden.

“We zien al dat veel bestuurders hun benoemingen in Russische en Wit-Russische bedrijven in twijfel trekken. We steunen hen bij het heroverwegen van hun posities en bespreken van hun dilemma’s. Als vereniging van directeuren en commissarissen realiseren wij ons dat onze leden de verantwoordelijkheid dragen, en mede invloed hebben, om Rusland op te roepen tot vreedzaam en beschaafd optreden. Dat niet elk bedrijf zich kan en wil terugtrekken uit Rusland en Belarus begrijpen wij – het is een afweging die de RvB en toezichthouders in een breder maatschappelijke perspectief maken,” aldus NCD-directeur Karlijn L’Ortye.

NCD ziet dat bestuurders nu het moment aangrijpen om de principes, de waarden van hun organisatie, te herijken. Ben je als bestuurder of toezichthouder tevreden wanneer de strategieën afgestemd zijn op de overeengekomen sancties van de Europese Unie? Of moet er anders gehandeld worden en wanneer is dit in strijd met, of dient het juist, de waarden? Hoe realiseren we de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties?

NCD-bestuursvoorzitter Paul Geraeds: “Met de kennis van nu en de impact van deze oorlog op de lange termijn, inclusief verwachtte prijsschokken, beseffen wij ons dat bestuurders in deze tijd voor grote uitdagingen staan. NCD is een community van bestuurders waar je je dilemma’s in vertrouwen kan delen en inzichten op kan doen -- waar we zij-aan-zij streven naar een betere wereld. Goed leiderschap is hier meer dan ooit de voedingsbodem voor.”

De acties welke NCD onderneemt zijn onder te verdelen in twee categorieën; meningsvorming, door middel van polls vraagt NCD uit wat de tendens bij de bestuurders en toezichthouders van Nederland is, en NCD als platform inzetten om inzamelingsacties, georganiseerd door regionale districten en leden, meer zichtbaarheid te geven. Tot slot maakt NCD uiteraard ook een donatie over aan giro555.

Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Arctic Wolf BN Gated Content

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!