Witold Kepinski - 14 maart 2022

Digitale infrastructuur Havenbedrijf Rotterdam maakt logistieke ketens duurzamer

Digitale infrastructuur Havenbedrijf Rotterdam maakt logistieke ketens duurzamer image

Het Havenbedrijf Rotterdam investeert in digitale infrastructuur om logistieke ketens via Rotterdam nog efficiënter en duurzamer te maken. Dit meldt het Havenbedrijf in zijn jaarverslag, met als thema ‘Samen bouwen aan de haven van morgen’.

Voorbeelden zijn de digitale planningstools Routescanner en Nextlogic en de in 2021 geïntroduceerde blockchain service Quay Connect. De laatste maakt export naar het Verenigd Koninkrijk efficiënter.

"De concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt en industriecomplex van wereldniveau willen we versterken. Innovatie en digitalisering spelen hierin een belangrijke rol. Zo gebruiken we bij het onderhoud van kades bijvoorbeeld informatie van satellieten en sensoren. Met de resultaten kunnen klanten intensiever gebruikmaken van onze assets en kunnen we het onderhoud efficiënter uitvoeren. Dat de Brexit in Rotterdam niet voor grote problemen in de logistiek zorgde, toont aan dat de systemen van onze dochteronderneming Portbase de transportsector en de overheid goed ondersteunen. De digitalisering van de logistieke keten zien we ook steeds nadrukkelijker terug bij de divisie Havenmeester. De afhandeling van scheepsbezoeken vindt grotendeels digitaal plaats", aldus het Havenbedrijf.

Lees meer details hier.

Comstor BW 11 tm 17 dec 2023 SLTN Vierkant
SLTN liggend

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!