Wouter Hoeffnagel - 27 maart 2022

Nieuwe digitale norm vraagt om cultuurverschuivingen en technologische innovatie

Nieuwe digitale norm vraagt om cultuurverschuivingen en technologische innovatie image

Bedrijven bouwen weliswaar betere digitale gewoonten en systemen op, maar een verschuiving van digitale cultuur naar waarderealisatie is noodzakelijk. 84% van de IT-leiders in EMEA onder druk staan om strategieën voor digitale transformatie (DX) te realiseren, en dat 90% van de organisaties in EMEA erkent dat het hebben van een digital-first aanpak nu een must-have is.

Dit blijkt uit de door Nutanix gesponsorde IDC InfoBrief ‘From Digital Culture to Value Realisation’. “Naar aanleiding van de pandemie is het tempo waarin bedrijven investeren en inzetten op digitale oplossingen versnelt. IDC voorspelt dat meer dan de helft van de wereldeconomie in 2022 gebaseerd zal zijn op digitale oplossingen of daardoor beïnvloed zal worden”, zegt Sammy Zoghlami, SVP EMEA bij Nutanix. “Digital-first vereist niet alleen een heroverweging van IT-systemen, maar ook een bedrijfsmentaliteit waarbij de gehele C-suite digitale technologieën ziet als de katalysator voor bedrijfsgroei. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat organisaties rekening moeten houden met mogelijke uitdagingen en oplopende kosten tijdens het draaien van meerdere cloud instances. Dit benadrukt de blijvende noodzaak van beter multi cloud-beheer en gestroomlijnde implementatie om een cloud sprawl te voorkomen.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat het vertalen van digitale investeringen naar nieuwe inkomstenstromen een topprioriteit is voor organisaties in EMEA, net als data en innovatie. Toch zijn de respondenten van mening dat de verantwoordelijkheid niet langer alleen op de schouders van de IT-afdeling kan rusten: deze moet worden omarmd door de C-suite. En daarvoor moeten we wereldwijd overeenkomen wat digitale cultuur, digitale infrastructuur en digital-first betekenen voor een organisatie.

Investeringen omzetten in inkomsten

Meer dan 64% van de EMEA-organisaties zegt een digitale strategie te hebben. Toch heeft maar 3% een ondernemingsbrede digitale strategie die tot nieuwe inkomstenstromen heeft geleid. Er bevindt zich een kloof tussen business en IT: 32% zegt dat ze in een proof-of-concept pilot-fase zitten voor hun digitale projecten. Binnen die groep zegt echter slechts 5% dat hun bedrijf digitale strategieën ontwikkelt om nieuwe inkomstenstromen te ondersteunen.

Een digitale strategie heeft volgens respondenten alleen effect als er afscheid wordt genomen van hiërarchische structuren en er overgestapt wordt op een meer vloeiende en georkestreerde aanpak tussen IT- en managementteams. Van de ondervraagde respondenten zegt minstens 47% dat de sign-off voor hun DX-initiatieven bij een Chief Experience Officer (CXO) ligt in plaats van een tech lead.

Digitale cultuur vormgeven

Op de vraag welke maatregelen DX-leiders overwegen om de digitale cultuur van de organisatie effectief te transformeren, werden de volgende drie antwoorden als hoogste gerangschikt: het bevorderen van verandering in het bewustzijn van het management, het herdefiniëren van de missies en evaluaties van de bestaande business en nieuwe business, en het bevorderen van gedragsverandering bij individuen door het doel en de richtlijnen van het bedrijf te vernieuwen.

Volgens het onderzoek zijn er drie belangrijke pijlers met betrekking tot de manier waarop de C-suite moet samenwerken om een nieuwe digitale cultuur te realiseren. Dit zijn de waarde-economie, datagedreven innovatie en de toekomstige werkplek. 50% van de EMEA-organisaties denkt dat extra investeringen in beheerde infrastructuur zullen helpen om meer digitale waarde te leveren, en 30% zegt dat ze nieuwe producten co-creëren met klanten en partners. Wat de werkplek betreft, denkt 35% van de organisaties dat het waarborgen van gelijke toegang tot informatie en digitale tools voor al het personeel - ongeacht de locatie - een uitdaging zal vormen voor de toekomstige werkplek.

Cloud sprawl beperken

Het binnen de perken houden van cloud sprawl blijft een grote uitdaging voor bedrijven die aan hun digitale reis beginnen. Financiële afdelingen nemen dan ook steeds meer maatregelen om uitgaven te beperken en het cloud-gebruik te beheren. Ter ondersteuning hiervan heeft 77% van de respondenten inkoopprocessen opnieuw ontworpen om pay-as-you-use en consumptiemodellen te ondersteunen, heeft 58% de bedrijfs- en ontwikkelaarsuitgaven in externe cloud-resources gerationaliseerd en heeft meer dan 55% de kosten van legacy on-premises-systemen actief verlaagd.

“Klanten willen niet langer infrastructuuroplossingen die alleen vandaag kosten besparen: ze willen oplossingen die hen de flexibiliteit bieden om meerdere hybride cloudomgevingen te doorkruisen en de operationele kosten op de lange termijn te verlagen. Hoezeer het omarmen van digital-first-systemen ook een cultuuromslag vereist: een technologische make-over is nog steeds noodzakelijk, zodat een bedrijf kan innoveren, partnerschappen kan aangaan en nieuwe inkomstenstromen kan verkennen”, aldus Andrea Siviero, Associate Research Director, IDC. “Vooruitkijkend zullen degenen die investeren in mensen, die innoveren op data en die processen automatiseren, de zakelijke veerkracht hebben die de moderne onderneming nodig heeft.”

Het onderzoeksrapport is hier beschikbaar.

Open Line BW 06-06 tm 13-06-2023 NTT BW start 31-5 TM 14-6
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!