Redactie - 19 april 2022

Centric boekt iets minder omzet en winst

Centric boekt iets minder omzet en winst image

Centric heeft zijn jaarcijfers voor 2021 bekend gemaakt. De omzet daalde met 3,3 procent naar 422 miljoen euro. De nettowinst daalde van 14,099 naar 12,493 miljoen euro. Hoewel de effecten van corona en het internationaal chiptekort merkbaar waren, bleef het volume constant met een verbeterd operationeel resultaat voor belasting. Centric maakte geen gebruik van overheidssteun vanwege corona noch van andere externe financiering.

Het operationeel resultaat voor belastingen is gestegen tot 17,0 miljoen euro, een verbetering van 5,3% ten opzichte van 2020 (16,1 miljoen euro). "Dit hebben we gerealiseerd door duidelijke keuzes te maken gericht op het realiseren van toegevoegde waarde voor klanten wat resulteert in een verbetering van de bruto marge aldus Patrick Rosengarten, CFO van Centric. De overige bedrijfskosten zijn gedaald door slimmer werken en verbeterprogramma’s gericht op efficiency. De solvabiliteit bedraagt 46% en is daarmee onverminderd op een hoog niveau. Er is geen dividend uitgekeerd", zo meldt Centric.

Johan Taams (foto), CEO en lid van de Board van Centric, kijkt positief vooruit. “We investeren fors in innovatie van producten en diensten. Dat geldt ook voor onze kernprocessen en het op elkaar afstemmen van systemen. De digitale transformatie die bedrijven en overheden doormaken en vele ingrijpende technologische ontwikkelingen vragen daarom. Onze verwachting is dan ook dat Centric kan groeien door een stijgende vraag naar onze dienstverlening in een aantal markten. We kijken daarom positief naar het verder verloop van 2022. Centric is robuust, wendbaar en klantgericht met een unieke werkcultuur. Dat maakt ons tot een prettige en effectieve partner voor bedrijven en overheden en een interessante werkgever voor IT-talent.”

Strategie

De focus bij de groeistrategie ligt op Europese markten in Public, Retail & Logistics, Finance & Insurance en Industry. Nieuwe kansen worden hier gecreëerd door de combinatie van unieke sectorkennis, sectorspecifieke software en generieke diensten. Zo investeert Centric onder meer stevig in de cloud practice. De voordelen van de cloud, zoals schaalbaarheid, optimale beschikbaarheid en veiligheid, helpen niet alleen de klanten. Ze stellen ook Centric zelf in staat om verder te groeien. Een voorbeeld hiervan is het partnership met Microsoft en de samenwerking met gemeenten hierbij. Bij gemeenten worden burgers hierdoor straks 24/7 bijgestaan door een digitale assistent. Verder focust Centric op cybersecurity, R&D en innovatie, Blockchain voor de publieke sector, app-ontwikkeling en data science.

Claims

In het jaarverslag wordt niet expliciet informatie over eigenaar Gerard Sanderink bescheven die afgelopen jaren overhoop ligt met zijn ex en teven voormalig werkneemster Brigitte van Egten. Sanderink gaat nu samen met de zelfbenoemde cybersecurity expert Rian van Rijbroek die ook invloed zou hebben binnen Centric. Centric meldt in het jaarverslag een voorziening voor bepaalde claims: "Oordelen en schatting omtrent voorziening lopende procedures zijn gebaseerd op documentatie en gesprekken met tegenpartij, afstemming met advocaten en gebaseerd op inschatting van management."

Reorganisatie

Er wordt verder in het jaarverslag een reorganisatievoorziening gemeld: "In verband met reorganisatie worden voorzieningen getroffen wanneer een gedetailleerd plan voor de reorganisatie is geformaliseerd en een aanvang is gemaakt met de reorganisatie of deze publiekelijk bekend is gemaakt. Er wordt geen voorziening getroffen voor toekomstige bedrijfslasten. De reorganisatievoorziening heeft voornamelijk betrekking op afvloeiingsregelingen, overbruggingsbetalingen en herplaatsingen van personeelsleden van wie de functie is opgeheven."

Bekijk de jaarcijfers en achtergronden in het Centric Publieksverslag over 2021.

 

Doe mee met Dutch IT Cloud Survey 2023 BW vierkant tot 31 mei 2023 Commvault BW 30-05 tm 07-06-2023
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!