Wouter Hoeffnagel - 27 mei 2022

Mendix: Overheden omarmen steeds meer digitale oplossingen en e-services

Mendix: Overheden omarmen steeds meer digitale oplossingen en e-services image

De combinatie van trends die tijdens en na de pandemie zijn opgekomen en technologische vooruitgang leidt tot een fundamentele verandering in de publieke sector voor de manier waarop digitale diensten worden geleverd en afgenomen. Volgens Mendix, is het tempo van digitalisering de afgelopen jaren ingrijpend toegenomen door de noodzaak voor overheden om snel veilige, toegankelijke kanalen voor burgers en medewerkers te creëren.  

De observaties van Mendix worden ondersteund door onderzoek van Gartner waarin wordt aangegeven dat er een snelgroeiend aantal use cases is bij overheden waarbij dienstverlening en planningsprocessen worden gedigitaliseerd. Dit draagt ook bij aan de groeiende vraag naar cloud-gebaseerde oplossingen, AI, Internet of Things, 5G-connectiviteit en hyperautomatisering. Analisten noemen echter ook dat er bottlenecks zijn voor snelle transformatie in de publieke sector zoals de eisen voor overzicht, budgetering en inkoop.

E-government voor toekomstige behoeften en stijgende verwachtingen

Om goed in te kunnen spelen op de eisen van een nieuw tijdperk is een low-code platform voor software-ontwikkeling met een solide ecosysteem van onschatbare waarde gebleken voor overheidsinstanties die zich op digitaal gebied opnieuw moeten uitvinden.

"Tijdens de pandemie ontwikkelden onze klanten in de publieke sector schaalbare, innovatieve digitale oplossingen die werden omarmd door beleidsmakers", zegt Mark Smitham, head of public sector EMEA bij Mendix. “Er is geen weg meer terug. Van overheidsinstanties wordt verwacht dat ze snel beslissingen nemen en in realtime waarde leveren. Overheden kunnen niet langer reactief opereren. In deze complexe, vluchtige tijd moet de publieke sector technologie gebruiken om samen te werken in verschillende regio’s en in contact te komen met burgers.”

Volgens Gartner verwacht 60% van de wereldwijde overheidsinstanties tegen 2023 hun digitale dienstverlening aan burgers te verdrievoudigen. Op nationaal niveau moderniseren overheden bedrijfskritische legacy-applicaties om sneller in te kunnen spelen op veranderende eisen. Low-code ontwikkelplatformen kunnen de publieke sector helpen beschikbare middelen optimaal te benutten en snel innovatieve oplossingen te ontwikkelen en in gebruik te nemen. Dit zijn vijf manieren waarop platformen voor software-ontwikkeling de publieke sector kunnen helpen digitaal succesvol te zijn.

1. Samengestelde, op maat gemaakte oplossingen

Onderzoek toont aan dat medewerkers bij de overheid het meest gebruik maken van schaduw-IT. Ze gebruiken deze tijdelijke oplossingen om administratieve rompslomp en andere belemmeringen de aanschaf van de technologie die ze nodig hebben, te omzeilen. Dergelijke ad-hoc oplossingen zorgen echter voor verhoogde beveiligingsrisico’s. Commerciële kant-en-klare systemen kunnen later bovendien kostbaar blijken, wanneer een onverwachte crisis of veranderende gebruiksscenario's aanpassingen vereisen. Een krachtig platform voor software-ontwikkeling is daarentegen specifiek ontworpen voor iteratieve samenwerking. Een open architectuur met ingebouwde governance en connectiviteitsbeheer kan de levering van digitale diensten stabiliseren ongeacht de timing van de inkoopcyclus of de toewijzing van budgetten.

Analisten van Gartner noemden onlangs het gebruik van samengestelde of ‘composable’ software-apps (modulaire, aanpasbare en herbruikbare digitale oplossingen) als belangrijke succesfactor voor overheidsorganisaties die moeten voldoen aan veranderende verwachtingen vanuit regelgeving, de wetgever en het publiek.

2. Modernisering van legacy-systemen voor nieuwe behoeften

Brede steun voor digitalisering van de publieke sector zorgt ervoor dat legacy-oplossingen sneller worden gedigitaliseerd. Lokale en regionale overheden brengen de impact van IoT, AI en 5G-connectiviteit in kaart om meer operationele efficiëntie te bereiken bij onder meer verkeers- en transportstromen, energieverbruik en verlichting, monitoring van afval, water en luchtkwaliteit, openbare werken en veiligheid en hulpdiensten.

Technologie is altijd een essentieel ingrediënt geweest voor lokale diensten. De volgende fase wordt echter gekenmerkt door een hyperverbonden openbare infrastructuur. De lage latentie van 5G-connectiviteit die verschillende IoT-sensoren verbindt, wordt de spil die realtime besluitvorming op schaal voor de publieke sector mogelijk maakt.

"Dit is een game-changer waardoor de belofte van slimme steden realiteit wordt", aldus Smitham. Hij waarschuwt echter ook dat het gemak waarmee data geïntegreerd kan worden in het digitale ecosysteem de voortgang of vertraging zal bepalen. "Een aanpasbaar low-code platform dat de technologie die overheden gebruiken op een flexibele manier uitbreidt, helpt ook om up-to-date te blijven met veranderende technologieën, partners en services."

3. Security-by-design direct geïntegreerd

Met toenemende cyberbedreigingen zijn verbeterde beveiliging, databescherming en het bieden van betrouwbare interacties in het digitale ecosysteem topprioriteit voor de publieke sector. Zelfs kleine overheidstransacties kunnen leiden tot financiële en reputatieschade als ze niet voldoende worden beschermd of goed worden ingericht.

"Wat vroeger bijzaak was, moet nu worden ingebed in systemen, infrastructuur en implementatiestandaarden", zegt Smitham. Zoals ook in het Charter of Trust en de Paris Call for Trust & Security in Cyberspace, een internationaal kader ondertekend door 1200 regeringen, NGO's en academische instellingen, wordt aangegeven moet digitale veiligheid vanaf het begin worden aangepakt. Het is niet iets dat later, stukje bij beetje, kan worden toegevoegd.

De publieke sector moet software-ontwikkelplatformen dan ook beoordelen op governance, beheer en monitoring van activiteiten in het applicatielandschap. Ze moeten op zoek gaan naar aanbieders met het hoogste niveau van certificeringen en onafhankelijke accreditaties zoals ISO, een maatstaf voor wereldwijde naleving voor informatiebeveiliging.

Een andere beschermingslaag is te vinden in strategische partnerschappen. Microsoft beheert het wereldwijde programma Defending Democracy om de verkiezingsinfrastructuur te beschermen, inclusief e-mails en netwerken van kiezers, politieke partijen en personeel. CloudFlare is gespecialiseerd in endpoint security software-as-a-service en beschermt  bijvoorbeeld ziekenhuisnetwerken en infrastructuur. Cloud-gebaseerde hyperscalers, waaronder Alibaba, Amazon Web Services, Google, Huawei en Microsoft, opereren op het hoogste niveau van beveiliging en toezicht, waarbij software-talent worden ingezet om veilige en beveiligde cloud-platformen te exploiteren.

4. Het openbreken van silo’s   

De volgende uitdaging voor de e-overheid is het verstrekken van een digitaal identiteitsbewijs dat het volledige potentieel van e-overheidsdiensten zal ontsluiten. Hierdoor wordt de toegang uitgebreid en de kosten verlaagd. Er zijn hierbij echter twee uitdagingen die met elkaar samenhangen: ten eerste moet het publiek vertrouwen op de manier waarop instanties gevoelige informatie verzamelen, opslaan, beveiligen, controleren en de toegang beheren. Denk aan belasting- en gezondheidsdossiers, uitkeringen, certificeringen, licenties en meer. Tegelijkertijd moeten overheidsdiensten een manier vinden om ID-referenties te delen en te valideren in de silo's van instanties.

Nederland heeft met DigiD op dit op dit gebied al pionierswerk verricht evenals België en Estland. Maar voor de meeste landen, waaronder de VS en het Verenigd Koninkrijk, zijn hybride systemen van papieren identificatie - paspoorten, rijbewijzen, verzekeringsbewijzen en biometrische scans van vingerafdrukken - de standaardpraktijk.

Volgens Smitham hebben low-code platformen een uniek voordeel bij het bouwen en beheren van ecosystemen voor digitale identiteit. "Een gemakkelijke en veilige verbinding met andere systemen en datasets is de fundamentele drijver voor het adopteren van een software-ontwikkelplatform", zegt hij. "Het maakt niet uit of de klant een bank, een winkel of een overheidsinstantie is." Platformen met gecertificeerde governance- en controlemogelijkheden zullen identiteitsverificatie integreren via veilige met low-code gebouwde connectoren. Dit is de toekomst van digitale openbare diensten."

5. Vind het wiel niet opnieuw uit als delen mogelijk is

Over de hele wereld bieden gemeentelijke instanties vergelijkbare diensten aan, of het nu gaat om belastinginning, afvalbeheer, verkeers- en parkeerhandhaving, hulpdiensten en geboorte- of huwelijksregistratie. In tegenstelling tot particuliere ondernemingen die op zoek zijn naar concurrentievoordeel, kunnen organisaties in de publieke sector samenwerken en digitale oplossingen delen, waardoor innovatie wordt gestimuleerd en er sneller waarde gehaald kan worden uit oplossingen.

"Steden delen inmiddels best practices voor het reguleren van het gebruik van AI in de publieke sector", zegt Smitham. “Minder bekend is de veelheid aan digitale diensten die met succes zijn geleverd en in gebruik zijn. Overheidsinstanties worden flexibeler en responsiever wanneer ze samenwerken en delen hoe zij hun organisatie en dienstverlening met technologie moderniseren.”

Zo’n samenwerking vergroot ook de digitale vaardigheden in de publieke sector en vermindert de last voor onderbezette IT-afdelingen. Smitham noemt als voorbeeld de Research Online Platform-toepassing van de EU die bijwerkingen van Covid-19-vaccins vastlegt. De digitale tool is gebouwd op het Mendix-platform in samenwerking met Lareb, het Europees Geneesmiddelenbureau en het Universitair Medisch Centrum Utrecht en wordt nu in 45 landen gebruikt. "De oplossing stelt onderzoekers in staat internationaal data te verzamelen op een veilig, schaalbaar cloud-platform met geanonimiseerde gebruikersprofielen, waarbij technologische innovatie en de publieke behoefte aan privacy en beveiliging met elkaar in balans zijn", vertelt Smitham.

Digitale oplossingen voor iedereen

Het nieuwe tijdperk van digitale overheidsdiensten heeft de potentie om duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en economische welvaart te bevorderen. “Low-code software-ontwikkeling en platformintegratie helpen de publieke sector hierbij en neemt de pijnpunten weg die worden veroorzaakt door monolithische processen, legacy-systemen en propriëtaire architectuur”, zegt Johan den Haan (foto), Chief Technology Officer bij Mendix. "Digitale oplossingen die zowel eindgebruikers als lokale overheden vooruit helpen en tegelijkertijd gebruikmaken van de flexibiliteit van de huidige technologie, tools en diensten, zullen het gebruik van publieke middelen voor elke 21e-eeuwse burger aanzienlijk vergroten."

Trend Micro BW week 20 rm 23-2023 SLTN Vierkant
ALSO BN start week 21

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!