Redactie - 09 juni 2022

Digitale doelstellingen Nederland onder druk

Digitale doelstellingen Nederland onder druk image

Brancheorganisatie Dutch Data Center Association publiceert haar jaarlijkse marktrapport ‘State of the Dutch Data Centers’ met daarin een overzicht van de Nederlandse datacentermarkt. Met het thema ‘Strategy for our Digital Future’ schetst de brancheorganisatie een visie voor samenhangend beleid. Goed beleid is volgens de DDA nodig om de digitale doelen van het kabinet te halen en de digitale koploperspositie van Nederland te behouden. Juist nu is toekomstbestendig beleid nodig die rekening houdt met de huidige ontwikkelingen in zowel sector als maatschappij.

We digitaliseren in hoog tempo. Mensen, bedrijven en overheden gebruiken steeds meer digitale diensten en data. Ons verdienvermogen is inmiddels voor het grootste gedeelte gedigitaliseerd. Daarnaast zorgt digitalisering voor de ontwikkeling van slimme oplossingen om grote problematiek tegen te gaan.

Digitalisering is onmogelijk zonder digitale infrastructuur. Onze robuuste digitale infrastructuur (bestaande uit connectiviteit, datacenters en cloud) heeft digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij de afgelopen 30 jaar mogelijk gemaakt. En zoals we de afgelopen twee jaren hebben ondervonden ook weerbaar.

“Het Nederlandse kabinetsbeleid spreekt duidelijke taal met termen als digitaal koploperschap, digitaal knooppunt en digitaal innovatieland”, aldus Stijn Grove (foto), directeur van de Dutch Data Center Association (DDA). “Dit vraagt om een doordachte nationale strategie op basis van voldoende kennis over de werking van de digitale economie en het belang van de digitale infrastructuur. De realiteit is echter dat de digitale infrastructuur steeds meer onder druk wordt gezet door te simpel en te eenzijdig naar alleen de impact te kijken, en niet naar de toegevoegde waarde. Ongecoördineerd beleid vanuit de verschillende overheidslagen maakt het dat Nederland internationaal steeds vaker wordt overgeslagen als vestigingsland.”

Strategy for our Digital Future

Het inmiddels achtste jaarlijkse marktrapport brengt de Nederlandse datacentermarkt in kaart door middel van een onderzoek onder de bij DDA aangesloten datacenters. Het onderzoek presenteert onder andere de verwachte groei van de sector (zowel regionaal, landelijk als internationaal) en blikt vooruit op duurzaamheidsinitiatieven die de sector nastreeft. Ook biedt het rapport perspectief op wat er nodig is voor samenhangend datacenter beleid, in goede samenwerking tussen overheid en sector.

Het rapport laat onder zien dat de aantal commerciële datacenters stabiliseert op 185 locaties, na enige jaren van daling. De consolidatie van het aantal private datacenters blijft echter hard doorgaan naar 6570 locaties, een daling van 345 ten opzichte van 2021. De komende 5 jaar kan de sector een groei verwachten van 6,8% CAGR in oppervlakte en 9,4% CAGR in opgesteld elektrisch vermogen. Het energiegebruik gemeten door het CBS (december 2021) is 0,39% van het totale Nederlandse gebruik.

Het onderzoek toont aan dat inmiddels 90% van alle stroom gebruikt door datacenters van groene bronnen komt waarin het type vergroening in verschillende stadia is in te delen. Doordat de sector volledig geëlektrificeerd is er geen directe emissie (NEA 2022, lager dan 0,0%). Daarnaast zet 41% van de bij DDA aangesloten datacenters haar datathermie (datacenter restwarmte) nu al in voor de verwarming van eigen faciliteiten of is gekoppeld aan een warmtenetwerk (en meer projecten staan op stapel). Datathermie kan gunstig worden ingezet voor de energietransitie en kan de verwarming van huizen betaalbaar houden.

Een kijkje nemen binnen een datacenter

Het marktrapport wordt traditiegetrouw tijdens de Nationale Datacenter Dag gepubliceerd, die DDA dit jaar voor de achtste keer organiseert. Datacenters door heel Nederland openen vandaag hun deuren voor geïnteresseerden. In onder andere Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Leeuwarden en Venlo kun je een datacenter bezoeken en een kijkje nemen achter de schermen van het internet.

“Met de Nationale Datacenter Dag willen we mensen kennis laten maken met een sector die voor velen nog onbekend is. Dit terwijl datacenters een rol spelen in bijna alles wat we dagelijks doen. Van online bankieren en werken in de Cloud tot gamen, netflixen en online shoppen. Datacenters zijn onderdeel van al deze digitale diensten waar iedereen bijna elke dag gebruik van maakt”, aldus Stijn Grove.

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!