Redactie - 26 juli 2022

Open Line neemt generieke IT van Waterschap Rivierenland over

Open Line neemt generieke IT van Waterschap Rivierenland over image

Open Line, leverancier van managed cloud services aan ruim 140 bedrijven in met name de zorg, overheid, sociale huisvesting en industrie, neemt de volledige generieke IT van Waterschap Rivierenland over. Open Line kwam na een uitgebreide Europese aanbestedingsprocedure als beste aanbieder uit de bus.

Waterschap Rivierenland is het eerste Nederlandse waterschap dat de complete generieke IT outsourcet. Een uitgebreide marktconsultatie en een intensief selectieproces leidden tot een tienjarige overeenkomst met IT-dienstverlener Open Line.

De uitbesteding is het gevolg van een sourcingstrategie die Richard Bremer, CIO van Waterschap Rivierenland heeft laten ontwikkelen. “We wilden de kwetsbaarheid, onder meer veroorzaakt door de toenemende cyberdreigingen, verminderen. Daarnaast willen we profiteren van de schaalgrootte van een dienstverlener. Het is, bijvoorbeeld, voor een waterschap duur om zelf een uitwijkvoorziening optimaal in te richten.” Tot slot was de intentie om de wendbaarheid van de organisatie te verhogen. “Ontwikkelingen gaan snel, zowel maatschappelijk als puur op het gebied van IT.”

Toen de sourcingstrategie eenmaal was bepaald, begon het zorgvuldige proces dat uiteindelijk tot de uitbesteding moest leiden. Na gesprekken met andere Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Shared Service Center van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, werden langs twee lijnen voorbereidingen getroffen voor de outsourcing. Enerzijds startte een marktoriëntatie en daarnaast speelde het voorbereiden van de interne organisatie bij het waterschap. Zo werd een regie-organisatie opgezet, die zal fungeren als intermediair tussen het waterschap en de externe ICT-dienstverlener.

Na de marktconsultatie werd door Waterschap Rivierenland een RFI opgesteld, gevolgd door een aantal intensieve dialoog- en verdiepingssessies met in totaal vier mogelijke dienstverleners. Op basis van deze uitgebreide gedachtenuitwisseling en een goed passend voorstel won Open Line de deal.

Bremer is blij dat de keuze op de Limburgse dienstverlener gevallen is. “Qua organisatie past Open Line goed bij ons. De keuzes die wij maakten bij de inrichting van onze omgeving sluiten aan bij de manier waarop Open Line omgevingen inricht. Dat maakt de overgang kleiner.”

Roland Kieboom, COO bij Open Line, stelt dat Waterschap Rivierenland als organisatie goed aansluit op de cultuur en ambitie van Open Line. “We snappen de business van een waterschap goed. Belangrijk is te onderkennen wat de momenten van de waarheid zijn voor een waterschap en welke consequenties dat heeft voor de IT-organisatie.”

Open Line bood ook technisch een hele goede invulling. “In ons aanbod kan het waterschap in heel korte tijd voldoen aan de door henzelf gestelde doelstellingen,” legt Kieboom uit.

De samenwerking tussen Open Line en Waterschap Rivierenland is inmiddels gestart. Het project bestaat uit twee stappen: de eerste fase betreft het één-op-één overzetten van de omgeving. In de tweede fase vindt de daadwerkelijke transformatie plaats. Die migratie zal half oktober afgerond zijn.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 IGEL - Cloud Expo BN BW start 27-11/7-12
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!