Redactie - 02 augustus 2022

Floriade Expo 2022 als aanjager voor ‘Growing Green City’ Almere

Floriade Expo 2022 als aanjager voor ‘Growing Green City’ Almere image

Almere heeft als slimme stad een duidelijke ambitie, waarbij innovatie en duurzame groei hand in hand gaan. Niet voor niets vindt de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 dit jaar in Almere plaats op de plek waar binnenkort een nieuwe woonwijk verrijst. Veel van de expertise die hier te zien is, wordt straks ingezet in de ontwikkeling van de stad. We zijn dan ook benieuwd welke impact de innovaties op en rond Floriade nu en in de toekomst hebben op Almere. Wie kunnen we dat beter vragen dan Maaike Veeningen (foto), wethouder Economische Zaken van de gemeente Almere.

Wat is het belang van Floriade voor Almere in het algemeen?
“Dat belang is velerlei. Enerzijds organiseert Almere een evenement met een wereldwijde uitstraling, waardoor het wereldwijd bekend wordt als een Growing Green City. Anderzijds werkt een evenement als deze altijd als een versneller van projecten: bruggen, het station, de verdieping van de A6 en vele andere voorbeelden: ze waren niet zo snel ontwikkeld als Floriade er niet was geweest. Ook na Floriade profiteert Almere met de provincie van het evenement: we hebben 12,5 jaar lang relaties opgebouwd met wie we graag in de komende jaren aan projecten gaan bouwen, waardoor Almere en Flevoland bekend staan als de plek waar groene oplossingen voor problemen van de stad worden uitgeprobeerd, waar kennis op dat vlak wordt ontwikkeld en verkocht: Growing Green City!”

Innovatie is één van de speerpunten op deze Floriade, welke impact heeft dit nu al op Almere?
“Floriade biedt een ongelofelijke kans voor het Almeers, Flevolands, nationale- en internationale bedrijfsleven om innovatie rondom duurzame en innovatieve bouw van huizen, gebouwen en wijken te laten zien. Recent is de ‘Green Innovation Hub’ gelanceerd, als onderdeel van het rijkspaviljoen ‘Natural Pavilion, waarin BTG ook een belangrijke consortium partner is, die juist met dit doel is gestart. Om juist deze dialoog tussen grote corporates als VodafoneZiggo, wij als gemeente en organisaties zoals BTG te faciliteren. Steden en provincies worden de broedplaats voor innovatie de komende jaren, Floriade en daarmee ook de Hub, zijn enkel startpunten van een dialoog die nog tientallen jaren zal gaan duren; hoe innovatie en duurzaamheid, in deze krappe woningbouw, energiecrisis en vergrijzing van de samenleving een cruciale rol zullen spelen.”

En welke impact van deze innovaties verwacht u in de toekomst?
“Innovaties zijn uiteindelijk bedoeld als middel om ons doel te bereiken. Innovatie en technologische ontwikkelingen dienen de leefbaarheid van steden, de efficiency van de overheid, van organisaties, universiteiten en hogescholen continu te verbeteren. Dat is de belofte van innovatie, waar we de afgelopen jaren al prachtige voorbeelden van gezien hebben. De impact van innovaties zal breed gevoeld worden in de samenleving, waar wij als bestuurders van gemeente(n) altijd kritisch moeten blijven over nut en noodzaak, en belangrijke maatschappelijke onderwerpen zoals privacy en beveiliging van data. We dienen wel ‘in controle’ te blijven van deze innovatie.”

Welke van de innovaties op Floriade spreken u als wethouder van Almere het meest aan?
“Op Floriade is recent een innovatietour ontwikkeld, door programma digitale stad, Almere Tech en BTG waarin onder andere de slimme lantarenpalen en de digitale infrastructuur worden gepresenteerd aan deelnemers en bezoekers van de tour. Ook wordt de bezoeker op verschillende plekken op Floriade, via VR en AR, meegenomen in de bouw en ontwikkeling van de toekomst. Daarnaast zijn er volop innovaties die gericht zijn op bouw en ontwikkeling van duurzame huizen, met onder meer Natural Pavilion en Circuloco.”

Almere heeft een strategie voor duurzame groei voor ogen. Welke rol spelen innovaties en technologie in het algemeen hierin?
“Een hele grote rol. Innovatie en technologie zijn nodig om de huidige klimaatproblemen het hoofd te bieden. Door de innovaties te ontwikkelen en later wereldwijd te verkopen, kan er serieus economie worden gemaakt van verduurzaming.

Wat zou er moeten gebeuren om die strategie te versnellen?
“Samenwerking tussen ondernemers en maatschappelijke partners op de thema’s energie, circulair, vergroening, kennis- en onderwijsinstellingen zoals Aeres en Windesheim en overheden, zoals de provincie en Almere. Uiteindelijk jagen overheden ontwikkelingen aan door financieel te steunen, daarbij creëren kennisinstellingen kennis en maken ondernemers er economie van!”

Wat is de rol van de verschillende stakeholders, denk aan de overheid zelf, bedrijven en vooral inwoners?
“Uiteindelijk doen wij dit voor de inwoner, de bewoner van Almere. Om een prettige, duurzame en innovatieve en open leefomgeving te bieden. Floriade biedt een doorkijk naar de toekomst. Publieke en private samenwerkingen zijn daarin cruciaal om niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de aansluiting met de arbeidsmarkt te realiseren. Wonen, werken en leven, in een Growing Green City, wie wil dit niet?”

Welke rol kan een brancheorganisatie als BTG spelen in het aanjagen van innovatie?
“Kennisgedreven organisaties zoals BTG, die de belangen vertegenwoordigen van hun leden op een belangrijke economisch thema technologie en innovatie, zijn cruciaal voor de ontwikkeling van ons innovatie-ecosysteem, in Almere, de regio en daarbuiten. Wij zijn trots dat BTG sinds 2019 met Almere samenwerkt, vooral voor de uitbouw van het cluster ICT en tech-bedrijven en bij de aansluiting onder andere op het thema digitale stad.”

Waar verwacht u dat Almere staat over enkele jaren op het gebied van een slimme, duurzame en inclusieve stad?
“Almere zal de komende jaren, mede door Floriade, in het hart opereren van een aantal brede maatschappelijke opgaven; het woningtekort, een tekort aan voeding, de energiecrisis de circulaire economie. De economische agenda van Almere is sinds 2019 al gestart met het voorsorteren op deze doorkijk naar de toekomst en wij zullen, waar we kunnen vanuit onze rol, daar onze verantwoordelijkheid in nemen. Almere is voor vele al de ‘new kid on the block’ die de komende jaren daar een voortrekkersrol in kan spelen.”

Dit artikel is gepubliceerd in BTG in Business, een uitgave van de Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG).

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
Dutch IT Partner Day 11 juni2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!