Martijn Kregting - 04 augustus 2022

Werken op afstand leidt tot toenemende uitdaging security-teams

Werken op afstand leidt tot toenemende uitdaging security-teams image

Werken op afstand leidt tot een sterke toename van cybercriminaliteit. Dat blijkt uit de Verizon Mobile Security Index 2022. Securityteams staan voor een groeiende uitdaging nu het aantal apparaten en werknemers op afstand toeneemt.

De Verizon Mobile Security Index (MSI) 2022 schetst dat het aantal grote cyberaanvallen in het afgelopen jaar waarbij een mobiel/IoT-apparaat betrokken was - en die hebben geleid tot dataverlies of systeemuitval - met 22 procent is gestegen. Aangezien 85 procent van de ondervraagde bedrijven aangeeft dat ze een budget hebben voor beveiliging van mobiele apparaten, is de noodzaak nog nooit zo hoog geweest om deze middelen te gebruiken om cyberdreigingen aan te pakken.

79 procent van de zakelijke respondenten uit het onderzoek is het ermee eens dat de hybride werken een negatieve invloed heeft op de cybersecurity van hun organisatie. Gezien de toegenomen dreiging zou het voor de hand liggen dat bedrijven hun beleid zouden aanscherpen. 85 procent zegt echter dat het gebruik van thuis-WiFi en mobiele netwerken/hotspots is toegestaan of dat er geen beleid tegen is: 68 procentstaat het gebruik van openbare Wi-Fi toe of heeft daar geen beleid voor.

Verlies van vertrouwen

"Bedrijven moeten tijd en budget besteden aan hun beveiligingsarchitectuur, vooral als het gaat om apparaten buiten de kantooromgeving", stelt Sampath Sowmyanarayan, CEO, Verizon Business. "Anders maken ze zichzelf kwetsbaar voor cybercriminelen." Bovendien leidt verlies van data tot beschadigd vertrouwen, dat slechts moeilijk weer hersteld kan worden.

Enkele conclusies uit de studie:

  • Ernstige aanvallen nemen toe - 45 procent van de ondervraagde bedrijven werd in de afgelopen 12 maanden aangevallen, een stijging van 22 procent ten opzichte van vorig jaar
  • 79 procent van de respondenten is het ermee eens dat recente veranderingen in de manier van werken een negatieve invloed hebben gehad op de cybersecurity van hun organisatie
  • 52 procent van de respondenten zegt te hebben ingeleverd op de beveiliging van mobiele apparaten, waaronder IoT-apparaten, om 'het werk gedaan te krijgen' (bijv. een deadline of doelstellingen halen)
  • 85 procent van de ondervraagde bedrijven heeft een budget voor mobiele beveiliging

Impact cybercriminaliteit

De MSI benadrukt de impact van cybercriminaliteit op mobiele beveiliging in verschillende bedrijfssectoren. De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Enterprises: 23 procent van de respondenten heeft te maken gehad met een compromis op het gebied van mobiele beveiliging. Van hen gaf 74% aan dat de impact hiervan groot was en meer dan een derde (34%) zei dat dit blijvende gevolgen had. Bovendien gaven vier van de vijf (81%) organisaties aan dat hun uitgaven voor de beveiliging van mobiele apparaten het afgelopen jaar zijn toegenomen en 76% denkt dat dit ook het komende jaar het geval zal zijn.
  • Retail: 88 procent van de bedrijven is bezorgd dat een inbreuk op de mobiele beveiliging een blijvende impact zou kunnen hebben op hun merk of klantenbinding. Echter, 70% zegt dat het toegenomen gebruik van mobiele apparaten essentieel is om relevant te blijven voor de consument, terwijl 41% zegt dat dit een uitdaging is voor de beveiliging.
  • Financiële diensten: 93 procent van de executives uit de sector gelooft dat cybercriminelen hun sector als een lucratiever doelwit zien dan andere sectoren.
  • Gezondheidszorg: 87 procent van de organisaties in de zorg maakt zich zorgen dat de zeer vertrouwelijke aard van patiëntgegevens hen een doelwit maakt voor cybercriminelen. 85 procent is bezorgd dat een inbreuk op de beveiliging de patiëntenzorg in gevaar kan brengen. Omgekeerd zijn drie van de vier (76%) organisaties het erover eens dat de invoering van zorg op afstand zorgverleners in staat stelt om de patiëntenzorg te verbeteren.
  • Productie, bouw en transport: 79 procent van de organisaties denkt dat een mobiele cyberaanval hun hele supply chain kan ontregelen. Toch is 76 procent het ermee eens dat het gebruik van mobiele diensten door werknemers op de werkvloer essentieel is voor de productiviteit.
  • Publieke sector en onderwijs: 87 procent van de respondenten geeft aan dat de verwachtingen van werknemers ten aanzien van werken op afstand/flexibel werken hen dwingt om hun manier van werken te herzien. Daarnaast is 72 procent het ermee eens dat het toegenomen gebruik van mobiele diensten door werknemers in de publieke sector van essentieel belang is voor de digitale transformatie van overheidsdiensten.
SLTN Vierkant Pax8 BW 29-05 tm 18-06-2023
Nutanix BW/BN 30-05 tm 15-06-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!