Floris Hulshoff Pol - 23 januari 2023

Europese IT-channel zag business in december 2022 licht groeien

Europese IT-channel zag business in december 2022 licht groeien image

Een slechte laatste paar weken van 2022 leidden tot een lager dan verwachte omzetgroei in het vierde kwartaal van 1,1% voor Europese IT-distributeurs, waarbij waardeverkopen (value add services) het kwartaal aanstuurden, volgens CONTEXT, een Brits IT-marktinformatiebedrijf.

Ondanks een sterke jaar-op-jaar (YoY) omzetgroei in oktober (4,9%) en november (3,8%), drukten de cijfers van december van -4,3% het eindtotaal van het kwartaal naar beneden – deels beïnvloed door vergelijkende cijfers met een goed presterende december 2021.

Het verschil tussen het uiteindelijke omzetcijfer van 1,1% en de centrale aanname van CONTEXT van 6% groei op jaarbasis voor het kwartaal, kan gedeeltelijk worden verklaard door ondermaatse prestaties in specifieke markten en in de belangrijke sector van persoonlijke systemen zoals notebooks.

De periode van drie maanden werd ongetwijfeld gedreven door waardeverkopen, die met 13,1% joj groeiden na een nog sterker Q3 (22%), terwijl de volumeverkopen met -7,1% joj daalden in Q4 na een bescheiden groei van 2,8% in Q3.

Kleine en middelgrote wederverkopers (SMR's) zetten hun sterke prestatie van Q3 (16,2%) voort en boekten een jaar-op-jaar omzetstijging van 6,6% in Q4, het enige kanaal dat een positieve groei liet zien.

Een vergelijking van hardwarecategorieën laat zien dat Q4 de voorgaande kwartalen volgde in de algemene markttrend - met dalende verkoopcijfers, stijgende ASP's en als resultaat gelijkblijvende inkomsten.

Alleen servers (4%) en disk-arrays (6%) boekten een positieve jaar-op-jaar groei van het aantal eenheden in het vierde kwartaal, waarbij notebooks (-23%) het bijzonder slecht deden – en veel slechter dan de meest pessimistische voorspellingen van CONTEXT.

Er waren grote YoY ASP-stijgingen voor netwerkswitches (53%), servers (29%) en draadloze toegangspunten (38%), waarbij slechts drie categorieën, waaronder headsets (-14%), ASP-dalingen zagen gedurende de periode.

Dit vertaalde zich in een gemengd beeld voor hardware-inkomsten, met notebooks -15% op jaarbasis en headsets met -29%. Een voorheen sterke volumegroeicategorie, monitoren, boekte een omzetgroei van -10%, terwijl large format displays (LFD's) de omzet voor het eerst zagen dalen in 2022 (-1%) ondanks een stijging van 6% in ASP's.

"De afwijking tussen onze prognose voor het vierde kwartaal en de werkelijke prestaties kan voor een groot deel worden verklaard door de cijfers voor persoonlijke systemen, een sector die goed is voor meer dan een vijfde van de omzet via distributie", legt Adam Simon, algemeen directeur van CONTEXT, uit.

“Sommige landen presteerden ook ondermaats ten opzichte van onze verwachtingen, waarbij Duitsland, Polen, Scandinavië en de rest van Europa allemaal aanzienlijk vertraagden. We zullen de komende weken meer analyses uitvoeren om de onderliggende redenen voor deze cijfers te onderzoeken.

Duitsland boekte een groei van -2,9%, terwijl Polen (1,4%), Scandinavië (0,7%) en Rest van Europa (2,7%) allemaal ver verwijderd waren van hun voorspelde omzetgroeicijfers voor het vierde kwartaal.

Comstor BW 5 dec tm 10 dec 2023 SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!