Floris Hulshoff Pol - 15 februari 2023

TD SYNNEX publiceert eerste MVO-rapport

TD SYNNEX publiceert eerste MVO-rapport image

TD SYNNEX heeft zijn eerste Corporate Citizenship Report gepubliceerd. Hierin wordt de voortgang van het bedrijf uiteengezet ten aanzien van de strategische initiatieven op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Deze initiatieven dragen bij aan het creëren van waarde op de lange termijn voor het bedrijf, de medewerkers, gemeenschappen, resellers, klanten en investeerders.

Het eerste rapport beschrijft het raamwerk dat TD SYNNEX deelde toen het bedrijf vorig jaar zijn programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen lanceerde. Het versterkt het streven van TD SYNNEX om te werken aan een gezondere planeet, het vergroten van de diversiteit in het personeelsbestand en om de zwakkeren in de samenleving toegang te bieden tot technologie.

"Onze benadering van bedrijfsgroei is geëvolueerd. Duurzaamheid centraal stellen in onze operationele praktijken en onze diepgewortelde verbondenheid met innovatie, mensen en de planeet is essentieel om ons grotere doel te bereiken”, aldus Rich Hume, CEO van TD SYNNEX. "Naarmate we meer investeren en door de manier waarop we onze klanten, medewerkers en gemeenschappen van dienst zijn, bouwen we verder aan onze basisprincipes.”

Eind 2021 en begin 2022 werd een materialiteitsanalyse uitgevoerd om de ESG-kwesties te identificeren en te prioriteren voor de activiteiten van TD SYNNEX en haar belanghebbenden. Daarna heeft het bedrijf actief gewerkt aan de implementatie van zijn ESG-strategie in de wereldwijde organisatie, Deze is onder meer gericht op het verankeren van een cultuur van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het rapport dient als benchmark. Jaarlijks zullen de prestaties onder de aandacht worden gebracht, inclusief gedetailleerde gegevens over hoe TD SYNNEX bijdraagt aan de belangrijkste duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

"Dit rapport is een belangrijke mijlpaal in het vaststellen van waar we nu staan en wat onze plannen zijn om onze betekenisvolle doelen te bereiken”, aldus Adam Rutstein, Director of Global Responsibility voor TD SYNNEX.

Hoogtepunten uit het rapport zijn onder meer:

Milieu

Als onderdeel van onze focus op het klimaat en de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, ondertekende TD SYNNEX de Business Ambition-belofte van het Science-Based Target Initiative (SBTi). Deze omvat een verbintenis om tegen 2045 wereldwijd net-zero broeikasgasemissies te bereiken. Het gecombineerde bedrijf rapporteerde in 2022 voor het eerst aan CDP en ontving een bronzen medaille van EcoVadis. Daarnaast implementeert het bedrijf milieubeheersystemen en streeft het naar internationale normen zoals ISO 14001 om de impact op het milieu te minimaliseren.

TD SYNNEX lanceerde een modulair duurzaamheidstrainingsprogramma, inclusief cursussen gericht op "duurzaamheidsprincipes” en de "circulaire economie” en waardeerde 12 TD SYNNEX-locaties als Energy Star-, LEED- of BREEAM-gecertificeerde kantoren. Het bedrijf heeft ook een wereldwijde duurzaamheidswerkgroep en specialisatietorens opgericht die zich richten op duurzaam transport en logistiek en de circulaire economie.

De organisatie heeft voorkomen dat ongeveer 350.000 mobiele apparaten op vuilstortplaatsen terechtkwamen dankzij het mobiele inruilprogramma van TD SYNNEX Renew. Er is een samenwerking aangegaan met Treedom om onze medewerkers te erkennen ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van het bedrijf. Treedom heeft een boom geplant voor elke fulltime medewerker van TD SYNNEX en gaat door met het planten van een boom voor alle nieuwe medewerkers. Dit heeft tot op heden geresulteerd in de aanplant van 30.256 bomen in Oost-Afrika.

Maatschappelijk

De inzet van TD SYNNEX in maatschappelijk verantwoord ondernemen begint bij zijn medewerkers en de leidinggevende teams. TD SYNNEX heeft zich ertoe verplicht om tegen 2030 het aandeel van mensen dat zich als vrouw identificeert te verhogen tot 50% van het personeelsbestand. Tevens wil het TD SYNNEX het aandeel van mensen in leidinggevende functies dat zich als vrouw identificeert verhogen tot 40% alsmede de programma's voor beloning, uitkeringen en promotie uitbreiden.

Een belangrijk onderdeel van de DEI-strategie van TD SYNNEX is het ondersteunen en uitbreiden van haar Business Resource Groups (BRG's). Deze bieden forums voor medewerkers met vergelijkbare achtergronden of interesses om gemeenschappelijke ervaringen te bespreken en doelen vast te stellen en te bereiken. In het afgelopen jaar is de participatie van medewerkers in BRG's toegenomen door de uitbreiding van bestaande groepen en de oprichting van twee nieuwe BRG's; Embrace, dat zich inzet voor het vieren van culturele, etnische en religieuze verschillen en het bevorderen van een inclusieve werkplek die gelijke mogelijkheden biedt, en Rise, dat zich richt op het vieren, ondersteunen en het vooruit helpen van medewerkers uit Azië en het Stille Oceaangebied.

Als onderdeel van het streven van het bedrijf om de digitale kloof te overbruggen biedt TD SYNNEX digitale vaardigheidstrainingen, internetverbinding en technische ondersteuning aan achtergestelde gemeenschappen. In 2022 werd dit bereikt door een samenwerking met Human I-T, waarbij TD SYNNEX hielp om 20.000 huishoudens digitaal uit te rusten, wat een impact heeft gehad op de levens van 60.000 mensen.

Governance

Trouw aan zijn normen en waarden omtrent inclusie, samenwerking, integriteit en excellence heeft TD SYNNEX een trotse historie van sterk ondernemingsbestuur, die gebaseerd is op beste werkmethoden, plaatselijke vereisten en de behoeften van zijn medewerkers, klanten, leveranciers en investeerders.

TD SYNNEX bouwde in 2022 voort op dat resultaat door één cultuur te bevorderen volgens een Servant Leadership in Action-model. Door een leiderschaps- en bestuursstructuur voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op te zetten, waaronder een Global Responsibility Team en een Sustainability Working Group. En door de nieuwe functies van Director of Global Responsibility en Global Sustainability Manager te creëren en in te vullen.

Om het Corporate Citizenship Report 2022 te downloaden en om meer te weten te komen over de verplichtingen van TD SYNNEX aan de gemeenschap, haar belanghebbenden en haar ESG-doelstellingen en -roadmap gaat u naar: https://www.tdsynnex.com/us/en/about-us/corporate-citizenship.html

Bij het rapporteren van onze vooruitgang op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt het bedrijf rekening met internationaal erkende normen, richtlijnen en referentiekaders, waaronder de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, de standaarden van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Het bedrijf stelt aanvullende onderwerpspecifieke ESG-gegevens beschikbaar via CDP en EcoVadis.

SLTN Vierkant IGEL - Cloud Expo BN BW start 27-11/7-12
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!