Floris Hulshoff Pol - 02 september 2022

Rabobank door samenwerking in top van financiële instellingen

Rabobank door samenwerking in top van financiële instellingen image

Landbouw is altijd al een hachelijke onderneming geweest. Van de grillen van de natuur tot de schommelende oogstprijzen, van de hoge transportkosten tot het gebrek aan krediet, het beroep van landbouwer is niet voor bangeriken. Aan het begin van de negentiende eeuw konden de grote stedelijke financiële instellingen van die tijd niet voldoen aan de financiële behoeften van boeren. Friedrich Raiffeisen, een burgemeester van het Duitse platteland, bedacht een systeem om de spaargelden van boeren te verzamelen en te gebruiken als solide financiële basis voor het verschaffen van krediet. Hij richtte hiervoor de Raiffeisen Coöperatieve Bank op.

Deze vorm van collectieve kredietverlening vond ook ingang in Nederland, waar in 1898 de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank werd opgericht. In 1972 fuseerden beide banken tot één centrale coöperatie onder de naam Rabobank.

Collectieve actie

Destijds werd het combineren van ideële principes binnen een zakelijk kader gezien als een revolutionair idee. Nu geven financiële instellingen over de hele wereld gehoor aan de dringende oproep van de Verenigde Naties (VN) om een einde te maken aan armoede door middel van duurzame ontwikkelingsdoelen en strategieën om economische groei te stimuleren en tegelijkertijd de klimaatverandering aan te pakken om de planeet te behouden.

Rabobank wil met name de capaciteit van binnenlandse financiële instellingen versterken om zo voor iedereen de toegang tot bankieren, verzekeringen en financiële diensten te bevorderen en uit te breiden. Dit in overeenstemming met doelstelling nummer 8 van de Verenigde Naties.

Wat Rabobank onderscheidt, is haar mentaliteit. "We zijn een coöperatie met leden in plaats van aandeelhouders", vertelt Bart Vloet, senior vice president en Senior IT Lead Housing bij Rabobank. "Klanten kunnen hun betrokkenheid bij de bank tonen door lid te worden. We hebben meer dan 2 miljoen leden, en zij sturen en beoordelen de koers van de bank." Het idee om individuele financiële risico's te beperken door collectieve actie ligt aan de basis van het succes van de bank.

Digitalisering
Tegenwoordig is Rabobank wereldwijd toonaangevend op het gebied van voedsel- en landbouwfinanciering en op duurzaamheid gericht bankieren. De bank behoort tot de 30 grootste financiële instellingen ter wereld en is actief in 40 landen. Met een compleet aanbod van financiële diensten is Rabobank marktleider in vrijwel alle klant- en productsegmenten waarin zij actief is, van jongeren tot startende ondernemers en van individuele hypotheken tot financiering van grote ondernemingen.

Vloet is verantwoordelijk voor de IT-strategie van het bedrijf voor hypotheken en zakelijke kredieten. Daar valt onder andere het digitaliseren van de hypotheekdienstverlening onder. "We gebruiken al tientallen jaren SAP als core banking-oplossing", legt Vloet uit. "Nu draait het allemaal om digitalisering om een efficiënte customer journey te bieden. Onze hypotheekdienstverlening is volledig online beschikbaar."

Klanten en medewerkers waren in het begin misschien wat huiverig om al hun processen strikt online te beheren, maar sinds het begin van de pandemie is de adoptie snel gegaan. Vloet legt uit dat het moderniseren van processen met SAP-oplossingen het gemakkelijker heeft gemaakt om papieren processen te elimineren. SAP biedt realtime diensten, en de kwaliteit van de gegevens is veel beter. Vroeger duurde het maanden om een lening te verwerken, nu kan het direct worden goedgekeurd.

De digitale kern is een belangrijke voorwaarde om snel nieuwe producten te kunnen lanceren en tegelijkertijd te kunnen blijven voldoen aan de vraag van klanten naar betere service en maatwerk.

Intelligent, inclusief

Digitalisering heeft de nood aan manueel werk drastisch verminderd. Wat Vloet vooral boeiend vindt, is dat het automatiseren van processen medewerkers heeft vrijgemaakt om directer met klanten in contact te treden. Dankzij een grotere transparantie van gegevens en intelligente tools hebben de medewerkers van de Rabobank veel meer inzicht in de financiële situatie van de klant. Ze zijn beter in staat om de keuzes van de klant te begeleiden en proactief de beste producten of pakketten aan te bieden. Het bedrijf is diep geworteld in de gemeenschappen waarin het actief is en heeft mobiele apps en persoonlijke diensten ontwikkeld om mensen van alle leeftijden en achtergronden te helpen hun financiële gezondheid te verbeteren.

De missie van de Rabobank is het bevorderen van financieel welzijn en financiële zekerheid voor klanten en hun gemeenschappen, of dat nu het vinden van een comfortabel huis, het verrichten van zinvol werk of het investeren in een bedrijf betekent. Daartoe behoren het wegnemen van barrières voor financiële producten en diensten en het vergroten van de toegang tot betaalbare, duurzame huisvesting. Met deze inspanningen streeft de Rabobank naar meer diversiteit en inclusie in de samenleving als geheel.

Vanuit de Rabobank gezien zijn al deze transities en thema's met elkaar verweven. Klimaatverandering drijft bijvoorbeeld meer mensen in armoede en verhindert inclusie. In Nederland zijn er meer dan 550.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Dit creëert ongelijkheid en heeft een negatieve invloed op de overgang naar een meer inclusieve samenleving.

De Rabobank wil klanten helpen hun geldzorgen te overwinnen door betere financiële planning en op maat gesneden spaarmogelijkheden om onverwachte uitgaven op te kunnen vangen, een huis te kunnen kopen of vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Om deze doelen te bereiken, is een zeer efficiënt team nodig dat gebruikmaakt van de best beschikbare technologie. Geïnspireerd door SAP ziet Vloet een digitale toekomst voor zich waarin meer geïntegreerde diensten de reis van de klant en de medewerker even bevredigend zullen maken.

"We hebben een zeer complexe IT-infrastructuur", zegt Vloet. "Het is moeilijk om legacysystemen eruit te halen en te vervangen, omdat ze allemaal van elkaar afhankelijk en met elkaar verbonden zijn. SAP helpt ons enorm door het proces te vereenvoudigen, en het uitbreidingsplatform van SAP stelt ons ook in staat om op een duurzame manier te bouwen wat we nodig hebben."

Geen enkel bedrijf kan in zijn eentje een einde maken aan armoede of economische groei stimuleren. Of het nu gaat om het automatiseren van de hypotheekwaardeketen of het leveren van hoogwaardige oplossingen voor landbouwfinanciering, SAP ondersteunt de Rabobank in haar missie om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en een betere toekomst voor mensen en de planeet.

Bekijk de video.

IGEL - Cloud Expo BN BW start 27-11/7-12 SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024
IGEL - Cloud Expo BN start 27-11/7-12

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!