Witold Kepinski - 19 september 2022

Winnaars eerste Quantum Delta NL MKB-call zijn bekend

Winnaars eerste Quantum Delta NL MKB-call zijn bekend image

Quantum Delta NL heeft tijdens het jaarlijkse event voor de Nederlandse quantum community de winnaars bekendgemaakt van de eerste ‘Quantum MKB-call’. De call, ter waarde van in totaal 7,87 miljoen euro, gaat naar tien toonaangevende en veelbelovende MKB-quantumbedrijven, te weten: Appsilon Enterprise BV, Delft Circuits, Fermioniq, Leiden Space Imaging, Onnes Technologies BV, Orange Quantum Systems, Qblox, QphoX, QuantWare en een quantum cryptography lab. Met de jaarlijks terugkerende call wil Quantum Delta NL het enorme potentieel van Nederlandse quantum bedrijven voor de Nederlandse economie en maatschappij verder verzilveren. Lees meer over de winnende bedrijven hier.

Een adviescommissie van wetenschappers, investeerders en ondernemers honoreerde de tien bedrijven uit in totaal achttien projectvoorstellen op basis van de volgende criteria: aansluiting op de agenda van Quantum Delta NL, technologisch potentieel, kwaliteit van het ingediende projectplan, commercieel potentieel en economische en maatschappelijke impact. De winnende bedrijven ontvangen financiering voor innovatieprojecten rond de ontwikkeling van producten en diensten die nodig zijn voor de (verdere) ontwikkeling van quantumtechnologie en afgeleide producten in de waardeketen. Dit betreft een jaarlijks terugkerende call, waarvoor MKB-bedrijven, individueel of als (publiek-privaat)consortium, projecten van 500.000 tot 2 miljoen euro kunnen indienen.

35 miljoen euro beschikbaar
Nederland heeft, mede dankzij de kracht van een nationaal ecosysteem, in de ontwikkeling van quantumtechnologie wereldwijd een toppositie verworven. Hoewel quantum bedrijven worden beschouwd als van grote waarde voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland en Europa, is het voor veel deeptech-bedrijven moeilijk om aan kapitaal te komen. Het Quantum Delta NL SME-programma, waarvan deze call onderdeel is, moet dat vergemakkelijken.

Het programma is een initiatief van Quantum Delta NL in samenwerking met Nano4Society en MinacNed. Het doel is om 125 hightech MKB-bedrijven in Nederland aan te laten sluiten en zo de toegevoegde waarde van het Nederlandse MKB in de groeiende quantum industrie te vergroten. Voor het SME-programma is de komende zeven jaar 35 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast moeten bedrijven zelf 17 miljoen euro bijdragen in de vorm van geld of in natura. Eerder lanceerde Quantum Delta NL ook al een microfonds voor de ondersteuning van quantum startups in de vroege fase, en Infinity, een programma dat Nederlandse quantum startups, in alle fasen, met elkaar verbindt.

Flinke versnelling
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stimuleert bijvoorbeeld via het Nationaal Groeifonds in toenemende mate technologische innovaties zoals quantum. Doel is dat Nederland door digitalisering en verduurzaming ook in de toekomst een sterke economie heeft. Minister Micky Adriaansens (EZK): “Quantumtechnologie is veelbelovend en Nederland heeft daarin een uitstekende uitgangspositie. Cruciaal is om nu onze kennis om te gaan zetten in economische bedrijvigheid en daarbij meer innovatieve onderzoekers en het mkb te betrekken. Door vroegtijdig te financieren, vergroten we de kans op succesvolle startups en scale-ups in deze sector.”

Constantijn van Oranje (foto), Special Envoy Techleap.nl: “Nederland volgt met de quantum strategie een innovatieve ecosysteem aanpak. Deze call versterkt niet alleen de wetenschappelijke, maar ook de commerciële output van de Nederlandse quantum sector. Er is te weinig professioneel durfkapitaal beschikbaar voor veelbelovende quantum bedrijven, daarom is het essentieel dat deze nieuwe markt wordt gesteund met publiek geld zoals deze subsidie.”

Freeke Heijman, directeur ecosysteemontwikkeling Quantum Delta NL: “Het bouwen van een business ecosysteem is een belangrijke pijler van het Quantum Delta NL- programma. We willen dat de kennis uit de wetenschappelijke labs ook leidt tot nieuwe bedrijvigheid in Nederland en Europa. Met deze call krijgen de winnaars een flinke versnelling om hun idee op te schalen tot een startup of scale-up.”

Taylan Erol, Co-CEO van Appsilon Enterprise "Het is een ongelooflijke eer om deze subsidie te ontvangen. Deze erkenning gaat ons helpen om het enorme potentieel van het gebruik van diamant in quantumtechnologie te realiseren door het opzetten van een speciale faciliteit in Delft voor de groei van quantum diamanten. We zijn verheugd om deel uit te maken van het Quantum Delta NL ecosysteem om de status quo in de diamantindustrie te disrupten met duurzame diamanten en de kracht van quantumtechnologie."

Infopulse BW vierkant en liggend week 10 -2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Arctic Wolf BN Gated Content

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!