Witold Kepinski - 05 oktober 2022

ICT-kosten gemeenten stijgen met 3 euro naar 96 euro per inwoner

ICT-kosten gemeenten stijgen met 3 euro naar 96 euro per inwoner image

In 2021 zijn de ICT-kosten met 3 euro per inwoner gestegen naar 96 euro per inwoner. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door hogere softwarekosten. Verdere verSaaSing van het applicatielandschap, de aanschaf van software voor met name informatiebeveiliging en de Omgevingswet zijn hier de oorzaak van. De personeelskosten en infrastructuurkosten dalen met 1 euro per inwoner. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten van M&I/Partners.

De gemiddelde ICT-kosten van gemeenten in boekjaar 2021 stijgen naar 96 euro per inwoner. In 2020 waren de gemiddelde ICT-kosten 93 euro per inwoner. Dit betekent een stijging van 3 euro per inwoner.

Softwarekosten stijgen met 4 euro door verSaaSing en Omgevingswet

De softwarekosten stijgen met 4 euro, van 29 naar 33 euro. ""We zien dat gemeenten investeren in software voor beveiliging en voor de Omgevingswet. Daarnaast zorgt de verSaaSing (Software as a Service) voor een stijging van de softwarekosten. Het percentage softwarekosten dat naar SaaS-applicaties gaat, is gestegen van 21% in 2017 naar 44% in 2021. De verwachting is dat dit percentage in 2025 rond de 70% zal zijn", aldus de benchmark.

Personeelskosten dalen met 1 euro

De personeelskosten dalen met 1 euro door minder externe inhuur, de verschuiving van technisch personeel naar functioneel beheer en doordat steeds meer technische zaken bij de leverancier komen te liggen. De omvang van het ICT-personeel is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Dit is een trendbreuk ten opzichte van eerdere jaren.

ICT-infrastructuurkosten dalen met 1 euro

De ICT-infrastructuurkosten dalen met 1 euro per inwoner. De spraak- en beeldkosten zijn afgenomen door het beter benutten van de videobeloplossingen die de gemeente heeft. Tegelijkertijd zien we dat gemeenten steeds hogere eisen stellen aan hun server- en storageoplossingen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Door deze hogere eisen komt het server- en storagebeheer vaker bij een marktpartij te liggen. Hierdoor zijn de structurele kosten voor de server- en storageomgeving gestegen.

Trends en ontwikkelingen in de ICT-kosten

Uit de benchmark blijkt dat gemeenten het meeste investeren in ICT-projecten om aan nieuwe, omvangrijke wet- en regelgeving te voldoen, zoals de Omgevingswet en de Wet open overheid (Woo).

In deze benchmark zijn de kosten voor de Omgevingswet voor het eerst terug te zien. Zo zijn er door de deelnemende gemeenten VTH-applicaties, software voor toepasbare regels en planapplicaties in gebruik genomen. In totaal is dit goed voor een stijging in softwarekosten van ongeveer 1 euro per inwoner.

Om de Woo goed en op grote schaal uit te voeren is personeel, software en training nodig. We zagen dit jaar voor het eerst bij een groter aantal gemeenten dat software (anonimiseringssoftware en corporate search engines) in gebruik genomen werd voor de Woo.

Informatiebeveiliging

Vrijwel alle deelnemende gemeenten geven aan bezig te zijn met projecten rondom informatiebeveiliging: implementatie en het verbeteren van monitoring (SIEM SOC), Information Security Management System (ISMS), bewustwordingssoftware en autorisaties (multi-factor authenticatie en wachtwoordkluizen). Daarnaast worden er hogere eisen gesteld aan de beschikbaarheid, continuïteit en beveiliging van de server- en storageomgeving, wat ook kosten met zich meebrengt.

Resultaten ICT Benchmark Gemeenten

Ontdek de belangrijkste conclusies, resultaten en kengetallen in het ICT Benchmark Gemeenten rapport op www.mxi.nl/ictbenchmarkgemeenten.

Online kennissessie: ICT-kosten gemeenten nader verklaard

M&I/Partners organiseert donderdag 10 november van 12.00 tot 13.00 uur een online kennissessie over de ICT-kosten bij gemeenten. Deelnemers kunnen da online in gesprek over de belangrijkste uitkomsten en kengetallen van de ICT-kosten bij gemeenten. Aanmelden kan hier.

ICT Benchmark Gemeenten

Al 17 jaar brengt M&I/Partners voor gemeenten en samenwerkingsverbanden de ICT-kosten in kaart. De ICT Benchmark Gemeenten geeft de deelnemers onder andere inzicht in de ICT-kosten (waaronder werkplek, personeel, software en infrastructuur), de kosten van ICT-diensten (waaronder hosting van applicaties en informatiemanagement) en inzicht in de volwassenheid van de ICT-dienstverlening. Daarnaast organiseert M&I/Partners inspiratiesessies voor deelnemende organisaties om met elkaar het gesprek te voeren over het verhaal achter de ICT-kosten. Ontdek meer op: www.mxi.nl/ictbenchmarkgemeenten

Infopulse BW vierkant en liggend week 10 -2024 Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024
Infopulse BW vierkant en liggend week 10 -2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!