Wouter Hoeffnagel - 07 oktober 2022

KPN en Orange Belgium onderzoeken inzet van 5G in Westerschelde

KPN en Orange Belgium onderzoeken inzet van 5G in Westerschelde image

Orange Belgium en KPN onderzoeken samen hoe 5G-technologie de verdere digitalisering van één van de belangrijkste vaarwegen van Europa kan versnellen. Het onderzoek naar de waterwegcorridor van België en Nederland komt aanmerking voor subsidie vanuit de Europese Commissie. De "5G Estuary" moet de komende maanden duidelijk maken wat nodig is om van de Westerschelde de meest slimme, gedigitaliseerde waterweg ter wereld te maken.
 
De Westerschelde is van groot belang voor de economie van België en Nederland en is één van de drukst bevaren wateren ter wereld met scheepvaartverkeer naar de zeehavens van Antwerpen, Brugge, Gent, Terneuzen en Vlissingen. Het is goed voor meer dan 150.000 schepen per jaar. In de grensregio komen publieke en private organisaties vanuit zowel Nederland als België veelvuldig met elkaar in aanraking. Orange Belgium en KPN gaan daarom samen met Port of Antwerp – Bruges en North Sea Ports onderzoeken hoe 5G-technologie ingezet kan worden op het water, langs de oevers en in de havens en terminals aan beide zijden van de grens.

Grensoverschrijdende digitale corridor

De studie van Orange Belgium en KPN is gericht op het definiëren van een grensoverschrijdende digitale corridor voor mobiliteitstoepassingen en luchtvaart op lage hoogte. Zij moeten de belangrijke knooppunten in de wereldwijde toeleveringsketen efficiënter, veiliger en duurzamer, waarnij het concreet gaat om de havens en de waterwegen in het achterland. De hoge snelheid en korte reactietijden (lage latency) van de 5G-netwerken zorgen voor veilige en betrouwbare connectiviteit.
 
Denk bijvoorbeeld aan real-time data uitwisseling van en naar voer- en vaartuigen, havens, en het op afstand sturen en ondersteunen van bijvoorbeeld vrachtauto’s en boten. Maar ook de inzet van autonome robots, augmented reality, sensoren en drone-inspecties behoren tot de mogelijkheden. Deze toepassingen maken niet alleen de logistieke keten efficiënter, maar dragen ook bij aan een betere beveiliging van de kritische infrastructuur en het milieu.

Met de steun van Connecting Europe Facility

Het onderzoek van Orange Belgium en KPN wordt gesteund door de Port of Antwerp-Bruges, North-Sea Port, Seafar, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, De Vlaamse Waterweg, de FOD Economie, Ministerie EZK, Ministerie I&W, Provincie Zeeland en uitgevoerd met subsidie uit de Europese Commissie onder de vlag van Connecting Europe Facility (CEF). Het onderzoek neemt ruim een half jaar in beslag en de resultaten worden naar verwachting halverwege 2023 gepubliceerd.

KPN en Orange Belgium nodigen partijen met interessante visies op digitalisering op en rond waterwegen of met toepassingen afhankelijk van de beschikbaarheid van hoogwaardige connectiviteit op het water en/of lage luchtvaart uit om contact op te nemen met Michaël Peeters, Director Innovatie en Business Development van Orange Belgium.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!