Marco van der Hoeven - 06 oktober 2022

BPSOLUTIONS: Groei en versnelling vragen om goede technologische basis

Organisaties hebben met een breed scala aan uitdagingen te maken, maar een gemene deler is dat zij allemaal met een digitale transformatie te maken hebben. Om met die digitale transformatie te komen tot groei, en bij voorkeur zelfs versnelling van de business, is kennis en expertise nodig om de onderliggende en ondersteunende systemen neer te zetten.

“De uitdagingen waar onze klanten mee te maken hebben zijn divers, en vaak ook afhankelijk van de rol die zij binnen een organisatie bekleden”, zegt Mark de Groot, CEO van BPSOLUTIONS. “Maar binnen de board, en dus bij de CIO, zien we een aantal trends die hoog op de agenda staan. Een ervan is de vraag hoe zij hun verdere groei als organisatie kunnen organiseren, in combinatie met digitalisering en het vergroten van de efficiency. Want goede medewerkers zijn schaars en worden steeds duurder, dus is het voor steeds meer organisaties belangrijk om te zorgen dat zij hun productiviteit verhogen.”

Strategisch gezien betekent dit voor de IT, voor de CIO, dat hij hier concreet invulling aan moet geven met behulp van nieuwe technologie en tegelijkertijd het opnieuw inrichten van de IT- organisatie. “Om die groei te realiseren met een digitale transformatie en een efficiencyslag betekent dit dat er een aantal fundamenten gelegd moeten worden om het inzetten van nieuwe technologieën mogelijk te maken. Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe je hiermee die groei daadwerkelijk kunt realiseren door data voor je te laten werken. Dat zijn de aspecten die de IT-organisatie vorm moet geven met hun IT-strategie.”

AI
Voor BPSOLUTIONS betekent dit volgens De Groot dat zijn klanten behoefte hebben aan nieuwe modellen, die bijvoorbeeld mogelijk worden gemaakt door het introduceren van artificial intelligence (AI) in hun organisatie. “Met dergelijke technologie kun je groei realiseren. Er ontstaat een situatie met deze technologie dat je meer kunt doen met de bestaande data, en misschien kun je er zelfs nieuwe businessmodellen mee ontwikkelen. In de inzet van nieuwe technologieën gaan de ontwikkelingen razendsnel, dus we komen bij onze klanten veel uitdagingen tegen waar we ze bij kunnen helpen.”

En tenslotte, voor het realiseren van de noodzakelijke schaalbaarheid heeft iedereen de juiste fundering nodig. “Daarbij gaat het aan de ene kant om de inzet van cloudplatforms. We zien dan ook dat bijna iedereen wel in meer of mindere mate bezig is met die migratie naar de cloud. Waarschijnlijk zullen de meest geavanceerde technologieën allemaal ontwikkeld gaan worden op cloud native platformen. We zien bijvoorbeeld in de voorspelingen van Gartner dat analisten verwachten dat tachtig procent van de organisaties hun oplossingen cloud native gaat ontwikkelen.”

Governance
Ook management en governance van data is een belangrijke uitdaging waar organisaties mee zitten. “Dat kost veel tijd. En met de inzet van nieuwe technologieën als data fabric kan dat leiden tot een enorme reductie in de tijd die je besteedt aan datamanagement, zodat de capaciteit die daardoor vrijkomt kan worden benut voor het leggen van meer focus op het realiseren van toegevoegde waarde uit die data.”

De interne organisatie van BPSOLUTIONS weerspiegelt bovenstaande trends in de markt. “We hebben onze organisatie verdeeld in twee business lines. Een daarvan richt zich op het helpen van onze klanten bij het up and running houden van hun systemen. Op die manier hoeven ze zich geen zorgen te maken over het in de lucht houden van hun IT-omgevingen. Daarmee kunnen we ook veel repeterende activiteiten overnemen, zodat de resources die daarmee vrijkomen door bedrijven kunnen worden gebruikt om te digitaliseren en de daarbij behorende schaalbare platformen te bouwen.”

“Aan de andere kant hebben we een onderdeel dat we Make IT future proof noemen, waarmee we data-platformen kunnen neerzetten en met bijvoorbeeld artificial intelligence nieuwe ontwikkelingsslagen kunnen maken.”

Security
Een element dat eigenlijk door al deze trends heen een cruciale rol speelt is cybersecurity, of het nu gaat om ransomware, threat detection & response of andere zaken. “In onze strategie hebben we al enige tijd geleden opgenomen dat alle oplossingen die we leveren standaard voorzien zijn van optimale security. Die security hebben we ondertussen binnen onze organisatie georganiseerd als een aparte tak, omdat het onderwerp zo belangrijk is èn zo enorm in beweging is. Zo kunnen we bijvoorbeeld organisaties helpen als ze geraakt worden door ransomware. Ik ben ervan overtuigd dat het niet de vraag is óf je geraakt wordt, maar wanneer het gebeurt. Je kunt er dus maar beter op voorbereid zijn.”

“Want wanneer een hacker toch toegang tot een netwerk krijgt, zien we dat ze vanwege de manier waarop netwerken zijn ingericht vaak lateraal ook toegang krijgen tot andere delen van het netwerk. Dus wat bijvoorbeeld gebeurt is dat kwaadwillenden binnenkomen via een minder goed beveiligde testomgeving, maar vervolgens wel in staat zijn om via die ingang door te dringen tot een cruciale productieomgeving, of het back up-landschap.”

Segmenteren
Om dat te voorkomen ziet hij dat er steeds meer voor de oplossing wordt gekozen om het netwerklandschap te segmenteren. “Dus àls een hacker er dan in slaagt om binnen te komen, dan kun je voorkomen dat hij in het hele netwerk actief wordt. Zo zijn er tal van oplossingen, op de technologiekant, de applicatie- en informatiezijde, en natuurlijk ook op de zeker zo belangrijke menselijke zijde. Ik verwacht dat de komende jaren nog meer geïnvesteerd gaat worden in security, in samenhang met die menselijke kant. Daar zien we nog wel wat uitdagingen voor organisaties, want de risico’s die zij lopen worden groter, de kans dat het gebeurt wordt groter, en de impact als het gebeurt is enorm. Daar moeten bedrijven zich tegen indekken.”

Van deze trends is AI een van de meest besproken, en veelbelovende technologieën. “Met AI kun je nieuwe diensten aanbieden aan klanten. Maar je kunt er ook voor kiezen om het in te zetten om je bedrijfsprocessen intelligenter te maken. Zo kan een logistiek transportbedrijf met algoritmen, die data uit een grote hoeveelheid aan bronnen verwerkt, voorspellingen doen over levertijden. Dat is misschien niet altijd perfect, maar het werkt, en scheelt heel veel arbeidsintensief handmatig werk. Bovendien kun je met AI vaak ook de klanttevredenheid verhogen.”

Personeel
Een uitdaging is ook hier het tekort aan personeel. “Of het nu de horeca is of de IT, overal zijn goede mensen schaars. De uitdaging bij AI is niet alleen het vinden van data scientists, maar je moet ook mensen vinden voor andere rollen om dit succesvol te kunnen doen. Want een eenmalig project succesvol neerzetten is een ding, maar het structureel borgen in je organisatie als continu proces is een ander verhaal.”

“Je hebt naast de data scientists mensen nodig die in staat zijn management issues te vertalen naar datavraagstukken. Dat vereist een bepaalde skillset om iteratief te kunnen werken voor die vervolgstappen naar een AI-model. Dat zou je de business translation kunnen noemen. En dan is er ook nog industrie-expertise nodig. Ons standpunt is dat er niemand is die de markt beter kent dan de mensen die in je eigen organisatie werken, dus werken we graag samen met mensen die deze know how hebben. En als je al die rollen bij elkaar brengt krijg je succesvolle projecten.”

“Aan de kant van de technologie is het de vraag hoe je het platform neerzet om data management goed te beheersen, dat wil je in één keer goed doen om de kwaliteit van je data te waarborgen. En tenslotte moet het binnen je organisatie geborgd zijn. Doe gewoon eens een project, leer daarvan, en doe vervolgens steeds meer van die projecten. Want het is zaak om die versnelling te krijgen met je organisatie, in een goed samenspel van mensen, processen en technologie.”

Auteur: Marco van der Hoeven

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Dutch IT Golf Cup BN tm 16-09-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!