Floris Hulshoff Pol - 06 oktober 2022

EU sancties verbieden leveren van IT services aan Russische organisaties

EU sancties verbieden leveren van IT services aan Russische organisaties image

De Europese Commissie is verheugd over de goedkeuring door de Raad van een achtste pakket zware sancties tegen Rusland wegens zijn agressie tegen Oekraïne. "Dit pakket – dat nauw is gecoördineerd met onze internationale partners – is een antwoord op de voortdurende escalatie en illegale oorlog van Rusland tegen Oekraïne, onder meer door het illegaal annexeren van Oekraïens grondgebied op basis van schijn-referenda, het mobiliseren van extra troepen en het uiten van openlijke nucleaire dreigingen", aldus de EU.

Dit pakket introduceert nieuwe EU-invoerverboden ter waarde van 7 miljard euro om de inkomsten van Rusland te beteugelen, evenals exportbeperkingen, die het militaire en industriële complex van het Kremlin verder zullen beroven van belangrijke componenten en technologieën en de Russische economie van Europese diensten en expertise. De sancties ontnemen het Russische leger en zijn leveranciers ook verdere specifieke goederen en uitrusting die nodig zijn om zijn oorlog op Oekraïens grondgebied te voeren. Het pakket legt ook de basis voor het vereiste wettelijke kader om het door de G7 beoogde olieprijsplafond te implementeren.

Concreet bevat dit pakket de volgende elementen:

Extra personen en entiteiten zijn gesanctioneerd. Dit is gericht op degenen die betrokken zijn bij de Russische bezetting, illegale annexatie en schijn-referenda in de bezette gebieden/oblasten van Donetsk, Luhansk, Cherson en Zaporizja. Het omvat ook personen en entiteiten die werkzaam zijn in de defensiesector, zoals hoge en militaire functionarissen, evenals bedrijven die de Russische strijdkrachten ondersteunen. De EU blijft zich ook richten op actoren die desinformatie over de oorlog verspreiden.

De beperkende maatregelen van de EU zijn gericht op belangrijke besluitvormers, oligarchen, hoge militaire functionarissen en propagandisten, die verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van de territoriale integriteit van Oekraïne.

Uitbreiding van beperkingen tot de oblasten Cherson en Zaporizja

Het geografische toepassingsgebied van de beperkende maatregelen als reactie op de erkenning van de niet door de regering gecontroleerde gebieden van de oblasten Donetsk en Loehansk van Oekraïne en het bevel van de Russische strijdkrachten in die gebieden, is uitgebreid tot alle niet door de regering gecontroleerde gebieden van Oekraïne in de oblasten Donetsk, Luhansk, Zaporizja en Cherson.

Nieuwe exportbeperkingen

Er zijn aanvullende exportbeperkingen ingevoerd die tot doel hebben de toegang van Rusland tot militaire, industriële en technologische goederen te verminderen, evenals zijn vermogen om zijn defensie- en veiligheidssector te ontwikkelen.

Dit omvat het verbod op de export van steenkool, inclusief cokeskool (die wordt gebruikt in Russische industriële installaties), specifieke elektronische componenten (te vinden in Russische wapens), technische artikelen die worden gebruikt in de luchtvaartsector, evenals bepaalde chemicaliën.

Een verbod op de uitvoer van handvuurwapens en andere goederen op grond van de anti-folterverordening is toegevoegd.

Nieuwe importbeperkingen

Er is voor bijna 7 miljard euro aan extra invoerbeperkingen overeengekomen.

Het omvat bijvoorbeeld een verbod op de invoer van Russische afgewerkte en halffabrikaten van staal (behoudens een overgangsperiode voor sommige halffabrikaten), machines en apparaten, kunststoffen, voertuigen, textiel, schoeisel, leer, keramiek, bepaalde chemische producten en niet-gouden sieraden.

Implementatie van de G7 olieprijsplafond

Het pakket van vandaag markeert het begin van de implementatie binnen de EU van de G7-overeenkomst over de Russische olie-export. Hoewel het EU-verbod op de invoer van Russische ruwe olie over zee volledig blijft bestaan, zou het prijsplafond, wanneer het eenmaal van kracht is, Europese exploitanten in staat stellen om het transport van Russische olie naar derde landen op zich te nemen en te ondersteunen, op voorwaarde dat de prijs onder een vooraf vastgesteld "plafond" blijft. Dit zal helpen om de inkomsten van Rusland verder te verminderen, terwijl de wereldwijde energiemarkten stabiel blijven door voortdurende leveringen. Het zal dus ook helpen de inflatie aan te pakken en de energiekosten stabiel te houden in een tijd waarin hoge kosten – met name hoge brandstofprijzen – een grote zorg zijn voor alle Europeanen.

Deze maatregel wordt nauw afgestemd met de G7-partners. Het zou na 5 december 2022 voor ruwe aardolie en 5 februari 2023 voor geraffineerde aardolieproducten van kracht worden, na een nader besluit van de Raad.

Beperkingen op staatsbedrijven

Het pakket van vandaag verbiedt EU-onderdanen om functies te bekleden in de bestuursorganen van bepaalde staatsbedrijven.

Het verbiedt ook alle transacties met het Russische maritieme register en voegt het toe aan de lijst van staatsbedrijven waarvoor een transactieverbod geldt.

Financiële, IT-consultancy en andere zakelijke diensten

De bestaande verboden op crypto-activa zijn aangescherpt door alle crypto-asset wallets, accounts of bewaardiensten te verbieden, ongeacht het bedrag van de wallet (voorheen was maximaal € 10.000 toegestaan).

Het pakket verruimt de reikwijdte van diensten die niet langer kunnen worden verleend aan de regering van Rusland of aan in Rusland gevestigde rechtspersonen: deze omvatten nu IT-consultancy, juridisch advies, architectuur en ingenieursdiensten. Deze zijn aanzienlijk omdat ze de industriële capaciteit van Rusland mogelijk zullen verzwakken omdat het sterk afhankelijk is van de invoer van deze diensten.

Ontduiking van sancties afschrikken

De EU heeft een nieuw criterium voor plaatsing op de lijst ingevoerd, waarmee zij personen kan bestraffen die inbreuken op het verbod op het omzeilen van sancties faciliteren.

Meer informatie

De sancties van de EU tegen Rusland blijken effectief te zijn. Ze beschadigen het vermogen van Rusland om nieuwe wapens te vervaardigen en bestaande te repareren, en belemmeren ook het transport van materiaal.

De geopolitieke,economische en financiële implicaties van de aanhoudende agressie van Rusland zijn duidelijk,omdat de oorlog de wereldwijde grondstoffenmarkten heeft verstoord, vooral voor agrovoedingsproducten en energie. De EU blijft ervoor zorgen dat haar sancties geen gevolgen hebben voor de uitvoer van energie en agrovoeding uit Rusland naar derde landen.

Als hoedster van de EU-verdragen houdt de Europese Commissie toezicht op de handhaving van EU-sancties in de hele EU.

De EU is verenigd in haar solidariteit met Oekraine, en zal Oekraïne en zijn bevolking samen met zijn internationale partners blijven steunen, onder meer door aanvullende politieke, financiële en humanitaire steun.

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 Dutch IT Channel Awards Nomineer Nu vierkant
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!