Floris Hulshoff Pol - 12 oktober 2022

DDA: datacenters helpen Nederland energie besparen

DDA: datacenters helpen Nederland energie besparen image

De wereld staat voor de uitdaging om duurzaamheid en digitalisering op krachtige wijze met elkaar te verbinden. Europa, en daarbinnen Nederland, moeten hier een voortrekkersrol in spelen. Om de stroom-, energie- en klimaatcrisis het hoofd te bieden ziet de datacenter-sector een aantal concrete mogelijkheden die op korte termijn vooruitgang kunnen boeken. De Dutch Data Center Association (DDA) benadrukt oplossingen waar Nederland meteen mee aan de slag kan, zo meldt de branche organisatie in een persbericht.

DDA meldt:

Outsourcen van IT bespaart energie

Het outsourcen van eigen ICT naar een datacenter of de Cloud is al jaren de beste manier om stroom te besparen. Een goed voorbeeld is de Nederlandse overheid die 64 oude en kleine ICT-ruimtes naar 5 grote datacenters verhuisde en daarmee 50% van haar stroomverbruik reduceerde. Afgelopen jaar zijn er 400 kleine ICT-ruimtes verdwenen, met energiewinst als resultaat. Gezien de meer dan 6000 ICT-ruimtes in Nederland is het van groot belang hier vol op in te blijven zetten. Op deze manier kunnen we op korte termijn enorme hoeveelheden energie besparen. Door ICT in efficiëntere datacenters te plaatsen en/of uit te besteden aan Nederlandse Cloud partijen, worden er stappen genomen om Nederland te verduurzamen. Tevens versterkt dit de Nederlandse hosting industrie en daarmee ook de nationale soevereiniteit. Een concrete maatregel om de verhuizing van ICT naar efficiëntere datacenters aantrekkelijk te maken, is een verlaging van btw op energie in datacenters.

Datathermie als duurzame en goedkope warmtebron

Door gebruik te maken van datathermie (duurzame datacenter restwarmte), kunnen potentieel een miljoen huizen van het gas. Ook zou dit behoorlijke besparing bieden op de energierekening. De totaalprijs van energie van restwarmte projecten is inmiddels driemaal goedkoper dan verwarming met gas en bespaart tevens enorme hoeveelheden CO2. Verwarmen met datacenter restwarmte is technisch mogelijk. De afgelopen jaren zijn er door grote inzet, van onder andere de datacenter-sector, al twintig datathermieprojecten van de grond gekomen, ongeveer 50.000 appartementen. Bovendien maakt het ons minder afhankelijk van Russisch gas. Meer sturing en actie vanuit de overheid zal deze transitie versnellen.

Geen transitie zonder uitvoeringskracht

Op dit moment kampen vele sectoren met personeelstekorten. Met de huidige energietransitie en digitale transformatie neemt de vraag naar technisch geschoold personeel exponentieel toe. Er wordt in studies nog steeds veel focus gelegd op onderwerpen die in de toekomst minder van belang zijn voor de samenleving. Daartoe moet er veel meer aandacht komen voor techniek en digitalisering op verschillende opleidingen. Met meer technisch personeel kan de transitie versneld worden.

Innovatieve rol in het stroomnet

Door nieuwe afnemers van elektriciteit op een andere manier te bedienen en met alle partijen de uitbreiding van de stroominfrastructuur te plannen, kan de energietransitie worden versneld en kan er veel efficiënter worden geïnvesteerd. Onze huidige uitdaging vraagt om een andere aanpak voor het bouwen van stroomnetwerken en onderstations. Enkele grotere datacenters hebben zelf het initiatief genomen en onderstations gebouwd en zo het stroomnet versterkt. Dit ging een factor 5 sneller en was goedkoper dan publieke projecten. Gezien de uitdagingen op het stroomnet, is dit een kans voor Nederland waar meer gebruik van gemaakt moet worden.

Regie en regelgeving om de transitie te realiseren

Met het oog op de energietransitie moeten we een haakse bocht maken, van een fossiele economie naar de ‘nieuwe economie’, die duurzaam en digitaal is. Een scherpe bocht maken vergt voldoende ruimte. Maar de huidige regelgeving is te strikt en geeft deze ruimte niet. De energietransitie en digitale transformatie zijn twee grootse en samenvallende veranderingen. Nieuw beleid, regie en een integrale aanpak van de overheid zijn essentieel om deze unieke kans te benutten. Er is nog te veel versnippering op deze thema’s tussen de ministeries en regionale overheden. Tijdens de Green Data Center Conference op 13 oktober in de Amsterdam Arena zal de datacenter-sector samen met de overheid, nutsbedrijven en wetenschap het gesprek aangaan om nieuwe doorbraken tot stand te brengen.

Zet in op feiten, kennis en cijfers

De datacenter-sector is van mening dat transparantie, feitenkennis en expertise van groot belang zijn voor de transities. Bij de vraagstukken over de toekomst van Nederland heeft de overheid en politiek specialisten nodig. In de Tweede Kamer is er voornamelijk aandacht voor de impact van datacenters, zonder de toegevoegde waarde van datacenters voor onze samenleving in acht te nemen. Thuiswerken of Smart Cities besparen veel energie, maar dit kan niet zonder datacenters. In het Impact Rapport van Dutch Data Center Association worden feiten en cijfers uit openbare bronnen gepresenteerd die beter beleid kan ondersteunen. Kennis over dit soort onderwerpen is essentieel voor het slagen van de transities. Het Impact rapport is hier te downloaden.

Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
Dutch IT Golf Cup BN tm 16-09-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!