Witold Kepinski - 12 oktober 2022

Green IT wordt taak van kwaliteitsteam

Green IT wordt taak van kwaliteitsteam image

Hoewel de rol van kwaliteit op het vlak van duurzame IT nog in ontwikkeling is, geeft 72% van de ondervraagde IT-managers aan dat Green IT en zogeheten Value Stream Management de nieuwste onderdelen vormen van de verantwoordelijkheid van kwaliteits- en testengineers. Een betere klantervaring van websites, apps, chatbots of andere digitale producten vraagt om een andere kwaliteits- en testaanpak. Dat zijn uitkomsten van de veertiende editie van het World Quality Report (WQR) waarin jaarlijks de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van IT-kwaliteitsbeheer worden onderzocht in opdracht van Sogeti, Capgemini en Micro Focus.

Bijna de helft (47%) van de respondenten noemt een betere merkwaarde als belangrijkste voordeel voor structurele aandacht voor duurzame IT. Op de voet gevolgd door een toename in klantloyaliteit (46%). Omdat IT inmiddels zo verweven zit in het producten- en dienstenaanbod van bedrijven, moet de kwaliteitsengineer niet alleen toetsen en testen op functionaliteit, snelheid, veiligheid en bijvoorbeeld gebruikersvriendelijkheid van software, maar ook op Co2-footprint van digitale producten. Het overgrote merendeel van de IT-managers is enthousiast over de impact van opkomende technologie zoals blockchain, metaverse en andere web 3.0 toepassingen.

Uitdagingen rondom klantervaringen, sneller beschikbaar krijgen van nieuwe digitale toepassingen, beveiliging en kostenbeheersing vragen bovendien om andere manieren van testen en kwaliteitsvalidatie dan voorheen. Zo geeft 96% van de IT-managers aan dat risico’s op cyberaanvallen veel groter zijn zonder een gedegen kwaliteitsaanpak. Zeker ook bij de inzet van nieuwe technologie. Aangezien technologie in rap tempo verandert, zijn voortdurende aanpassingen van digitale veiligheidsstrategieën hard nodig.

Zo transformeert kwaliteitsborging van louter testen naar daadwerkelijke kwalitatieve engineeringspraktijken. Zonder een effectieve Quality Engineering & Testing (QE&T) strategie voorziet 88% meer risico op marktaandeelverlies, digitale inbraken en hogere kosten bij inzet van nieuwe technologie.

Datagedreven testen

Het WQR-onderzoek van 2022 leert dat Test Data Management (TDM) inmiddels integraal onderdeel is van de softwaretestlevenscyclus. 89% van de respondenten is ervan overtuigd, dat datavalidatie tot betere besluitvorming en efficiëntie leidt. Echter, slechts 20% van de ondervraagde bedrijven beschikt over een organisatiebrede testdatastrategie. 47% van de IT-managers geeft aan dat meerdere complexe databases daarbij een uitdaging zijn en dat de implementatie van datavalidatie een tijdrovende bezigheid is.

Integrale samenwerking voor meer Agile voordelen

Waar softwareontwikkelaars en -beheerders samenkomen in een DevOps omgeving moet ook QE&T onderdeel zijn van elke fase in de ontwikkeling van nieuwe digitale producten. Zo wordt meer geprofiteerd van de voordelen van Agile werken. Dat leidt bovendien tot betere IT-investeringen die ten goede komen aan de digitale transformatie van organisaties.

64% van de respondenten meldt dat tijdige oplevering van digitale producten het grootste voordeel is van Agile werken. Ook lagere kwaliteitskosten (62%) en een betere klantervaring (61%) zijn het gevolg van werken in een Agile omgeving. Veel organisaties blijven echter worstelen met de implementatie van Agile werken. Vooral in een omgeving van traditionele bedrijfssystemen zoals ERP-werkprocessen.

“Uitdagingen op het vlak van digitale veiligheid, toeleveringsketens, nieuwe technologie en het voortdurende tekort aan vaardigheden zorgen ervoor, dat de IT-huishouding nooit eerder zo complex was. Investeringen in robuuste kwaliteitsborging leveren gelukkig wel meer flexibiliteit en snelheid van innoveren op. Zo draagt een goede QE&T strategie steeds meer bij aan betere bedrijfsresultaten en inmiddels zelfs een duurzame bedrijfsoperatie,” vertelt Mark Buenen, Global Leader Quality Engineering & Testing bij Sogeti.

“Het World Quality Report geeft een helder inzicht in hoe kwaliteitszorg verandert dankzij de inzet van nieuwe technologie die bijdraagt aan het genereren van waarde voor klanten,” concludeert Rohit de Souza, Senior Vice President en leider van de CTO office van Micro Focus.

Meer informatie in het World Quality Report 2022 via https://www.sogeti.nl/sites/sogeti/files/files/World-Quality-Report-2022-2023-Sogeti-lowres.pdf.

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!