Martijn Kregting - 17 oktober 2022

ICT-gebruik particulieren zeer hoog - CBS

In 2021 had 97 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder thuis toegang tot internet. Bijna 9 op de 10 Nederlanders was dagelijks of vrijwel dagelijks online. Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf 6 procent in 2021 aan nooit internet te hebben gebruikt. Het vaakst gebruikte men een smartphone voor internettoegang. Dat zijn enkele van de bevindingen uit de twaalfde editie van 'ICT, kennis en economie' van het CBS.

De meest voorkomende vormen van online communicatie bestaan uit e-mailen en tekstberichten sturen via platforms zoals WhatsApp en Telegram. Onder alle leeftijdsgroepen nam het versturen van tekstberichten de laatste jaren toe, maar de grootste groei is te zien bij 65?plussers. Waarschijnlijk is dit ook het geval omdat jongeren al langer een hoge adoptie hadden van messaging-platforms. Zij waren ook het meest actief op sociale netwerken. Binnen Europa loopt Nederland, samen met Cyprus, voorop met bellen via internet.

EU-kopgroep

Nederland behoort ook, samen met Finland, tot de EU-kopgroep als het gaat om online informatie zoeken over producten en diensten. In toenemende mate gebruikten Nederlanders internet om te zoeken naar gezondheidsinformatie en leefstijl.

Ook online televisiekijken heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Bijna 7 op de 10 Nederlanders van 12 jaar en ouder keken in 2021 tv via internet (zoals via NPO PLus), nog los van streamingdiensten zoals Netflix of Disney+.

In 2021 maakte 87 procent van de Nederlandse bevolking van 16 tot 75 jaar minstens één keer per jaar gebruik van een overheidswebsite; een even groot aandeel als een jaar eerder. Nederland behoort hiermee tot de top vijf van EU-landen met het grootste aandeel inwoners dat gebruikmaakt van de digitale overheid in 2021.

In de eerste helft van 2021 maakte 43 procent van de personen van 12 jaar of ouder online een afspraak met een huisarts of medisch specialist; een jaar eerder was dat nog 31 procent.

E-commerce & privacy

In 2021 gaf 77 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder, omgerekend ongeveer 11,7 miljoen mensen, aan iets online gekocht te hebben gedurende de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek: vooral kleding, schoenen en accessoires. Niet alleen kopen steeds meer mensen iets online, ook het bedrag dat ze besteden neemt toe.

Van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder gaf 89 procent in 2021 aan maatregelen te hebben genomen om persoonlijke gegevens op internet te beschermen. Dit is hetzelfde percentage als een jaar eerder. Internetgebruikers van 65 jaar of ouder beschermen persoonsgegevens op internet minder vaak dan personen jonger dan 65 jaar.

Samen met Finland had Nederland van de EU-landen het hoogste percentage inwoners dat ten minste over digitale basisvaardigheden beschikte in 2021, namelijk 79 procent. Het meest vaardig waren Nederlanders op het gebied van online communiceren. Het gaat dan om e-mailen, bellen via internet, sociale netwerken gebruiken en online een mening geven over maatschappelijke of politieke kwesties. Relatief minder vaardig waren Nederlanders op het gebied van softwaregebruik. Wat mensen met internet en computers kunnen, verschilt sterk naar leeftijd en opleidingsniveau.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!