Martijn Kregting - 18 oktober 2022

Future of Business Technology: hoe ICT aan duurzaamheid bijdraagt

Future of Business Technology: hoe ICT aan duurzaamheid bijdraagt image

Hoe kan de ICT-branche aan duurzaamheid bijdragen? Deze vraag stond centraal tijdens het alweer vierde Future of Business Technology evenement van Dutch IT Channel, ditmaal georganiseerd in Fort Voordorp nabij Utrecht. Tijdens de middag gaven diverse sprekers vanuit de ICT-sector, van Gartner en van eindgebruikers hun visie op die bijdrage aan een duurzame economie en samenleving, maar ook aan een duurzame toekomst met behulp van ICT.

De komende dagen duiken we de diverse discussies en key note speeches in. We trappen af met de duo-discussie tussen Petra Claessen (CEO eindgebruikersorganisatie BTG, BTG Services) en Mark Haaksman, proposition lead urban resilience bij Royal HaskoningDHV. Beide organisaties houden zich vanuit hele diverse standpunten bezig met diverse vormen van duurzaamheid, zo vertelden Claessen en Haaksman aan moderator Danny Frietman en het aanwezige publiek.

“Wij zijn een van oorsprong vrij traditioneel ingenieursbureau”, begon Haaksman. “Maar we weten dat digitale transitie niet geruisloos voorbij gaan.” Zijn afdeling richt zich binnen het bureau dan ook op het helpen van klanten in onder meer bedrijfsleven en overheid met de uitdagingen van digitalisering. “Het is een goed uitgangspunt om zo de basis op orde te krijgen.”

Voor een eindgebruikersorganisatie zoals BTG, dat een grote en diverse groep ondernemingen vertegenwoordigt, is het al jaren een doel an sich om zich bezig te houden met wat duurzaamheid in al zijn facetten inhoudt voor de leden. Daarin probeert BTG de achterban ook te faciliteren via BTG Services, dat met een reeks IT-partners uiteenlopende oplossingen ontwikkeld.

Focus op duurzaamheid

Om een focus op duurzaamheid bij klanten te helpen ontwikkelen, moet de boel eerst intern op orde zijn, meent Haaksman. “We hebben ruim 6.000 collega’s. Door het central beschikbaar stellen van alle informatie waarover we beschikken, kunnen we als organisatie veel beter functioneren. Ook zijn we allerlei tools die we de afgelopen Jaren hebben ontwikkeld, aan het ‘verservicen’ om die duurzaam in te zetten: eerst in de eigen organisatie, maar zeker ook extern op termijn.”

Voor BTG, dat veel contacten onderhoudt met zowel bedrijven als overheden en wetenschapsinstellingen, is het een belangrijke taak om duurzaamheid als thema op bestuursniveau de agenda in te krijgen en daar te houden. Bijvoorbeeld door samen met 70 andere organisaties het ministerie van EZK een manifest over een duurzame samenleving aan te bieden. Claessen: “Zo laten we ook aan de achterban zien dat we hierin het voortouw nemen en bewustwording willen creëren. Dat doen we met die 70 partners omdat duurzaamheid niet iets is dat je alleen voor elkaar kunt krijgen.”

Dat is overigens een weg vol met bochten, merkt Claessen. “Er wordt echt niet altijd geluisterd. Maar als wij als BTG iets vinden, dan komen we daarmee ook naar buiten. Bijvoorbeeld met het Deltaplan digitalisering Nederland. Dat geldt net zozeer voor duurzaamheid als thema: beter dan commentaar geven op wat de overheid doet of nalaat, is het om onze achterban hierin te helpen. Naar eindgebruikers functioneren we hierin ook als enabler. We bouwen permanent bruggen en kunnen dat met onze solution partners ook vertalen naar producten en diensten.”

Strategisch onderwerp

Haaksman benadrukt dat Royal HaskoningDHV duurzaamheid beschouwt als belangrijk strategisch onderwerp. “Onze missie is mede om de samenleving en de wereld wat beter te maken. Onze klanten, zoals gemeenten en provincies, staan hierin voor veel uitdagingen. Een goede aanpak hiervan vergt het bundelen van veel zaken die deels of geheel met verduurzaming te maken hebben. Mobiliteit bijvoorbeeld, maar ook veiligheid, demografische ontwikkelingen en woningbouw. Wij hebben een goede positie als inhoudelijke expert om samen met onze digitaliseringspartners tools hiervoor te bundelen in brede oplossingen.”

Hoe stimuleer je een focus op duurzaamheid, is een volgende vraag. Haaksman geeft hierbij grif toe dat elke onderneming als primair doel heeft om te verkopen. De manier waarop, dat kan echter wel veranderen. “Je ziet een beweging naar het deelbaar maken van oplossingen, breder beschikbaar maken. We geven dan een deel van ons model op, want kunnen minder verkopen, maar het betekent ook dat onze inhoudelijke experts meer tijd hebben voor gesprek met klanten om echt inzicht te krijgen.”

Een goed voorbeeld is de digital twin van een smart city die samen met één gemeente ontwikkeld is. Door deze digital twin deelbaar te maken voor andere gemeenten, die zelf vaak het geld niet hebben om dit te ontwikkelen, kunnen zij in een virtuele wereld experimenteren en fouten maken met smart city-concepten.

Innovaties opschalen

Claessen wijst in dit kader op de Floriade Expo 2022 in Almere. “In de media ging het alleen om de kosten versus de opbrengsten, maar de Floriade stond bol van digitale en duurzame innovaties (waaronder een paviljoen met volledig hergebruikte materialen). Daar is fors in geïnvesteerd. Om een goede ROI hieruit te halen, kun je deze innovaties gebruiken om Almere als gemeente meer duurzaam te maken. De infrastructuur is er al. Wij gaan met de gemeente praten over mogelijkheden om dit op te schalen. Ook hier geldt: de gemeente besluit, wij enablen slechts. Maar we willen wel een impuls geven om hiermee door te pakken.”

Ook adoptie is van belang om duurzaamheid op te schalen. BTG helpt volgens Claessen op diverse niveaus de achterban met de adoptie van duurzaamheid. Zo is er een expertgroep in het leven geroepen die kennis en ervaringen van eindgebruikers en solution providers bundelt. Deze Digital Networks & Climate Change’ expertgroep legt de focus op verduurzaming van de digitale infrastructuur.

“Hier zijn ook netwerkproviders en opersators bij betrokken. Wij enablen deze partijen om samen de discussie aan te gaan over actuele onderwerpen. Verder blijkt uit diverse van onze young-professional onderzoeken onder leden dat het thema duurzaamheid onder deze groep medewerkers sterk leeft. Ook intern moeten organisaties daar dus mee aan de slag.”

Kijk hier voor een foto-impressie van het Future of Business Technology-evenement.

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!