Wouter Hoeffnagel - 27 oktober 2022

DDA: Inzet datathermie leidt tot duurzamere warmtenetten

De minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten kondigde op vrijdag 21 oktober aan dat warmtenetten op termijn in publieke handen moeten komen. Het kabinet wil dat alle grootschalige (1500+ aansluitingen) bestaande en nieuwe Nederlandse warmtenetten vanaf juli 2024 geleidelijk in eigendom van gemeenten moeten komen. Deze maatregel kan als gevolg hebben dat verduurzaming van warmtenetten vertraagt, iets waarvoor de datacenterbranche wil waken. De inzet van datathermie als warmtebron kan namelijk voor aanzienlijke verduurzaming van het warmtenet zorgen, stelt Dutch Data Center Association (DDA).

De minister kiest voor een 'zachte' overgangsperiode. Deze overgang is opgebouwd uit 2 delen; ten eerste is er een periode van 7 jaar waarin private partijen bij uitzondering nog wel eigenaar mogen worden van een warmtenet. Deze periode moet de gemeenten voldoende tijd bieden om op zoek te gaan naar financiers en kennis, en kunde op te bouwen. Ten tweede komt er een overgangsrecht voor private eigenaren van bestaande warmtenetten. Deze partijen krijgen twintig tot dertig jaar de tijd om hun investeringen in warmtenetten terug te verdienen en na afloop hun meerderheidsbelang te verkopen aan een publieke partij.

Ondersteuning door datacenterbranche

DDA benadrukt de kansen voor verduurzamen van warmtenetten middels datathermie (restwarmte uit datacenters). De datacenterbranche wil daarom graag met gemeenten om tafel. De branche biedt actief ondersteuning aan op technisch, economisch en juridisch vlak om tot een optimale energie-uitwisseling te komen. Er zijn momenteel al bijna 50.000 woningen aangesloten op - of in transitie naar - verwarming met datathermie. Dit is 10% van alle woningen aangesloten op een warmtenet. Deze warmtenetten zijn naast duurzamer ook zo’n driemaal goedkoper dan verwarming door fossiele brandstoffen. In het rapport 'Datathermie in Perspectief' illustreert DDA de mogelijkheden van datacenterrestwarmte.

Erik Barentsen, Beleidsmedewerker Energie & Duurzaamheid bij DDA, zegt dat het besluit tot onrust zorgt bij een aantal warmtenetpartijen die momenteel al inzetten op het gebruik van datathermie. Barentsen: “Datathermie is al succesvol ingezet bij zowel private als publieke warmtenetten. Het eerste grootschalige data-warmtenet voor woningbouw boven de 1500+ afnemers is gerealiseerd door Stadswarmte Groningen, een warmtenet in handen van de gemeente Groningen. Daarnaast zijn er inmiddels diverse warmtenetten op bedrijfs en campus gebieden gerealiseerd door private initiatieven. Beide modellen zijn haalbaar. Het is belangrijk dat alle stakeholders zich blijven inzetten om de energietransitie te doen slagen. Datacenters zullen dat in ieder geval wel doen."

Het potentieel van datathermie

Datacenters kunnen met hun warmte tot wel 1 miljoen huishoudens verwarmen in combinatie met lage temperatuur (LT) warmtenetten en warmtepompen. Recent onderzoek van Deltares laat zien dat zo’n 60% van de woningvoorraad in Nederland verwarmd kan worden met een LT warmtenet. De datacenterbranche blijft daarom oproepen tot het creëren van voldoende vraag naar duurzame warmte uit warmtenetten zodat datathermie optimaal kan worden ingezet en dat de door datacenters gebruikte duurzame energie kan worden hergebruikt voor een maatschappelijk doel.

SLTN Vierkant Insight BW 27-09 tm 04-10-2023
VMware BN 02-10 tm 16-10-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!