Marco van der Hoeven - 17 november 2022

Interxion: Goede infrastructuur ondersteunt de Digitale Transformatie

Interxion: Goede infrastructuur ondersteunt de Digitale Transformatie image

Nu de Digitale Transformatie voor steeds meer organisaties een serieuze realiteit wordt merken zij dat dit niet kan zonder een goede infrastructuur om data op te slaan en te verwerken. Naarmate technologieën als AI, IoT, Edge en Blockchain meer ingang vinden groeit de vraag naar de bijbehorende oplossingen in datacenters. Dat is waar Interxion internationaal/Digital Realty op inspeelt met meer dan driehonderd datacentra.

“Wat we de afgelopen tijd hebben gezien is dat de digitale transformatie de hoogste prioriteit heeft voor de CIO”, zegt Enrico de Boer, directeur Sales & Marketing bij Interxion/Digital realty. “Ze zijn er volop mee bezig, en de laatste tijd heeft dit een duidelijke versnelling gekregen. Die digitale transformatie heeft grote gevolgen voor de infrastructuur die er de basis voor vormt, die het mogelijk moeten maken. Een gerelateerd vraagstuk dat we tegenkomen is hoe je omgaat met data, en zaken als datasoevereiniteit. Want de hoeveelheid data blijft voortdurend groeien, maar het blijft belangrijk daar controle over te houden.”

Digitalisering biedt enorm veel mogelijkheden, maar het is wel essentieel om daarvoor de juiste kennis te verkrijgen èn te behouden. Hij vervolgt: “En dat is niet altijd eenvoudig met technologieën als AI, IoT, Edge en Blockchain. Dit zijn allemaal overwegingen die een rol spelen bij de investeringen die je nodig hebt om de digitale transformatie door te maken.”

AI
“Als datacenter-platform betekent dit voor ons dat wij met onze driehonderd datacenters, waarvan dertien in Nederland, CIO’s helpen met hun uitdagingen rond thema’s als AI en IoT. Want ze hebben een infrastructuur nodig die dat alles kan faciliteren en samen met onze partners geven we daar invulling aan. Zo kunnen zij bijvoorbeeld voor het inzetten van AI overal ter wereld terecht. En op het gebied van data-soevereiniteit kunnen we helpen met het plaatsen van data op bepaalde locaties.”

Hij ziet dat de belangstelling voor een thema als AI toeneemt, al is het voor de meeste bedrijven nog wel in het stadium van uitproberen. “We zien momenteel veel Proof of Concepts. Maar we zien nu wel de omslag komen dat die testprojecten in de reguliere omgeving gaan worden opgenomen. Voor het structureel inzetten van AI heb je echter wel een omgeving nodig die dat kan faciliteren. Je moet op die infrastructuur in staat zijn data te verzamelen, eventueel te verrijken, te interpreteren en daar bruikbare informatie uit te krijgen.”

Nieuwe verdienmodellen
Dat kan zelfs tot nieuwe verdienmodellen leiden, maar daar hebben organisaties wel de juiste infrastructuur met de juiste software voor nodig, en de juiste kennis. “Die infrastructuur moet heel snel kunnen rekenen, met die data. Dan krijg je bijvoorbeeld de vraag hoe je omgaat met de toegenomen warmte die ontstaat in de hardware. Dat zijn vragen waar wij mee bezig zijn, met het bouwen van goed gekoelde omgevingen, waar dergelijke machines die snel berekeningen kunnen maken, geplaatst kunnen worden, ofwel high performance compute.”

Technologie maakt het mogelijk om de data waar dan ook te verzamelen en op te slaan, het te verwerken en weer terug te geven. “Daar gebruiken we het internet voor, maar in toenemende mate zien we dat dit proces dichter bij de gebruiker plaatsvindt, dus aan de Edge. Dus op de plek waar die data wordt gegenereerd, of het nu een auto of een koelkast is, zien we vraag naar opslag, verwerking èn natuurlijk connectiviteit, zoals 5G. Dit bevindt zich nog in een vroeg stadium, maar de technologie is er nu al.”

Informatie
Een belangrijke implicatie van deze trend is dat er steeds meer data vóór de firewall ‘beschikbaar’ komt. “In de oude situatie werd nagenoeg alleen de data achter de firewall in het systeem opgeslagen en verwerkt, en werden de berekeningen binnen het bedrijf gedaan. Maar nu zien we dat data binnen het bedrijf gecombineerd wordt met data buiten het bedrijf. Daaruit ontstaat nieuwe informatie, die bijna altijd gecreëerd wordt door de verschillende datastromen die samenkomen in een datacenter.”

“Daarmee zien we de relevantie van datacenters toenemen, door een meer intensieve samenwerking met bedrijven. Een datacenter moet dus boven op het internet zitten en een maximale connectiviteit hebben, met zoveel mogelijk cloudaanbieders. Want dat bepaalt hoe makkelijk klanten van datacenters connectie kunnen maken. Daar proberen wij ook bij de bouw van nieuwe datacentra rekening mee te houden.”

Partners
Partners zijn dit proces zeer wezenlijk. “Zij vormen een verrijking van ons platform. Wij zorgen voor state-of-the-art infrastructuur waar technologie als AI en IoT op kan draaien. Maar het zijn de partners die met de oplossingen komen die draaien op deze omgeving. We werken dus met diverse partners op ons platform samen op het gebied van bijvoorbeeld AI. “

Ook bedrijven die onderling de samenwerking opzoeken om bijvoorbeeld nieuwe producten te ontwikkelen hebben te maken met data, waar weer een infrastructuur voor nodig is. “Wij noemen die verrijking van ons platform ook wel communities of interest, dus allerlei partijen wisselen met elkaar data uit om nieuwe informatie te krijgen. De rol van onze partners is dus om die verrijking (functionaliteit) aan hun klanten te kunnen aanbieden, vanuit ons platform.”

Sustainability
Een onderliggend thema dat bij alle betrokken partijen hoog op de agenda staat is sustainability. “Dat begint al bij het ontwerp en de bouw van onze datacentra. Daar nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in, bijvoorbeeld in het zodanig ontwerpen van koelsystemen dat ze zo efficiënt mogelijk koelen, zo efficiënt mogelijk met water omgaan, en optimaal om te gaan met elektriciteit.”

“Elektriciteit is bij ons altijd groen en we doen geen beroep op elektriciteit die bedoeld is voor consumenten. We hebben nu een project in een van onze datacenters waarbij we de energie die vrijkomt gebruiken voor de verwarming van het hele industrieterrein waar dat datacentrum is gevestigd. Zo wordt die warmte hergebruikt. Dergelijke oplossingen proberen we zoveel mogelijk toe te passen.”

Strategie
Verder weg is een trend als quantumcomputing. “We zien dat dit wel degelijk wordt toegepast door diverse partijen, maar dat is nu nog niet heel grootschalig, en vooral in de wetenschappelijke hoek. Maar we kijken wel degelijk naar de ontwikkeling hiervan. Omdat dit ook implicaties heeft voor de infrastructuur die wij leveren. We volgen het dus zowel voor onze eindklanten, als voor onszelf.”

“Waar het om gaat is dat wij continu streven naar een toekomst vaste infrastructuur. Als datacenter kwam je voorheen vaak pas laat in een project aan bod. Nu de relevantie van een goede infrastructuur onder de digitale transformatie groter wordt, hoop ik dat we er in een vroeger stadium bij worden betrokken, en dat data-architecturen de plek krijgen die ze verdienen in het ontwerp van strategieën.”

Auteur: Marco van der Hoeven

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
Dutch IT Partner Day 11 juni2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!