Wouter Hoeffnagel - 29 november 2022

Beslag Informatie Systeem van OM wordt anders opgezet

Beslag Informatie Systeem van OM wordt anders opgezet image

Het nieuwe Beslag Informatie Systeem (BIS) dat voor het Openbaar Ministerie (OM) wordt ontwikkeld krijgt een andere opzet. De aanleiding hiervoor is felle kritiek van het Adviescollege ICT-toetsing (AC-ICT) op het traject.

Dit meldt minister Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Het BIS moet het beslagproces verbeteren met behulp van een nieuwe Centrale Voorziening Beslag, dat het beslagproces in de gehele keten functioneel ondersteunt. Het BIS vervangt het tijdelijke Beslagportaal, dat eigendom is van de Domeinen.

'Voorgestelde oplossingsrichting is niet de juiste'

"Het Adviescollege begrijpt de noodzaak tot verbetering van het beslagproces en de informatievoorziening, maar concludeert daarbij echter dat de voorgestelde oplossingsrichting niet de juiste is", schrijft de minister in de brief. Het AC-ICT stelt onder meer dat de boten te optimistisch zijn ingeschat, het ontwerp van het nieuwe systeem onnodig complex is en het project geen realistisch en gezamenlijk plan kent. Het adviseert op deze onderdelen de de legitimatie en sturing te versterken, maar ook om de gekozen oplossing te herzien door meer aan te sluiten bij bestaande voorzieningen en informatiebehoeftes. Het college concludeert dan ook dat het OM met het project op de verkeerde weg zat.

Minister Yesilgöz-Zegerius meldt dat het OM het advies van het AC-ICT vrijwel geheel overneemt. "Er is reeds gehoor gegeven aan het advies van het Adviescollege. In de heroverweging wordt per partner een analyse uitgevoerd", schrijft de minister. "Elke partner analyseert de knelpunten ten aanzien van het beslagproces binnen zijn organisatie en beoordeelt of dit knelpunt door de eigen organisatie wordt veroorzaakt, óf dat dit een knelpunt volgt uit de samenwerking met één of meer partners, óf dat een knelpunt is dat primair op ketenniveau speelt. Daarnaast wordt bekeken het probleem zich voordoet in het proces, in het systeem, in de samenwerking of in kennis, kunde, houding en gedrag, of een combinatie daarvan.

Na deze analyse wordt bepaald welke knelpunten waar moeten worden opgelost, oftewel bij een partner of meerdere partners, tussen partners onderling of op ketenniveau. De uitkomst bevat de verschillende oplossingen die waar mogelijk in kleine brokken werk worden gepland en uitgevoerd. Prioritering hiervan zal plaats vinden op basis van de mate van impact op het beslagproces. De uitkomst van de analyse zal tevens leiden tot besluitvorming over de regie op de bouw van het nieuwe systeem."

De brief is hier beschikbaar. Het advies van het AC-ICT over het BIS is hier te vinden.

Vertiv BW week 5 liggend groen/vierkant oranje 27-11-2023 tm 04-12-2023 SLTN Vierkant
IGEL - Cloud Expo BN start 27-11/7-12

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!