Floris Hulshoff Pol - 06 december 2022

Europese standaardisatiegroep voor quantum technologieën is gestart

Europese standaardisatiegroep voor quantum technologieën is gestart image

CEN-CENELEC, de Europese standaardisatieorganisatie, richt een technische commissie op die standaarden voor quantum technologieën gaat schrijven. Hiermee kan onder andere een versnelling van de ontwikkeling van quantum computers worden gerealiseerd. NEN roept Nederlandse geïnteresseerde organisaties op om hieraan mee te werken. Aanmelden kan via NEN.

De oprichting van de ‘Joint Technical Committee’ (JTC) door CEN-CENELEC is een resultaat van een Europees roadmap document [1] die 85 experts hebben ontwikkeld voor de standaardisatie van quantum computing, quantum communicatie en quantum metrologie. De consensus visie in deze roadmap wordt binnenkort gepubliceerd en heeft tevens geleid tot een wetenschappelijk paper [2]. Nederlandse deskundigen van start-ups Delft Circuits, QuiX Quantum en Orange Quantum Systems en onderzoeksinstituut TNO hebben het voortouw genomen met het beschrijven van een lagenmodel voor een modulaire quantum computer. De door het viertal gemaakte conceptstandaard is goed opgelijnd met het productportfolio van deze Nederlandse bedrijven. Dat maakt dat hun werk van groot belang is voor de Nederlandse industrie.

De modulaire quantum computer gaat ontwikkelingen versnellen

Met een quantum computer op basis van gestandaardiseerde modules wordt het probleem opgelost dat ieder zijn eigen onderdelen moet ontwikkelen Onderzoekers kunnen zich daardoor meer richten op de ontwikkeling van echte innovaties. Het zorgt er tevens voor dat Nederlandse quantum computing industrie makkelijker de mondiale markt kunnen bedienen. Een modulaire quantum computer zorgt, kortom, voor versnelling van ontwikkelingen.

Open architectuur

Met het maken van het roadmap document hebben Nederlandse experts goed voorgesorteerd op standaarden voor quantum technologieën. De volgende stap is het verder ontwikkelen en consolideren van wat er al is bereikt. Nu is het moment voor overige Nederlandse belanghebbende organisaties om hier bij aan te sluiten, zodat ook hun functionele eisen aan hardware en software worden geborgd. Met de te ontwikkelen standaarden worden de interfaces tussen de verschillende lagen vastgelegd en interoperabiliteit van de lagen bereikt. Daarmee wordt een open architectuur voor quantum computers bewerkstelligd.

Ook standaarden voor quantum communicatie en metrologie

Naast quantum computing zal de Europese technische commissie zich ook richten op standaarden voor andere quantum technologieën, zoals quantum communicatie en quantum metrologie. Nederlandse organisaties en experts kunnen ook bij deze activiteiten van CEN-CENELEC aanhaken en zich hiervoor bij NEN melden.

Informatiebijeenkomst

Op 14 februari 2023 organiseert NEN samen met deelnemende partijen een informatiebijeenkomst in Delft, waarin onder meer wordt verteld over de visie op modulaire quantum computers, over wat al is bereikt en over de vervolgstappen. Tijdens de twee uur durende informatiebijeenkomst wordt het volledige scala aan quantum technologieën behandeld. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Verdere informatie over de bijeenkomst en aanmelden kan via deze link.

[1] FGQT Quantum Technologies Standardization Roadmap door de CEN-CENELEC Focus Group on Quantum Technologies (FGQT)
[2] EPJ Quantum paper ‘Towards European Standards for Quantum Technologies’  

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!