Witold Kepinski - 10 december 2022

Van Huffelen biedt Tweede Kamer het GDI-Programmeringsplan 2023 aan

Van Huffelen biedt Tweede Kamer het GDI-Programmeringsplan 2023 aan image

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) bood onlangs de Tweede Kamer het GDI-Programmeringsplan 2023 aan. Met het programmeringsplan wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voor 2023. De publicatie van dit eerste programmeringsplan voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is als het leggen van de eerste steen voor het fundament waarop het Meerjarenprogramma Infrastructuur Digitale Overheid (MIDO) wordt gebouwd. Overheden en dienstverleners met een publieke taak werken vanaf 2022 als één overheid samen om de Generieke Digitale Infrastructuur up-to-date te houden. Er is bijna 300 miljoen euro voor GDI vrijgemaakt.

De GDI is de verzameling van voorzieningen, standaarden en afspraken(stelsels) die door alle publieke dienstverleners worden gebruikt voor hun digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers. Dit GDI-Programmeringsplan 2023 is het eerste programmeringsplan voor de GDI. Van Huffelen: "Ik ben voornemens dit jaarlijks te herhalen om zo, inhoudelijk en financieel, inzicht te geven in de verschillende onderdelen van de GDI. Inzicht in het beheer en de exploitatie, de doorontwikkeling en de bijbehorende vernieuwing via programma’s en projecten."

In de programmering voor 2023 is de nadruk gelegd op continuïteit en veiligheid van bestaande dienstverlening en het afmaken van al ingezette doorontwikkeling. Daarnaast wordt in het bijzonder de focus gelegd op het realiseren van ‘machtigen en wettelijk vertegenwoordigen’ en de prioriteiten uit de Werkagenda Waardegedreven Digitaliseren, met name de realisatie van de Europese Digitale Identiteit en de ‘wallet’.

Van Hufflelen mekdt verder in een brief aan de Tweede Kamer: "Naast het programmeringsplan stuur ik uw Kamer, op verzoek, ook de GDI-Meerjarenvisie toe. Dit is een intern beleidsdocument, in 2021 ambtelijk opgesteld en moet nog geactualiseerd worden omdat de ontwikkelingen op digitaliseringsgebied snel gaan. De richting ervan slaat jaarlijks neer in het programmeringsplan. Sinds begin 2022 werk ik in nauwe samenwerking met departementen, medeoverheden en uitvoeringsorganisaties met een nieuwe sturing op de GDI. Dit Programmeringsplan is in gezamenlijkheid tot stand gekomen. In diezelfde gezamenlijkheid hebben we bij de realisatie van de plannen aandacht voor de door de uitvoering gesignaleerde risico’s ten aanzien van schaarste aan ict-capaciteit en volle ontwikkelportfolio’s. Ik ga graag met uw Kamer, n.a.v. de jaarlijkse programmeringsplannen, in gesprek over de behaalde resultaten, aandachtspunten en de prioriteiten voor het komende jaar."

 

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei
Dutch IT Partner Day 11 juni2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!