Witold Kepinski - 13 december 2022

Digital Realty bovenaan in klantgerichtheid

Digital Realty bovenaan in klantgerichtheid image

Digital Realty, een van ‘s werelds grootste datacenter-platforms, haalt in Nederland de hoogste score qua klantgerichtheid. Van de 36 IT-bedrijven die dit jaar werden opgenomen in de ITX Monitor 2022 van Giarte, kwam het vroegere Interxion uit de bus als de organisatie die het meest klantvriendelijk is en die het meest rekening houdt met de wensen van de klant. Alle reden voor een gesprek met Hans Horn, manager channel & alliances van Digital Realty. Het samengaan van Interxion en Digital Realty in 2020 is goed uitgepakt.

Customer delight
Hans Horn wijst op de relatief hoge score voor ‘customer delight’, die is berekend op basis van aanbeveling, vertrouwen en verwachtingen. “We krijgen daarbij een waardering van 82 op een schaal van 100. En dat is boven het marktgemiddelde”, aldus de channel manager. De fanscore, het percentage respondenten dat de aanbevelingsvraag beantwoordt met ‘ja’ of ‘absoluut’, lag zelfs ver boven het gemiddelde.”

Betrouwbaarheid
Ook op het onderdeel ‘competenties’ gooide Interxion dat afgelopen september zijn naam veranderde in Digital Realty, hoge ogen. “Vooral de betrouwbaarheid van de in Amsterdam en Schiphol-Rijk gevestigde dienstverlener wordt zeer gewaardeerd. Mede gelet op het feit dat Data Realty slechts een onderdeel is van eindoplossingen en complementair is aan zijn partners, zijn dat prima resultaten”, aldus Horn.

Schaalvoordelen
Het voormalige Interxion profiteert mee van de enorme schaal waarop Digital Realty opereert. Er zijn nu 305 datacenters op alle continenten. Horn: “We kunnen overal ter wereld het fundament leveren voor de infrastructuur. Cloud only is natuurlijk een utopie. Dan beland je automatisch in hybride it-infrastructuur, veelal een hybride multi-cloud. Om dat goed te faciliteren zijn hoge scores nodig als het gaat om connectiviteit en de toegang tot de cloud, de ‘on ramps’ die workloads verdelen over de cloud en colocaties. Volgens de Cloudscene Data Center Ecosystem Leaderboard zijn we in Europa en het Midden-Oosten (EMEA) leidend op gebied van datacenters, de diensten daaromheen, network fabrics en cloud on-ramps. Om die positie verder uit te bouwen moeten we continu innoveren en ons aanpassen aan eisen van de markt. Daarom gaat ook regelmatig de peilstok in ons klantenbestand. Prestatie-indicators zijn daarbij niet alles zaligmakend. De markt en industrie zijn zo in beweging dat je steeds op de gebruikerservaring moet letten.”

Empathie belangrijk
Eerdergenoemd onderzoek van Giarte helpt daar zeer bij. Hans Horn rekent het meeleven en meedenken met de klant als een van zijn belangrijkste taken. “Veel bedrijven zijn bezig met digitale transformatie en migratie naar de hybride cloud. Dat is een proces, een soort evolutie. Als leverancier moet je daarbij flexibel zijn, tot aanpassingen bereid zijn en inlevingsvermogen hebben. Bedrijven hebben tijdens de pandemie sterk geleund op de infrastructuur. Mede dankzij datacenters konden bedrijven gaande worden gehouden. Covid-19 heeft de digitale transformatie versneld. Ook werd in deze periode de noodzaak onderstreept om tot een toekomstbestendige infrastructuur te komen.”

Trots op supercomputer
Digital Realty bedient klanten van verschillende omvang, vervolgt Horn: “De supercomputer Snellius, vorig jaar september officieel in gebruik gesteld door koningin Máxima, staat in het datacenter van Digital Realty op het Science Park Amsterdam. Naast grote multinationale ondernemingen worden ook andere bedrijven en de overheid bediend.”

Meer dan connectiviteit
Hans Horn benadrukt meer te willen bieden dan alleen connectiviteit. “We reiken ook oplossingen aan waardoor bedrijven efficiënter met data kunnen omgaan. Belangrijk is hoe je de structuur organiseert, waar je de data opslaat en hoe je analyses doet. We zien ons als de plek waar bedrijven, technologie en data samenkomen. Ook is er bijvoorbeeld een speciale toepassing voor een service fabric, een oplossing voor de connectiviteit tussen verschillende datacenters.”

Partners complementair
Digital Realty werkt met complementaire partners die kennis van de klant hebben en branche-specifieke oplossingen bieden. Horn schetst de voordelen van zijn bedrijf voor het partnerkanaal. Een breed scala van datacenterdiensten wordt geboden al naar gelang de behoefte van de klanten, aldus Horn: “We zijn het meest uitgebreide platform en willen de meeste keuze blijven bieden. De partner-modellen zijn flexibel ingericht. Digital Realty is met name interessant voor partijen die advies en oplossingen bieden. Die kunnen ons platform als een fundament gebruiken.”

Horn vervolgt: “Met ons aanbod dat wordt gekenmerkt door optimale dekking, maximale connectiviteit, voldoende capaciteit en controle, kunnen partners meedoen op het hoogste podium. Daarbij gaan we niet op de stoel zitten van de integrator of de serviceprovider zelf. We blijven ons concentreren op de eigen ‘core’. We gaan niet de piramide in naar boven. We richten ons op connectiviteit, colocatie, toegang tot de cloud en alles wat qua veiligheid nodig is. We zullen nooit een concurrent van onze partners worden. Dat in tegenstelling tot veel andere datacenter-platforms.”

Meegroeien met klant
Partners kunnen hun portfolio uitbreiden van traditionele diensten en producten naar het vermarkten en verkopen van colocaties. Ook kunnen deze partijen meegroeien met de eindklant, aldus Horn: “Als zo’n klant een sterke groei doormaakt, zijn schaal gaat uitbreiden en buiten Europa actief wordt, hoeft geen afscheid te worden genomen van een lokale partner. Via de datacenters van Digital Realty in bijvoorbeeld Singapore en Houston kan gewoon dezelfde service worden geboden.”

Communities of interest
Digital Realty ziet zichzelf ook als een marktplaats waar bedrijven elkaar kunnen vinden. Partijen zijn in staat van elkaar’s services gebruik te maken en die te vermarkten. Recent tekende Horn een klant op die als eerste in Nederland ‘artificial intelligence as a service’ gaat aanbieden. Horn: “Dat kan ook voor andere klanten interessant zijn. Die kunnen denken: daar ga ik iets mee doen. We geloven in communities of interest.”

Ga voor future proof infrastructuur
Horn hamert er bij klanten op voor een toekomstbestendige architectuur te gaan. “Het belang hiervan is nog niet bij alle bedrijven doorgedrongen. Men denkt meer aan de korte termijn. Door nu al vast uit te gaan van latere behoeften kan straks sneller worden geschakeld. Neem bijvoorbeeld de trend dat bedrijven hun business behalve met eigen data ook gaan ondersteunen met data afkomstig van samenwerkingsverbanden of andere externe partijen. Die data moeten natuurlijk wel fysiek samenkomen in datacenters. Diezelfde datacenters dienen ook in te spelen op trends als artificial intelligence, het Internet of Things en edge computing. Dat vergroot de noodzaak tot een future proof infrastructuur.’ Digital Realty kan als het om dit soort ontwikkelingen gaat ook een interessante strategische partij voor CIO’s zijn. Voor de partners kan het overigens eveneens zinvol zijn in deze ontwikkeling mee te gaan.”

Auteur: Witold Kepinski

Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Dutch IT Golf Cup BN tm 16-09-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!