Floris Hulshoff Pol - 22 december 2022

BTG: Nederland kan voortrekker zijn met cybersecurity

BTG: Nederland kan voortrekker zijn met cybersecurity image

Nederland kan binnen Europa een voortrekkersrol op zich nemen op het gebied van cybersecurity. Een goede samenwerking tussen de overheid, bedrijven en brancheverenigingen is hiervoor essentieel en het informeren van de Nederlandse bevolking cruciaal. Dit benadrukt Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services, in een gesprek met het FD.

Cybersecurity is voor BTG een van de vijf thema's waarop de branchevereniging voor ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers nog meer gaat focussen. Petra Claessen is per 1 januari 2023 Vice-Voorzitter van BTG, waarna zij per 1 juli 2023 Eric Reij opvolgt als voorzitter. In haar nieuwe functie heeft Petra Claessen ambitieuze plannen op het gebied van security, zowel met BTG als Nederland. Nederland moet volgens haar een positie als koploper op het gebied van cybersecurity nastreven.

BTG als facilitator en aanjager

BTG wil hier als facilitator en aanjager een belangrijke rol vervullen. Een nauwe samenwerking met andere branches en relevante partijen staat hierbij uiteraard centraal. “Dat is onder andere een taak voor de branches en de overheid. Als je dit goed regelt, heb je minder mensen die de fout ingaan en zichzelf kwetsbaar maken voor hackers, maar ook zorgt het ervoor dat geen onnodige bezorgdheid ontstaat, zoals bijvoorbeeld het geval is geweest bij de ontwikkeling van 5G", zegt Petra Claessen tegen het FD.

Vooral het mkb is vaak kwetsbaar. Zij hebben vaak geen tijd om zich bezig te houden met cybersecurity en zijn vooral druk met het draaiende houden van hun organisatie. Dit maakt hen kwetsbaar voor cyberaanvallen. We moeten mkb'ers daarom helpen, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor grote bedrijven. “Grote organisaties hebben het cyberbeleid meestal prima op orde en best ruimte om anderen daarin mee te nemen en te helpen. Als BTG moeten we de interactie regelen tussen die bedrijven en onderling regelen dat het kleinere bedrijf, gebruik kan maken van de kennis en deskundigheid van de grote bedrijven", aldus de CEO van BTG en BTG Services.

Lees het volledige artikel bij het FD.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Dutch IT Golf Cup BN tm 16-09-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!