Floris Hulshoff Pol - 23 december 2022

Fors hogere tarieven door tekort aan accountants

Fors hogere tarieven door tekort aan accountants image

Het aantal gefactureerde uren in de accountancybranche groeit in 2023 naar verwachting met 2,5%. Dit is een iets lager groeitempo dan in 2022. Naar verwachting gaan bedrijven in 2023 minder investeren en zal er daardoor minder vraag naar adviesdiensten zijn. Weliswaar heeft de sector voorlopig aan opdrachten geen gebrek, maar wel aan accountants. Dit maakt accountantsorganisaties selectiever in het aannemen van nieuwe klanten. Het tekort aan accountants en strengere regelgeving leiden tot fors hogere tarieven in 2023. Naar verwachting stijgen de tarieven in 2023 gemiddeld met 3,5%, nadat de tarieven in 2022 al met 4,5% zijn verhoogd. Door meer data-gedreven te werken worden de werkzaamheden en teams afwisselender en daarmee aantrekkelijker voor nieuw talent. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht accountancy van ING Research.

Volumegroei in 2023 rond de 2,5%
Na twee uitzonderlijke jaren door de coronapandemie is de accountancybranche in 2022, met een verwachte groei van het aantal gefactureerde uren met 3,5%, terug op een stabiel groeipad. Dit is in lijn met de jaarlijkse volumegroei voorafgaand aan de uitbraak van de coronapandemie. Voor 2023 wordt met 2,5% volumegroei een iets lager groeitempo verwacht. Naar verwachting neemt met name de vraag naar adviesdiensten in 2023 af. Doordat de economische groei in 2023 grotendeels tot stilstand komt, een relatief hoge rente en aanhoudende onzekerheid in de markt verwachten bedrijven in 2023 minder te investeren, waardoor de adviesbehoefte afneemt.

Aan opdrachten geen gebrek ...
Overigens hebben accountantskantoren aan opdrachten geen gebrek en wordt het de komende jaren alleen maar drukker. Niet alleen vanwege de extra werkzaamheden voortvloeiend uit de coronapandemie, zoals controle van een juist gebruik van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de verschillende NOW-regelingen, maar ook doordat het aantal bedrijven met een verplichting tot wettelijke controle van de jaarrekening toeneemt. Ook nieuwe regelgeving, zoals de nieuwe Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die begin 2024 van kracht wordt, levert de sector meer werk op.

... maar wel aan accountants
De accountancybranche kampt al langere tijd met personeelsschaarste. Dit zorgt bij twee derde van de accountantskantoren voor een rem op de groei, zo blijkt uit de meest recente CBS-Conjunctuurenquête. De tekorten leiden ertoe dat kantoren selectiever worden in het aannemen van nieuwe klanten en dat ze de bestaande klantportefeuille onder de loep nemen, waarbij afscheid wordt genomen van minder renderende relaties. Hierdoor komt de wettelijke controle bij niet-beursgenoteerde bedrijven mogelijk in de knel.

Financiële audit fors duurder
De tarieven voor accountantsdiensten liggen in 2022 gemiddeld 4,5% hoger dan een jaar eerder. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en de hogere inflatie wordt voor 2023 voor de gehele sector een tariefstijging van gemiddeld 3,5% verwacht. Naast hogere kosten door strengere wet- en regelgeving, wat leidt tot intensievere controles, zijn de hogere tarieven deels compensatie voor de stijgende personeelskosten vanwege de krappe arbeidsmarkt. Dit geldt met name voor de auditpraktijk, waar de tarieven in de eerste negen maanden van 2022 gemiddeld met 5,3% zijn gestegen. Dit is de sterkste stijging in jaren.

Partnermodel staat onder druk
Om als accountantsorganisatie ook in de toekomst te kunnen blijven groeien is het cruciaal om accountants te vinden en aan het bedrijf te binden. Waar voorheen het partnermodel hét middel was om personeel aan te trekken en te binden, is dat niet langer het geval. De nieuwe lichting accountants, de twintigers, willen meestal niet eerst meer jarenlang ‘buffelen’ voordat ze partner kunnen worden en dan pas in aanmerking komen voor de interessante opdrachten. Ook hechten ze meer belang aan andere factoren, zoals minder werkdruk en meer variatie in de werkzaamheden.

Data-analyse maakt werk aantrekkelijker
‘Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende instroom van nieuw talent staat de sector voor de uitdaging om het werk en de opleiding aantrekkelijker te maken’, stelt Katinka Jongkind, sectoreconoom Services bij ING Research. ‘Dit kan onder meer door te investeren in digitalisering en andere slimme tools, zoals bijvoorbeeld data-analyse. Hierdoor veranderen de werkzaamheden van accountants op termijn. Ook vereist het dat er steeds vaker in multidisciplinaire teams gewerkt, omdat er behoefte is aan andersoortige expertise, zoals data-analisten en IT-specialisten. Dit maakt het beroep van accountant voor jongeren aantrekkelijker doordat de werkzaamheden én de teams afwisselender worden.’

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!