Wouter Hoeffnagel - 17 januari 2023

Autoriteit Persoonsgegevens start met toezicht op algoritmes

Autoriteit Persoonsgegevens start met toezicht op algoritmes image

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt vanaf deze week toezicht op de inzet van algoritmes. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming), staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) en Aleid Wolfsen (voorzitter AP) gaven deze week het startsein voor de nieuwe activiteiten van de AP.

Binnen de AP valt het toezicht op algoritmes onder de directie Coördinatie Algoritmes. De AP ontvangt voor het uitvoeren van haar nieuwe taken vanaf 2023 1 miljoen euro. Dit bedrag loopt op naar structureel 3,6 miljoen euro in 2026.

'Steeds grotere rol voor algoritmes en AI'

Wolfsen: “Algoritmes en artificiële intelligentie spelen een steeds grotere rol in ons leven. Dit biedt vele kansen en maakt belangrijke innovaties mogelijk. Maar de dreiging om de mens en de menselijke maat daarbij uit het oog te verliezen, ligt op de loer. Algoritmes kunnen grote impact hebben op mensenlevens en op onze samenleving. Bijvoorbeeld of je wel of niet een lening krijgt, of je aan extra controle wordt onderworpen en of je wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Transparantie over het gebruik van algoritmes is daarom cruciaal om discriminatie en willekeur te voorkomen. Daarom is het van groot belang dat de Tweede Kamer en het kabinet juist op deze punten stevige ambities hebben en het toezicht op algoritmes goed willen regelen. Dat versterkt de rechtsbescherming en geeft mensen het vertrouwen dat algoritmes en systemen met artificiële intelligentie aan publieke waarden voldoen.”

Wolfsen: “Samen met andere colleges, markttoezichthouders, rijksinspecties, stakeholders en experts is het afgelopen jaar uitgewerkt hoe het algoritmetoezicht moet worden ingericht. Dat dit gezamenlijk gebeurt, is logisch. Ook andere instanties hebben veel ervaring met het toezicht op algoritmes, net als de AP. Met elkaar kunnen we veel kennis en inzicht bundelen. Mede dankzij ieders input, meedenken en tegendenken is nu de basis gelegd voor dit brede, domeinoverstijgende algoritmetoezicht.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt de beleidsmatige inrichting van de algoritmetoezichthouder aan.

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
BN en BW Anderswerken 15-05-2024 tm 31-05-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!